Ktl-icon-tai-lieu

nghiệp vụ sư phạm

Được đăng lên bởi Thùy Liên Phạm
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH BÀI DẠY THEO DỰ ÁN

Người soạn
Họ và tên
Quận
Trường
Thành phố
Tổng quan về bài dạy
Tiêu đề bài dạy
THÁM HIỂM SAO HỎA
Tóm tắt bài dạy
Bài học nghiên cứu đưa Rôbốt lên thám hiểm sao hỏa. Học sinh đóng vai
nhà nghiên cứu của NASA nghiên cứu tổ chức phóng tàu vũ trụ đưa Rôbốt lên sao
hỏa. Tính toán chuyển động của sao hỏa, chuyển động của con tàu vũ trụ, lựa chọn
địa điểm, thời gian phóng tù vụ trụ sao cho gặp được sao hỏa.
Lĩnh vực bài dạy
Vật lí : Chuyển động cơ học (Chuyên đề 1 : Chuyển động cong. Gia tốc tiếp tuyến và
gia tốc pháp tuyến)

Thiên văn học
Địa lí
Cấp / lớp
Lớp 10
Thời gian dự kiến
6 tiết , 3 tuần, 1 tháng.
Chuẩn kiến thức cơ bản
Chuẩn nội dung và quy chuẩn
- Viết được công thức tính vận tốc vt = vo + at, phương trình chuyển động
thẳng biến đổi đều x= xo + vot+ 1/2 at2. Từ đó suy ra công thức tính quãng đường đi
được.
- Nêu được sự rơi tự do là gì. Viết được công thức tính vận tốc và đường đi
của chuyển động rơi tự do. Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do.
- Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều. Nêu được ví dụ thực
tế về chuyển động tròn đều.
- Viết được công thức tốc độ dài và chỉ được hướng của véc tơ vận tốc trong
chuyển động tròn đều.
- Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của
chuyển động tròn đều.
- Viết được hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc.
- Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được biểu
thức của gia tốc hướng tâm.

Kế hoạch đánh giá
Lịch trình đánh giá
Trước khi bắt đầu dự án

Học sinh thực hiện dự án
và hoàn tất công việc

- Biên bản

- Bản trình

phân công

chiếu

- Kế hoạch

- Bài viết 10

thực hiện

trang

Sau khi hoàn tất dự án
- Hồ sơ dự

- Rubrics 1,2

Tự đánh giá

án

- Tự đánh

LVN

- Trình bày

giá phần

dự án

trình bày

Tổng hợp đánh giá
1. Hỗ sơ dự án: Trình bày mục đích dự án, những thông tin thu được, các tính toán về các
phương án phóng tàu vụ trụ
2. Bản trình bày PowerPoint về dự án
3. Trình bày và tổ chức thảo luận
Chi tiết bài dạy
Các kỹ năng thiết yếu
- Kĩ năng sử dụng máy tính và internet.
- Kĩ năng làm việc nhóm và thuyết trình
Các bước tiến hành bài dạy
Tiết 1: Giáo viên giới thiệu dự án, hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu, mô tả chuyển
động của các hành tinh, chuyển động của con tàu vũ trụ, nêu ra yêu cầu tính toán, tổ chức
nhóm học tập.
Giao nhiệm vụ về nhà tiến hành làm việc nhóm tìm kiếm thông tin về chuyển động của
Trái đất, Sao hỏa, tàu vũ trụ.
Tiết 2: Học sinh báo cáo thu thập thông tin và tính toán sơ bộ.
Tiết 3:...
KẾ HOẠCH BÀI DẠY THEO DỰ ÁN
nghiệp vụ sư phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiệp vụ sư phạm - Người đăng: Thùy Liên Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
nghiệp vụ sư phạm 9 10 835