Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Được đăng lên bởi caothuongsky
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hay
Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
Chuyên đề này vận dụng định nghĩa về nguyên hàm để giải các bài tập, đây là nền tảng để các
em học về tích phân xác định, giới thiệu ác ứng
Đề thi Online
Video bài giảng
Bài tập luyện
Câu 1: Tính tích phân
I =
Xem đáp án| Video lý thuyết
Mã ID : 63708 |Lưu
Câu 2: Tính tích phân
Xem đáp án| Video lý thuyết
Mã ID : 63692 |Lưu
Câu 3: (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong và đường
thẳng
Xem đáp án| Video lý thuyết
Mã ID : 63691 |Lưu
Câu 4: Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường y
= ; y = 0; x =1.
A. S =
B. S =
Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Trang 2
Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Người đăng: caothuongsky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng 9 10 214