Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Dương Huyền
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1559 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỚP BỒI DƢỠNG VĂN HÓA NGÀY MỚI

18A/88 – ĐINH VĂN TẢ - TP.HẢI DƢƠNG

CHUYÊN ĐỀ 01:
NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
----------- o O o -----------

MỘT SỐ NỘI DUNG KHÓ TRONG CHƢƠNG CẦN CHÚ Ý
1. Sự chuyển động của các electron:
Chúng ta cần lưu ý đến tính chất chuyển động của các hạt vi mô. Nó không tuân theo các định luật
của vật lý cổ điển. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các hiện tượng vĩ mô nên thường nhìn thế giới vi mô

Tạp Chí Hóa Học & Tuổi Trẻ


Mọi sự sao chép và sử dụng tài liệu của hoahoc.org cần ghi rõ nguồn trích dẫn (Trích theo: )

Chương cấu tạo nguyên tử được nghiên cứu ngay từ đầu chương trình PTTH. Các mảng kiến thức về
nguyên tử sẽ là cơ sở lý thuyết giúp cho việc nghiên cứu các phần tiếp theo nên có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng trong việc nghiên cứu toàn bộ chương trình hóa học phổ thông. Đây là chương lý thuyết khó nhất, có
nhiều khái niệm trừu tượng nên khi học cũng như khi giảng dạy thì cả học sinh và giáo viên đều cảm thấy có
nhiều khó khăn khi tiếp cận.
Hơn nữa, số lượng câu hỏi liên quan trong các đề thi CĐ – ĐH trong những năm gần đây chiếm tỉ lệ
tương đối cao. Mặt khác là mảng kiến thức học từ lớp 10, nên đối với các em học sinh 12 thường hay chủ
quan và thường quên đi.
Để giúp đỡ các em học sinh có được một cái nhìn khái quát và dễ ghi nhớ nhất, thầy gửi tới các em
bài viết này. Hi vọng rằng với bài viết này sẽ giúp cho các em có thể năm vững kiến thức của chương này
một cách tốt nhất  qua đó sẽ có được kết quả cao trong các kì thi.
Để có được một cách nhìn tốt về vấn đề này, trước tiên thầy xin đề cập tới một số vấn đề khó

bằng con mắt vĩ mô. Ta có thể mô tả thí nghiệm về dạng chuyển động của hạt vi mô và vĩ mô để hiểu được
sự khác nhau về dạng chuyển động của hai loại hạt này. Từ đó hiểu được vì sao không nói đến quĩ đạo của
electron trong nguyên tử mà chỉ nói đến xác suất có mặt của nó ở vị trí này hay vị trí khác. (nên dùng tranh
vẽ mô tả thí nghiệm).
Cơ học lượng tử cho phép xác định sự phân bố mật độ xác suất có mặt của electron trong nguyên tử
ứng với các trạng thái khác nhau. Trên cơ sở hiểu đúng đặc điểm của hạt vi mô sẽ giúp hiểu được khái niệm
obitan nguyên tử.
2. Khi nghiên cứu hạt nhân nguyên tử:
Ta cần chú ý đến sự hụt khối lượng khi tổng hợp hạt nhân nguyên tử từ những proton và nơtron. Sự
hụt khối lượng này là đáng kết nên có sự giải phóng một năng lượng rất lớn. Năng lượng này được thoát ra
khi các hạt vi mô liên kết với nhau trong hạt nhân nguyên tử.
3. Khi hình thàn...
LỚP BỒI DƢỠNG VĂN HÓA NGÀY MỚI 18A/88 – ĐINH VĂN T- TP.HẢI DƢƠNG
TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG
Ngô Xuân Quỳnh - 0979.817.885 0936.717.885 Ym: netthubuon admin@hoahoc.org
Tạp Chí Hóa Học & Tuổi Trẻ
www.hoahoc.org
Mọi sự sao chép và sử dụng tài liệu của hoahoc.org cần ghi rõ nguồn trích dẫn (Trích theo: www.hoahoc.org)
CHUYÊN ĐỀ 01:
NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
----------- o O o -----------
Chương cấu tạo nguyên tử được nghiên cứu ngay từ đầu chương trình PTTH. Các mảng kiến thức v
nguyên tử ssở lý thuyết giúp cho việc nghiên cứu các phần tiếp theo nên ý nghĩa đặc biệt quan
trọng trong việc nghiên cứu toàn bộ chương trình hóa học phổ thông. Đây chương thuyết khó nhất,
nhiều khái niệm trừu tượng nên khi học cũng như khi giảng dạy thì cả học sinh và giáo viên đều cảm thấy có
nhiều khó khăn khi tiếp cận.
Hơn nữa, số lượng câu hỏi liên quan trong các đề thi CĐ ĐH trong những năm gần đây chiếm tỉ l
tương đối cao. Mặt khác mảng kiến thức học từ lớp 10, nên đối với c em học sinh 12 thường hay chủ
quan và thường quên đi.
Để giúp đỡ các em học sinh được một cái nhìn khái quát dễ ghi nhớ nhất, thầy gửi tới các em
bài viết này. Hi vọng rằng với bài viết này sẽ giúp cho các em thể năm vững kiến thức của chương này
một cách tốt nhất qua đó sẽ có được kết quả cao trong các kì thi.
Để có được một cách nhìn tốt về vấn đề này, trước tiên thầy xin đề cập tới một số vấn đề khó
MỘT SỐ NỘI DUNG KHÓ TRONG CHƢƠNG CẦN CHÚ Ý
1. Sự chuyển động của các electron:
Chúng ta cần lưu ý đến tính chất chuyển động của các hạt vi mô. không tuân theo các định luật
của vật lý cổ điển. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các hiện tượng nên thường nhìn thế giới vi
bằng con mắt mô. Ta có thể tả thí nghiệm về dạng chuyển động của hạt vi để hiểu được
sự khác nhau về dạng chuyển động của hai loại hạt này. Từ đó hiểu được sao không nói đến quĩ đạo của
electron trong nguyên tử chỉ nói đến xác suất có mặt của vị trí này hay vị trí khác. (nên dùng tranh
vẽ mô tả thí nghiệm).
học lượng tử cho phép xác định sự phân bố mật độ xác suất mặt của electron trong nguyên t
ứng với các trạng thái khác nhau. Trên cơ sở hiểu đúng đặc điểm của hạt vi mô sẽ giúp hiểu được khái niệm
obitan nguyên tử.
2. Khi nghiên cứu hạt nhân nguyên tử:
Ta cần chú ý đến sự hụt khối lượng khi tổng hợp hạt nhân nguyên tử từ những proton nơtron. S
hụt khối lượng này đáng kết nên sự giải phóng một năng lượng rất lớn. Năng lượng y được thoát ra
khi các hạt vi mô liên kết với nhau trong hạt nhân nguyên tử.
3. Khi hình thành khái niệm đồng vị:
Cần phân biệt hai khái niệm “khối lượng nguyên tử” và “số khối”
NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - Người đăng: Dương Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 9 10 293