Ktl-icon-tai-lieu

Nhận biết các chất vô cơ

Được đăng lên bởi nxt.lucky
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần


TÀI LIỆU HÓA HỌC

HÓA VÔ CƠ

NHẬN BIẾT CÁC CHẤT
A. TRẠNG THÁI, MÀU SẮC CÁC ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT
Cr(OH)2 : vàng

HgI2

: đỏ

Cr(OH) 3 : xanh

CuS, NiS, FeS, PbS, … : đen

K2Cr2O7 : đỏ da cam

C

: rắn, đen

KMnO4 : tím

S

: rắn, vàng

CrO3

: rắn, đỏ thẫm

P

: rắn, trắng, đỏ, đen

Zn

: trắng xanh

Fe

: trắng xám

Zn(OH)2 :  trắng

FeO

: rắn, đen

Hg

: lỏng, trắng bạc

Fe3O4 : rắn, đen

HgO

: màu vàng hoặc đỏ

Fe2O3 : màu nâu đỏ

Mn

: trắng bạc

Fe(OH)2 : rắn, màu trắng xanh

MnO

: xám lục nhạt

Fe(OH)3 : rắn, nâu đỏ

MnS

: hồng nhạt

Al(OH)3 : màu trắng, dạng keo tan

MnO2 : đen

trong NaOH

H2S

: khí không màu

Zn(OH)2 : màu trắng, tan trong NaOH

SO2

: khí không màu

Mg(OH)2 : màu trắng.

SO3

: lỏng, không màu, sôi 450

Cu:

Br2

: lỏng, nâu đỏ

Cu2O: : rắn, đỏ

I2

: rắn, tím

CuO

Cl2

: khí, vàng

Cu(OH)2 :  xanh lam

CdS

:  vàng

CuCl2, Cu(NO3) 2, CuSO4.5H2O : xanh

HgS

:  đỏ

CuSO4 : khan, màu trắng

AgF

: tan

AgI

:  vàng đậm

AgCl

:  màu trắng

AgBr

:  vàng nhạt

: rắn, đỏ

: rắn, đen

FeCl3

: vàng

CrO

: rắn, đen

Cr2O3 : rắn, xanh thẫm
BaSO4 : trắng, không tan trong axit.
BaCO3, CaCO3: trắng
Trang 1



TÀI LIỆU HÓA HỌC

HÓA VÔ CƠ

Trang 2



TÀI LIỆU HÓA HỌC

HÓA VÔ CƠ

NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ
Khí

Thuốc thử
- Quì tím ẩm
- H2S, CO,Mg,…

SO2

Cl2
I2
N2
NH3
NO

- dd Br2,
ddI2,
dd KMnO4

Hiện tượng
Hóa hồng
Kết tủa vàng
Mất màu

Phản ứng
SO2 + H2S  2S + 2H2O
SO2 + Br2 + 2H2O  2HBr + H2SO4
SO2 + I2 + 2H2O  2HI + H2SO4
SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

- nước vôi trong

Làm đục

SO2 + Ca(OH)2  CaSO3 + H2O

- Quì tím ẩm

Lúc đầu làm mất màu, sau
đó xuất hiện màu đỏ

Cl2 + H2O  HCl + HClO

- dd(KI + hồ tinh
bột)

Không màu  xám

- hồ tinh bột

Màu xanh tím

- Que diêm đỏ

Que diêm tắt

- Quì tím ẩm
- khí HCl

Hóa xanh
Tạo khói trắng

NH3 + HCl  NH4Cl

- Oxi không khí

Không màu  nâu

2NO + O2  2NO2

- dd FeSO4 20%

Màu đỏ thẫm

NO + ddFeSO4 20%  Fe(NO)(SO4)

HClO  HCl + [O] ;

[O] 


as

Cl2 + 2KI  2KCl + I2
Hồ tinh bột + I2  dd màu xanh tím

NO2

- Khí màu nâu, mùi hắc, làm quì tím hóa đỏ

3NO2 + H2O  2HNO3 + NO
CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O

CO2

- nước vôi trong
Làm đục
- quì tím ẩm
Hóa hồng
- không duy trì sự cháy

CO
H2
O2
HCl

H2 S

- dd PdCl2

 đỏ, bọt khí CO2

CO + PdCl2 + H2O  Pd + 2HCl + CO2

- CuO (t0)

Màu đen  đỏ

CO + CuO (đen) 


- Đốt có tiếng nổ. Cho sản phẩm vào CuSO4
khan không màu tạo thành màu xanh
- CuO (t0)

CuO (đen)  Cu (đỏ)

- Que diêm đỏ

Bùng cháy

- Cu (t0)

Cu...
TÀI LIỆU HÓA HỌC HÓA VÔ CƠ
NHẬN BIẾT CÁC CHẤT
A. TRẠNG THÁI, MÀU SẮC CÁC ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT
Cr(OH)
2
: vàng
Cr(OH)
3
: xanh
K
2
Cr
2
O
7
: đỏ da cam
KMnO
4
: tím
CrO
3
: rắn, đỏ thẫm
Zn : trắng xanh
Zn(OH)
2
: trắng
Hg : lỏng, trắng bạc
HgO : màu vàng hoặc đỏ
Mn : trắng bạc
MnO : xám lục nhạt
MnS : hồng nhạt
MnO
2
: đen
H
2
S : khí không màu
SO
2
: khí không màu
SO
3
: lỏng, không màu, sôi 45
0
Br
2
: lỏng, nâu đỏ
I
2
: rắn, tím
Cl
2
: khí, vàng
CdS : vàng
HgS : đỏ
AgF : tan
AgI : vàng đậm
AgCl : màu trắng
AgBr : vàng nhạt
HgI
2
: đỏ
CuS, NiS, FeS, PbS, … : đen
C : rắn, đen
S : rắn, vàng
P : rắn, trắng, đỏ, đen
Fe : trắng xám
FeO : rắn, đen
Fe
3
O
4
: rắn, đen
Fe
2
O
3
: màu nâu đỏ
Fe(OH)
2
: rắn, màu trắng xanh
Fe(OH)
3
: rắn, nâu đỏ
Al(OH)
3
: màu trắng, dạng keo tan
trong NaOH
Zn(OH)
2
: màu trắng, tan trong NaOH
Mg(OH)
2
: màu trắng.
Cu: : rắn, đỏ
Cu
2
O: : rắn, đỏ
CuO : rắn, đen
Cu(OH)
2
: xanh lam
CuCl
2
, Cu(NO
3
)
2
, CuSO
4
.5H
2
O : xanh
CuSO
4
: khan, màu trắng
FeCl
3
: vàng
CrO : rắn, đen
Cr
2
O
3
: rắn, xanh thẫm
BaSO
4
: trắng, không tan trong axit.
BaCO
3
, CaCO
3
: trắng
Trang 1
Nhận biết các chất vô cơ - Trang 2
Nhận biết các chất vô cơ - Người đăng: nxt.lucky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nhận biết các chất vô cơ 9 10 273