Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn hiện đại xác suất & thống kê

Được đăng lên bởi Vân Ntc
Số trang: 332 trang   |   Lượt xem: 2672 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỦ SÁCH SPUTNIK
Sách điện tử SE001

GS. Nguyễn Tiến Dũng và GS. Đỗ Đức Thái

NHẬP MÔN HIỆN ĐẠI

XÁC SUẤT & THỐNG KÊ

c Prof. Dr. Do Duc Thai & Prof. Dr. Nguyen Tien Zung
c Sputnik Education

Đây là phiên bản điện tử miễn phí
dành cho các bạn đọc của
Sputnik Education

Phiên bản này: Ngày 2 tháng 5 năm 2015

2

Sputnik Education

Mục lục
Lời tựa cho bản e-book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Lời giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1

Xác suất là gì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1

Xác suất là gì ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.1.1 Xác suất của một sự kiện . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.1.2 Ba tiên đề về sự nhất quán của xác suất . . . . . . . . 17
1.1.3 Xác suất phụ thuộc vào những gì ? . . . . . . . . . . . 19
1.1.4 Tính xác suất bằng thống kê . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2

Mô hình toán học của xác suất . . . . . . . . . . 24

1.2.1 Không gian xác suất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.2.2 Phân bố xác suất Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.2.3 Phân bố xác suất đều . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.2.4 Mô hình xác suất với vô hạn các sự kiện . . . . . . . . 33
1.2.5 Ánh xạ giữa các không gian xác suất . . . . . . . . . . 34
1.2.6 Tích của các không gian xác suất . . . . . . . . . . . . 36
1.2.7 Phân bố nhị thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.3

Xác suất có điều kiện . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3

1.3.1 Định nghĩa xác suất có điều kiện . . . . . . . . . . . . 42
1.3.2 Sự độc lập và phụ thuộc của các sự kiện . . . . . . . . 45
1.3.3 Công thức xác suất toàn phần . . . . . . . . . . . . . . 48
1.3.4 Công thức Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.4

Một số nghịch lý trong xác suất . . . . . . . . . . 52

1.4.1 Nghịch lý 1 (Nghịch lý Simpson). Thuốc nào tốt hơn ? 52
1.4.2 Nghịch lý 2. Hoàng tử có chị em gái không ? . . . . . . 53
1.4.3 Nghịch lý 3. Văn Phạm có phải là thủ phạm ? . . . . . 54
1.4.4 Lời giải cho các nghịch lý . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.5

Luật số lớn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

1.6

Bài tập bổ sung cho Chương 1 . . . . . . . . . . . 61

2

Biến Ngẫu Nhiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.1

Biến ngẫu nhiên và phân bố xác suất của nó . . . 66

2.1.1 Biến ngẫu nhiên là gì ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.1.2 Mô hình toán học của biến ngẫu nhiên . . . . . . . . . 68
2.1.3 Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên . . . . . . . ....
TỦ SÁCH SPUTNIK
Sách điện tử SE001
GS. Nguyễn Tiến Dũng GS. Đỗ Đức Thái
NHẬP MÔN HIỆN ĐẠI
XÁC SUT & THỐNG
Nhập môn hiện đại xác suất & thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn hiện đại xác suất & thống kê - Người đăng: Vân Ntc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
332 Vietnamese
Nhập môn hiện đại xác suất & thống kê 9 10 163