Ktl-icon-tai-lieu

Nhiệt độ hóa lỏng thấp chừng

Được đăng lên bởi Joseph Thiên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nhiệt độ hóa lỏng thấp chừng -200 độ c ở áp suất khí quyển
Nhiệt dung riêng nhỏ cp=1.007 kj/(kg.k) nên lưu lượng tuần hoàn lớn
Độ nhớt bé, tổn thất thủy lực nhỏ
Không làm hỏng các sản phẩm cần làm lạnh
Không tác dụng hóa học, không ăn mòn kim loại của hệ thống lưu chuyển môi chất lạnh
Bền vững hóa học trong giải nhiệt độ làm việc
Không gây cháy
Không gây nổ
Không độc hại
Có sẵn mọi nơi
Không gây ô nhiễm môi trường

Hằng số nhiệt độ ít kem dùng

...
1. Nhiệt độ hóa lỏng thấp chừng -200 độ c ở áp suất khí quyển
2. Nhiệt dung riêng nhỏ cp=1.007 kj/(kg.k) nên lưu lượng tuần hoàn lớn
3. Độ nhớt bé, tổn thất thủy lực nhỏ
4. Không làm hỏng các sản phẩm cần làm lạnh
5. Không tác dụng hóa học, không ăn mòn kim loại của hệ thống lưu chuyển môi chất lạnh
6. Bền vững hóa học trong giải nhiệt độ làm việc
7. Không gây cháy
8. Không gây nổ
9. Không độc hại
10. Có sẵn mọi nơi
11. Không gây ô nhiễm môi trường
Hằng số nhiệt độ ít kem dùng
Nhiệt độ hóa lỏng thấp chừng - Người đăng: Joseph Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nhiệt độ hóa lỏng thấp chừng 9 10 878