Ktl-icon-tai-lieu

Những kinh nghiệm hay trong dạy học

Được đăng lên bởi tlhvb4-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Giúp học sinh học tốt môn hình học
Đối với nhiều em học sinh bậc THCS, hình học thật sự là một môn học khó, đòi hỏi sự tư duy
của các em rất cao.
Vì vậy có rất nhiều học sinh dù học rất giỏi môn đại số nhưng các em chỉ đạt điểm trung bình
khi làm bài kiểm tra môn hình học, từ đó ảnh hưởng đến kết quả xếp loại môn toán cũng như
xếp loại học lực của các em.
Học sinh không giải được bài tập hình học vì khi giải một bài tập hình học thì các em cần nhớ rất
nhiều kiến thức cũ của những năm học trước. Nhiều em khi giải bài tập hình học không biết sẽ bắt
đầu từ đâu? Để giúp cho các em học sinh học tốt môn hình học thì giáo viên cần lưu ý những điểm
sau.
______ 1. Đầu năm học, trước khi dạy bài mới, giáo viên cần ôn lại những kiến thức cũ của niên học
trước. Thí dụ như trước khi dạy hình học lớp 7 thì giáo viên phải ôn lại kiến thức hình học lớp 6, đó
là những khái niệm cơ bản của môn hình học như: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng… Vì sau 3 tháng
hè có thể các em đã quên những kiến thức này. Khi các em nhớ bài cũ thì dễ dàng hiểu bài mới. Bài
học đầu tiên của chương trình học luôn quan trọng đối với các em học sinh. Khi các em hiểu bài, các
em sẽ thích học bài tiếp theo, ngược lại khi các em không hiểu thì các em dần chán học và trước sau
gì các em cũng sẽ bị mất căn bản. Lúc ấy mỗi giờ toán đặc biệt là giờ hình học trở thành một cực
hình đối với các em. Thậm chí nhiều em không hiểu bài còn nói chuyện, nghịch phá làm ảnh hưởng
việc học của các em khác.
______ 2. Điều kiện bắt buộc để giải được bài tập hình học là học sinh phải nhớ các tính chất hay
định lí trong môn hình học vì vậy sau khi học xong mỗi bài hay mỗi chương giáo viên cần nhấn
mạnh những kiến thức trọng tâm của bài hay của chương. Thí dụ sau khi học xong chương tứ giác
của môn hình học lớp 8 thì giáo viên cần bắt buộc các em phải thuộc tất cả các dấu hiệu nhận biết
từng hình như hình bình hành, hình chữ nhật… Với mỗi loại hình, giáo viên cho bài tập vận dụng
từng dấu hiệu. Làm nhiều bài tập sẽ giúp cho học sinh nhớ lâu hơn các dấu hiệu này. Giáo viên kiểm
tra việc học lý thuyết của học sinh và giải nhiều bài tập sau đó mới tiến hành kiểm tra chương như
vậy chắc chắn kết quả bài kiểm tra của các em sẽ đạt tốt hơn.
______ 3. Giáo viên cần cho học sinh lập sổ tay ghi lại những tính chất hình học hoặc ghi các tính
chất hình học vào giấy rồi dán ở góc học tập trong gia đình. Các em nhìn các tính chất hình học mỗi
ngày dần sẽ thuộc và vận dụng vào việc giải bài tập. Khi học...
Những kinh nghiệm hay trong dạy học
1.Giúp học sinh học tốt môn hình học
Đối với nhiều em học sinh bậc THCS, hình học thật sự là một môn học khó, đòi hỏi sự tư duy
của các em rất cao.
Vì vậy có rất nhiều học sinh dù học rất giỏi môn đại số nhưng các em chỉ đạt điểm trung bình
khi làm bài kiểm tra môn hình học, từ đó ảnh hưởng đến kết quả xếp loại môn toán cũng như
xếp loại học lực của các em.
Học sinh không giải được bài tập hình học vì khi giải một bài tập hình học thì các em cần nhớ rất
nhiều kiến thức cũ của những năm học trước. Nhiều em khi giải bài tập hình học không biết sẽ bắt
đầu từ đâu? Để giúp cho các em học sinh học tốt môn hình học thì giáo viên cần lưu ý những điểm
sau.
______ 1. Đầu năm học, trước khi dạy bài mới, giáo viên cần ôn lại những kiến thức cũ của niên học
trước. Thí dụ như trước khi dạy hình học lớp 7 thì giáo viên phải ôn lại kiến thức hình học lớp 6, đó
là những khái niệm cơ bản của môn hình học như: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng… Vì sau 3 tháng
hè có thể các em đã quên những kiến thức này. Khi các em nhớ bài cũ thì dễ dàng hiểu bài mới. Bài
học đầu tiên của chương trình học luôn quan trọng đối với các em học sinh. Khi các em hiểu bài, các
em sẽ thích học bài tiếp theo, ngược lại khi các em không hiểu thì các em dần chán học và trước sau
gì các em cũng sẽ bị mất căn bản. Lúc ấy mỗi giờ toán đặc biệt là giờ hình học trở thành một cực
hình đối với các em. Thậm chí nhiều em không hiểu bài còn nói chuyện, nghịch phá làm ảnh hưởng
việc học của các em khác.
______ 2. Điều kiện bắt buộc để giải được bài tập hình học là học sinh phải nhớ các tính chất hay
định lí trong môn hình học vì vậy sau khi học xong mỗi bài hay mỗi chương giáo viên cần nhấn
mạnh những kiến thức trọng tâm của bài hay của chương. Thí dụ sau khi học xong chương tứ giác
của môn hình học lớp 8 thì giáo viên cần bắt buộc các em phải thuộc tất cả các dấu hiệu nhận biết
từng hình như hình bình hành, hình chữ nhật… Với mỗi loại hình, giáo viên cho bài tập vận dụng
từng dấu hiệu. Làm nhiều bài tập sẽ giúp cho học sinh nhớ lâu hơn các dấu hiệu này. Giáo viên kiểm
tra việc học lý thuyết của học sinh và giải nhiều bài tập sau đó mới tiến hành kiểm tra chương như
vậy chắc chắn kết quả bài kiểm tra của các em sẽ đạt tốt hơn.
______ 3. Giáo viên cần cho học sinh lập sổ tay ghi lại những tính chất hình học hoặc ghi các tính
chất hình học vào giấy rồi dán ở góc học tập trong gia đình. Các em nhìn các tính chất hình học mỗi
ngày dần sẽ thuộc và vận dụng vào việc giải bài tập. Khi học sinh biết giải bài tập thì các em sẽ say
mê môn học và hiển nhiên sẽ có ngày trở thành học sinh giỏi hình học nói riêng và giỏi toán nói
chung.
______ 4. Giáo viên cho học sinh thành lập những nhóm học tập gồm những em nhà gần nhau. Các
em học giỏi sẽ giúp đỡ các em học yếu. Cần hiểu sự giúp đỡ của các em học sinh giỏi là giảng cho
bạn hiểu bài rồi em học yếu tự giải chứ không phải là các em học sinh giỏi giải giùm cho các em học
sinh yếu chép vào tập đặng khi vào lớp đối phó khi thầy cô kiểm tra.
______ 5. Khi giải bài tập hình học giáo viên cần trải qua bước phân tích bài toán, sau đó vạch ra
cách giải bài toán. Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ hình lớn, rõ ràng, chính xác và tóm tắt đề bài toán.
Một hình vẽ rõ ràng chính xác sẽ giúp cho học sinh tìm ra cách giải dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng giáo
viên nên cho học sinh làm bài chính tả hình học nghĩa là giáo viên đọc đề bài và yêu cầu học sinh vẽ
Những kinh nghiệm hay trong dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những kinh nghiệm hay trong dạy học - Người đăng: tlhvb4-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Những kinh nghiệm hay trong dạy học 9 10 355