Ktl-icon-tai-lieu

Ô nhiễm môi trường đất

Được đăng lên bởi nguyenthi2233
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khái niệm
N
Ộ
I
D
U
N
G

Định nghĩa

Nguyên nhân
Tự nhiên
và hiện trạng

Hậu quả

Giải pháp

Phân loại

Nhân tạo

I. KHÁI NIỆM
1. Định nghĩa

Ô nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các
hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi
các chất ô nhiễm.

2. Phân loại
Nguồn gốc

Tự nhiên

Tác nhân

Nhân tạo
Ô nhiễm đất do
chất thải sinh hoạt

Ô nhiễm đất do
tác nhân vật lí

Ô nhiễm đất do
công nghiệp

Ô nhiễm đất do
tác nhân hóa học

Ô nhiễm đất do
nông nghiệp

Ô nhiễm đất do
tác nhân sinh học

II. NGUYÊN NHÂN VÀ HIỆN TRẠNG
Trong 2 nguyên nhân, nguyên nhân nhân tạo
là nguyên nhân quan trong nhất gây ô nhiễm đất.
1. Tự nhiên
- Chiếm tỉ lệ nhỏ
- Mang tính khu vực

Hoạt động núi lửa

Động đất

Lũ lụt

2. Nhân tạo

Sinh hoạt

Công nghiệp

Nông nghiệp

Nguyên nhân nhân tạo là nguyên nhân quan
trong nhất gây ô nhiễm đất.

2.1.Sinh hoạt

Rác thải

0,8-1,2 kg/ngày/người ở đô thị lớn VN
0,5-0,7 kg/ngày/người ở đô thị nhỏ VN

Hầu hết rác thải ở Việt Nam không được phân loại tại nguồn mà
được thu lẫn lôn, sau đó vận chuyển đễn bãi chôn lấp.
%

Lượng rác còn
lại đi đâu?

Hình.Tỷ lệ thu gom rác trong năm 2001 và 2002

Tỉ lệ thành phần trong rác thải : chất hữu cơ chiếm 45-60%,
nilong, chất dẻo chiếm 6-16%, ngoài ra còn có kim loại, thủy tinh,
cao su, giấy, giẻ vun....

Nuớc thải chưa được xử lí thải trực tiếp ra môi trường

Nước thải từ 7 hộ dân ở KP1, phường Tân Biên và 12,
phường Hố Nai chảy tràn ra mặt quốc lộ 1A.

2.2. Công nghiệp
a. Chất thải CN nguy hại
Theo báo cáo của Cục Môi trường năm 2002, lượng rác thải ở:
- Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc : 28.739 (t ấn/năm).
- Vùng Kinh tế trọng điểm phía Trung: 4.117 (tấn/năm)
- Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam : 80.332(tấn/năm)
=> Tổng
: 113.188(t ấn/năm)
Vấn đề thu gom lưu chứa chất
thải rắn chưa được quan tâm
ở các cơ sở sản xuất vừa và
nhỏ. Các nhà máy có quy mô
lớn vấn đề này bắt đầu được
quan tâm. Đặc biệt, vấn đề
này được quan tâm ở công ty
liên doanh với nước ngoài.

b. Nước thải CN
Nước thải từ các cơ sỏ công
nghiệp, thủ công nghiêp đêù
chưa qua xử lí hoặc chỉ xử lí
sơ bộ.
Các chất ô nhiễm trong nước
thải công nghiệp rất đa dạng:
chất hữu cơ, dầu mỡ, kim loaị
nặng.
Ô nhiễm do nước thải
khu công nghiệp Hưng Yên

Trong số 82 khu công nghiệp ở Việt Nam, chỉ có 20 khu công
nghiệp có trạm xử lí nước thải tập trung. Trong đó, có 60% số
công trình xử lí nước thải hoạt động không đạt yêu c ầu.

c. Khí thải CN

Nhà máy

Bụi, khí

Không khí

Theo mưa
Hơi ẩm
Trọng lực

Đấ t

Ở gần các nhà máy sản xuất hoá chất P...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ô nhiễm môi trường đất - Người đăng: nguyenthi2233
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Ô nhiễm môi trường đất 9 10 91