Ktl-icon-tai-lieu

Ô Nhiễm Môi Trường Nông Thôn

Được đăng lên bởi lytienlam
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài Tiểu luận:
Hiện Trạng Môi Trường Tại Các Vùng Nông Thôn
Nhóm 1: K57AQLTNR

Mục Lục
I. Đặt Vấn Đề
II. Nội Dung
1. Thực Trạng
2. Nguyên nhân
3. Giải Pháp

III. Kết Luận

I. Đặt Vấn Đề
•

Nước ta là một nước nông nghiệp, 70%
dân số đang sống ở khu vực nông thôn
và miền núi với khoảng 20% số hộ ở mức
nghèo đói. Những năm gần đây, các hoạt
động nông nghiệp cùng với những hoạt
động dịch vụ, sinh hoạt đã làm xuất hiện
nhiều vấn đề môi trường có tính chất đan
xen lẫn nhau và ở nhiều nơi, nhiều chỗ
đã và đang trở thành, bức xúc.

II. Nội Dung
1. Thực Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Tại Các Vùng Nông Thôn
 Ô Nhiễm Môi Trường Nước.
 Ô Nhiễm Môi Trường Đất.
 Ô Nhiễm Môi Trường Không
Khí.

Ô Nhiễm Môi Trường Nước
• Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần và chất lượng nước
không đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác nhau, vượt quá
tiêu chuẩn cho phép và có ảnh hưởng xấu đến đời sống con
người và sinh vật.
• Tỷ lệ người dân nông thôn, nhất là khu vực miền núi sử dụng
nước sạch còn rất thấp.
Stt

Vùng

Tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước
sạch (%)

1

Vùng núi phía Bắc

15

2

Trung du Bắc Bộ & Tây Nguyên

18

3

Bắc Trung Bộ & Duyên hải miền Trung

36

4

Đông Nam Bộ

21

5

Đồng bằng Sông Hồng

33

6

Đồng bằng Sông Cửu Long

39

Ô Nhiễm Môi Trường Nước.
• Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 250.000 người bị mắc bệnh
tiêu chảy cấp phải nhập viện. Tình trạng thiếu nước sạch hàng
năm gây ảnh hưởng tới ít nhất 1 triệu người
• Gây nên nhiều bệnh tật thậm chí là các làng ung thư.
Thôn Lũng Vị xã Đông Phương Yên
(huyện Chương Mỹ, Hà Nội): được
coi là làng ung thư khi có 45 ca tử
vong vì ung thư trong 10 năm qua.
Riêng năm 2014, 12 người qua đời
vì bệnh tật thì có 8 bệnh nhân ung
thư. Do nước thải từ các lò mổ, các
xí nghiệp sản xuất mây tre đan và
các công ty trên địa bàn đều dồn về
đây.

Ô Nhiễm Môi Trường Đất.
• Ô nhiễm môi trường đất chủ yếu tập trung ở các làng nghề tái chế kim loại
• Hàm lượng Cu2+ đạt từ 43,68 - 69,68 ppm; hàm lượng Pb2+ từ 147,06 661,2 ppm xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên
• Bên cạnh đó có khoảng 3.600 chợ nông thôn, trung bình mỗi người mỗi
ngày thải ra 0,4 - 0,5 kg chất thải.
» Đất bị xuống cấp: xói mòn, đất nghèo kiệt, giảm khả năng cung cấp
N cho sinh vật...
» Gây nên 1 số bệnh truyền nghiễm: Giun sán, kí sinh trùng,
»

Bốc ra khí độc gây nguy hiểm cho con người.

Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí.
• Theo thống kê mỗi năm ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm thải
ra khoảng 75-85 triệu tấn chất thải. Trong quá trình chăn nuôi,
khí CO2 thải ra chiếm 9...
Bài Tiểu luận:
Hiện Trạng Môi Trường Tại Các Vùng Nông Thôn
Nhóm 1: K57AQLTNR
Ô Nhiễm Môi Trường Nông Thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ô Nhiễm Môi Trường Nông Thôn - Người đăng: lytienlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ô Nhiễm Môi Trường Nông Thôn 9 10 510