Ktl-icon-tai-lieu

ô nhiễm nước

Được đăng lên bởi Ngọc Bảy
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 5362 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương I

ĐẠI CƯƠNG VỀ NGUỒN NƯỚC
1.1. TÌNH TRẠNG NGUỒN NƯỚC HIỆN NAY VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ
NƯỚC
Nước là nguồn gốc của sự sống, cần thiết không những đối với con người, súc vật
và còn đối với cây cỏ. Ngày nay, nước được thừa nhận như một nguồn tài nguyên chiến
lược của mỗi quốc gia, và đó là một trong các nguồn tài nguyên chủ chốt nhất của Trái Đất,
đảm bảo sự an toàn thực phẩm, duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái, và đảm bảo hoạt
động của con người trong một thế giới đầy những biến động nhanh chóng về địa lý, xã hội
và môi trường.
Theo các số liệu gần đây

()

, lượng nước ngọt có thể sử dụng được trên hành tinh

chúng ta (không kể nước đóng bang và nguồn nước ngầm rất sâu) chỉ chiếm 0,26% lượng
nước toàn thể, hoặc có khoảng 50.000 km 3/năm trong đó chỉ 1/3 là có khả năng sử dụng
vào việc sản xuất nước sạch.
Sự đa dạng về không gian và thời gian của các nguồn nước , về nhu cầu sử dụng là
rất khác biệt , nhất là với các yêu cầu ngày càng tăng của các miền đất đang dần bị khô
cạn, đang chịu một áp lực nặng nề về dân số và đang bị đe dọa bởi sự ô nhiễm trầm trọng
do phát triển công nghiệp, nông nghiệp…
Hình 1-1 trình bày sự phân bố nguồn nước ngọt trên hành tinh và tình trạng sử
dụng nước ngọt của các miền dân cư trên thế giới.
Xét trong phạm vi toàn cầu, tình trạng cung cấp nước sạch hiện nay là không đáp
ứng: Cứ 5 người chỉ có 1 người thiếu nước uống, cứ 2 người thì có 1 người không được sử
dụng hệ thống nước được xử lý hợp vệ sinh và 5 triệu người chết hàng năm vì dùng nước
bị ô nhiễm.
Trong tương lai, tình trạng khan hiếm về nguồn nước ngọt và sự cung cấp nước sạch
lại càng tồi tệ hơn, do:
• Sự biến đổi của khí hậu, xuất hiện nhiều vùng thiếu nước do khô cạn, hạn hán.
• Do phát triển dân số: người ta dự đoán rằng, hai mươi năm sau, hơn một nửa dân số

trên hành tinh sẽ sống ở các thành phố lớn và rất lớn. Hơn 50 thành phố sẽ vượt quá 9 triệu
người, số thành phố hơn 1 triệu dân sẽ tăng từ 280 hiện nay đến hơn 600…
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC NGỌT TRÊN THẾ GIỚI
() Assessment of water Resourse and water Availlability in the world; State Hydrological Institute

st. Petersbourg Russie, Shiklomanov et al. 1996.
1

Hình 1-1
Hình 1-1: Tình hình phân bố và sử dụng nước ngọt trên thế giới.
• Sự ô nhiễm nặng nề của các nguồn nước vì các hóa chất độc hại được sử dụng

trong nông nghiệp và công nghiệp…Ví dụ, ở một số nước châu Âu, các tầng đất có rễ ăn
sâu đều có hàm lượng nitrat vượt quá tiêu chuẩn cho phép 20%, thuốc bảo vệ thực vật vượt
quá 70%.
Do đó nếu không c...
Chương I
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGUỒN NƯỚC
1.1. TÌNH TRẠNG NGUỒN NƯỚC HIỆN NAY TÌNH HÌNH XỬ
NƯỚC
Nước nguồn gốc của sự sống, cần thiết không những đối với con người, súc vật
còn đối với cây cỏ. Ngày nay, nước được thừa nhận n một nguồn tài nguyên chiến
lược của mỗi quốc gia, và đó là một trong các nguồn tài nguyên chủ chốt nhất của Trái Đất,
đảm bảo sự an toàn thực phẩm, duy trì sự cân bằng của các h sinh thái, đảm bảo hoạt
động của con người trong một thế giới đầy những biến động nhanh chóng về địa lý, hội
và môi trường.
Theo các số liệu gần đây
(
)
, lượng nước ngọt thể sử dụng được trên hành tinh
chúng ta (không kể nước đóng bang nguồn nước ngầm rất sâu) chỉ chiếm 0,26% lượng
nước toàn thể, hoặc khoảng 50.000 km
3
/năm trong đó chỉ 1/3 khả năng sử dụng
vào việc sản xuất nước sạch.
Sự đa dạng về không gian thời gian của các nguồn nước , về nhu cầu sử dụng
rất khác biệt , nhất với các yêu cầu ngày càng tăng của các miền đất đang dần bị khô
cạn, đang chịu một áp lực nặng nvề dân số đang bị đe dọa bởi sự ô nhiễm trầm trọng
do phát triển công nghiệp, nông nghiệp…
Hình 1-1 trình bày sự phân bố nguồn nước ngọt trên hành tinh tình trạng sử
dụng nước ngọt của các miền dân cư trên thế giới.
Xét trong phạm vi toàn cầu, tình trạng cung cấp nước sạch hiện nay là không đáp
ứng: Cứ 5 người chỉ 1 người thiếu nước uống, cứ 2 người thì có 1 người không được sử
dụng hthống nước được xử hợp vệ sinh 5 triệu người chết hàng năm dùng nước
bị ô nhiễm.
Trong tương lai, tình trạng khan hiếm về nguồn nước ngọt sự cung cấp nước sạch
lại càng tồi tệ hơn, do:
Sự biến đổi của khí hậu, xuất hiện nhiều vùng thiếu nước do khô cạn, hạn hán.
Do phát triển dân số: người ta dự đoán rằng, hai mươi năm sau, hơn một nửa dân số
trên hành tinh sẽ sống ở các thành phố lớn và rất lớn. Hơn 50 thành phố sẽ vượt quá 9 triệu
người, số thành phố hơn 1 triệu dân sẽ tăng từ 280 hiện nay đến hơn 600…
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC NGỌT TRÊN THẾ GIỚI
()
Assessment of water Resourse and water Availlability in the world; State Hydrological Institute
st. Petersbourg Russie, Shiklomanov et al. 1996.
1
ô nhiễm nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ô nhiễm nước - Người đăng: Ngọc Bảy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
ô nhiễm nước 9 10 190