Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập trắc địa_ bản đồ

Được đăng lên bởi chuyentinhcay
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1824 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP MÔN TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ
PHẦN I: TRẮC ĐỊA
Câu 1: Các vấn đề cơ bản về hệ quy chiếu trắc địa. Hệ quy chiếu trắc địa Việt Nam?
1. Các vấn đề cơ bản về hệ quy chiếu trắc địa
- Mặt thủy chuẩn trái đất (hay mặt thủy chuẩn gốc) là mặt nước biển trung bình, yên tĩnh
của các đại dương, tưởng tượng kéo dài xuyên qua các lục địa và hải đảo làm thành một mặt cong
khép kín. Mặt thủy chuẩn trái đất có hình dạng tựa trái tim (Geoid) là một mặt cong phức tạp
không thể biểu diễn bằng một phương trình toán học xác định.
- Mặt Geoid được chọn làm hệ quy chiếu độ cao của mỗi nước. Khoảng cách theo đường
dây dọi từ một điểm bất kỳ trên mặt đất tự nhiên đến mặt Geoid gọi là độ cao tuyệt đối của điểm
đó. Để giải quyết các bài toán trắc địa, mặt Geoid được đồng hóa bởi một thể hình học chính tắc
gần đúng nhất gọi là Ellipsoid (kích thước a, b,  = (a-b)/a). Mỗi nước chọn một mặt Ellipsoid
riêng và định vị phù hợp nhất với bề mặt lãnh thổ nước đó (gọi là Ellipsoid thực dụng) dùng làm
hệ quy chiếu tọa độ xác định vị trí mặt bằng các điểm trên mặt đất.
- Hình Elipsoid trái đất là cơ sở cho việc thành lập bản đồ bề mặt trái đất. Đặc tính chung
của các mặt thủy chuẩn là tại bất kỳ điểm nào trên mặt thủy chuẩn pháp tuyến luôn trùng với
phương dây dọi. Trong trường hợp đơn giản có thể xem trái đất có dạng hình cầu với bán kính
trung bình là 6.371 km.
- Elipsoid thực dụng là là mặt ellipsoid sử dụng riêng cho mỗi quốc gia. Yêu cầu cơ bản của
ellipsoid thực dụng là phải được được định vị vào quả đất gần trùng nhất với mặt Geoid và bao
trùm được toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Elipsoid thực dụng là bề mặt toán học có vai trò quan trọng
trong việc giải các bài toán trắc địa lý thuyết.
2. Hệ quy chiếu trắc địa Việt Nam
- Thời Pháp thuộc: Ellipsoid Clark, điểm gốc tại Hà nội, phép chiếu Bonne và hệ thống
điểm toạ độ phủ trùm Đông dương;
- Miền Nam VN từ 1954-1975: hệ Indian 54 với Ellipsoid Everest, điểm gốc tại Ấn độ,
phép chiếu UTM và hệ thông điểm toạ độ phủ trùm Nam Việt Nam, hệ độ cao Mũi Nai, Hà
Tiên;
- Miền Bắc từ 1959 bắt đầu xây dựng hệ thống lưới Trắc địa và hệ quy chiếu và kết thúc
năm 1972 => hệ HN-72 với Ellipsoid Krasovski, điểm gốc tại Punkovo chuyền về VN tại đài
thiên văn Láng HN (thông qua điểm Ngũ Lĩnh – Trung Quốc), phép chiếu Gauss- Kruger, hệ
độ cao Hòn dấu, Hải phòng
- Từ 1992-1994: định vị lại Ellipsoid Krasovski phù hợp Việt Nam.
- Hiện nay sử dụng hệ VN-2000 với VN-2000 Ellipsoid WGS-84 được định vị phù hợp với
lãnh thổ Việt Nam, điểm gốc tọa độ N00 đặt tại Viện nghi...
ÔN TẬP MÔN TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ
PHẦN I: TRẮC ĐỊA
Câu 1: Các vấn đề cơ bản về hệ quy chiếu trắc địa. Hệ quy chiếu trắc địa Việt Nam?
1. Các vấn đề cơ bản về hệ quy chiếu trắc địa
- Mặt thủy chuẩn trái đất (hay mặt thủy chuẩn gốc) mặt c biển trung bình, yên tĩnh
của các đại dương, tưởng tượng kéo dài xuyên qua các lục địa và hải đảo làm thành một mặt cong
khép n. Mặt thủy chuẩn trái đất hình dạng tựa trái tim (Geoid) là một mặt cong phức tạp
không thể biểu diễn bằng một phương trình toán học xác định.
- Mặt Geoid được chọn làm hệ quy chiếu độ cao của mỗi c. Khoảng cách theo đường
dây dọi từ một điểm bất kỳ trên mặt đất tự nhiên đến mặt Geoid gọi độ cao tuyệt đối của điểm
đó. Để giải quyết các bài toán trắc địa, mặt Geoid được đồng hóa bởi một thể nh học chính tắc
gần đúng nhất gọi Ellipsoid (kích thước a, b, = (a-b)/a). Mỗi nước chn một mặt Ellipsoid
riêng và định vị phù hp nhất với bề mặt lãnh thổ nước đó (gọi Ellipsoid thực dụng) dùng làm
hệ quy chiếu tọa độ xác định vị trí mặt bằng các điểm trên mặt đất.
- Hình Elipsoid trái đất sở cho việc thành lập bản đồ bề mặt trái đất. Đặc tính chung
của các mặt thủy chuẩn tại bt kỳ điểm o trên mặt thủy chuẩn pháp tuyến luôn trùng với
phương dây dọi. Trong trường hợp đơn giản thể xem trái đất có dạng hình cầu với bán kính
trung bình là 6.371 km.
- Elipsoid thực dụng là là mặt ellipsoid sử dụng riêng cho mỗi quốc gia. Yêu cầu cơ bản của
ellipsoid thực dụng phải được được định vị vào quả đất gần trùng nhất với mặt Geoid bao
trùm được toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Elipsoid thực dụng là b mặt toán học có vai trò quan trọng
trong việc giải các bài toán trắc địa lý thuyết.
2. Hệ quy chiếu trắc địa Việt Nam
- Thời Pháp thuộc: Ellipsoid Clark, điểm gốc tại nội, phép chiếu Bonne và hệ thống
điểm toạ độ phủ trùm Đông dương;
- Miền Nam VN từ 1954-1975: hệ Indian 54 với Ellipsoid Everest, điểm gốc tại Ấn độ,
phép chiếu UTM hệ thông điểm toạ độ phủ trùm Nam Việt Nam, hệ độ cao Mũi Nai,
Tiên;
- Miền Bắc từ 1959 bắt đầu xây dựng hệ thống i Trắc địa hệ quy chiếu kết thúc
năm 1972 => hệ HN-72 với Ellipsoid Krasovski, điểm gốc tại Punkovo chuyền về VN tại đài
thiên văn Láng HN (thông qua điểm Ngũ Lĩnh Trung Quốc), phép chiếu Gauss- Kruger, hệ
độ cao Hòn dấu, Hải phòng
- Từ 1992-1994: định vị lại Ellipsoid Krasovski phù hợp Việt Nam.
- Hiện nay sử dụng hệ VN-2000 với VN-2000 Ellipsoid WGS-84 được định vị phù hợp với
lãnh thổ Việt Nam, điểm gốc tọa độ N00 đặt tại Viện nghiên cứu Địa chính số 5 đường Hoàng
Quốc Việt , Hà Nội; phép chiếu UTM, hệ độ cao Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng.
Câu 2: Xác định vị trí các điểm trên bề mặt đất
- Kinh tuyến trái đất: giao tuyến giữa mặt phẳng chứa trục quay của trái đất mặt
ellipsoid, chọn kinh tuyến gốc đi qua Greenwich – London
- tuyến trái đất: giao tuyến giữa mặt phẳng thẳng góc với trục quay trái đất mặt
ellipsoid, chọn vĩ tuyến gốc là xích đạo.
Ôn tập trắc địa_ bản đồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập trắc địa_ bản đồ - Người đăng: chuyentinhcay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ôn tập trắc địa_ bản đồ 9 10 922