Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm Latex

Được đăng lên bởi huongnhung95
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một tài liệu ngắn gọn
giới thiệu về LATEX 2ε
hay LATEX 2ε trong 114 phút

Biên soạn: Tobias Oetiker
Hubert Partl, Irene Hyna và Elisabeth Schlegl
Dịch bởi: Nguyễn Tân Khoa
Phiên bản 4.00, Ngày 09 tháng 02 năm 2003

ii
Bản quyền ➞2000-2002 thuộc về Oetiker và những người đóng góp cho tài liệu
LShort. “All rights reserved”.
Đây là một tài liệu miễn phí. Bạn có thể phân phối lại tài liệu này cho các người
khác hay sửa đổi tài liệu (tuân theo những mục yêu cầu trong giấy phép bản quyền GNU
General Public License của Free Software Foundation; phiên bản 2 hay các phiên bản
sau).
Tài liệu này đến tay các bạn với hy vọng là nó sẽ trở nên hữu ích nhưng nó không
kèm theo bất kỳ một sự bảo đảm nào, ngay cả những đảm bảo ngầm hiểu về việc
thương mại hoá hay phù hợp với một đích cụ thể nào đó. Bạn có thể tham khảo thêm
giấy phép GNU General Public License để biết thêm chi tiết.
Thông thường, bạn sẽ nhận được một bản sao của giấy phép GNU General Public
License kèm theo tài liệu này; nếu chưa có, bạn có thể viết thư đến địa chỉ sau Free
Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. để có một bản
giấy phép.

Cám ơn!
Phần lớn nội dung của tài liệu này được lấy từ bản giới thiệu về LATEX 2.09 bằng
tiếng Đức của:
Hubert Partl <partl@mail.boku.ac.at>
Zentraler Informatikdienst der Universit¨
at f¨
ur Bodenkultur Wien

Irene Hyna <Irene.Hyna@bmwf.ac.at>
Bundesministerium f¨
ur Wissenschaft und Forschung Wien

Elisabeth Schlegl <no email>
in Graz

Nếu bạn quan tâm đến tài liệu bằng tiếng Đức, bạn có thể tải về bản cập nhật
của J¨org Knappen tại CTAN:/tex-archive/info/lshort/german.

iv

Cám ơn!
Khi soạn thảo tài liệu này, tôi đã liên hệ với một số thành viên của nhóm tin
comp.text.tex. Tôi đã nhận được nhiều sự hưởng ứng của mọi người. Chính nhờ
vào sự nhiệt tình giúp đỡ thông qua việc chỉnh sửa các lỗi và đề nghị thêm vào
một số nội dung cho tài liệu mà tôi mới có thể hoàn tất tài liệu này. Tôi thành
thật cám ơn mọi người. Tất cả các lỗi trong tài liệu này là của tôi !!! (tôi là người
soạn thảo mà). Nếu bạn tìm thấy một từ nào đó viết sai lỗi chính tả thì có lẽ rằng
s
một trong những người bạn sau đã bỏ xót
nó!
Rosemary Bailey, Marc Bevand, Friedemann Brauer, Jan Busa, Markus Br¨
uhwiler,
Pietro Braione, David Carlisle, José Carlos Santos, Mike Chapman, Pierre Chardaire,
Christopher Chin, Carl Cerecke, Chris McCormack, Wim van Dam, Jan Dittberner,
Michael John Downes, Matthias Dreier, David Dureisseix, Elliot, Hans Ehrbar,
Daniel Flipo, David Frey, Han...
Một tài liệu ngắn gọn
giới thiệu v L
A
T
E
X 2
ε
hay L
A
T
E
X 2
ε
trong 114 phút
Biên soạn: Tobias Oetiker
Hubert Partl, Irene Hyna và Elisabeth Schlegl
Dịch bởi: Nguyễn Tân Khoa
Phiên bản 4.00, Ngày 09 tháng 02 năm 2003
Phần mềm Latex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm Latex - Người đăng: huongnhung95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Phần mềm Latex 9 10 595