Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH ĐẤT

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 12075 lần   |   Lượt tải: 29 lần
PHÂN TÍCH ĐẤT

a- Nguyên tắc
Mục đích nghiên cứu cũng cần phải được làm rõ trước khi tiến hành lấy mẫu (mẫu
nông hoá, mẫu thổ nhường, mẫu đánh giá nhiễm bẩn. Đối với từng mục đích
nghiên cứu, thông tin của địa bàn nghiên cứu cũng cần được làm rõ như: loại đất
độ sâu tầng đất, chuỗi địa hình, chuỗi khí hậu, chuỗi sinh học, chuỗi thạch quyển,
diện tích...) để phân biệt được tính đồng nhất hay không đồng nhất của khu vục
nghiên cứu.
Phương pháp lấy mẫu theo đường kẻ ô có thể sử dụng đối với các khu vực bị
nhiễm bẩn trên diện rộng. Để chọn lựa khu vực lấy mẫu đất mặt, kẻ ô vuông trên
toàn bộ khu vực dự đinh lấy mẫu. Ô vuông được vẽ dựa trên cơ sở về các thông tin
chung của khu vực hoặc sử dụng phương pháp thống kê (số Ô được lấy phải đảm
bảo tối thiêu là 25% trên tổng số ô, số mẫu được lấy trên mỗi ô phải đảm bảo tối
thiểu là 10 mẫu). Cách làm này có thể dẫn tới việc một số điểm "nóng" bị bỏ qua,
nhưng kẻ ô vuông có thể liên kết được toàn bộ các điểm lấy mẫu.
Tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu trọng lượng mẫu đất được lấy có thể từ 300500 gram.
b- Dụng cụ lấy mẫu, túi đựng mẫu
Dụng cụ lấy mẫu có thể dùng bằng cuốc, xẻng, hoặc các dụng cụ chuyên dụng
như hình dưới đây.
Túi dụng mẫu có thể dùng túi plastic. Các mẫu đất được lấy yêu cầu phải ghi rõ
tên mẫu, địa điểm, thời gian lấy
c. Bảo quản
Cũng giống như đối với mẫu nước, tuỳ thuộc vào đối tượng nghiên cứu sẽ yêu
cầu các phương pháp bảo quản mẫu khác nhau.

7.1.2. Xử lí sơ bộ để phân tích lý - hoá
7.1.2.1. Nguyên tắc
Mẫu đất khô trong không khí, hoặc trong tủ sấy ở nhiệt độ không quá 400C hoặc

làm lạnh khô. Nếu cần, làm vỡ đất trong khi vẫn còn ẩm, còn bở và nghiền lại sau
khi khô. Đất được rây và kích thước phần hạt nhỏ hơn 2 mm được chia thành tác
phần bằng máy hoặc bằng tay để có thể lấy mẫu đại diện để phân tích. Nếu yêu
cầu mẫu nhỏ (<2 g) để phân tích thì cỡ hạt có phần nhỏ hơn 2 mm phải giâm đi
hơn nữa. Các trình tự cần thiết được thể hiện trong sơ đồ dưới đây.

Chú ý:
1. Làm khô ở nhiệt độ 400C trong tủ sấy thích hợp hơn phơi trong không khỉ ở
nhiệt độ phòng, vì tốc độ làm khô nhanh sẽ hạn chế những thay đổi do hoạt động
của vi sinh vật.
2. Cần lưu ý rằng mỗi một kiểu xử lý sơ bộ để ảnh hưởng đến một số tính chất
đất.
3. Bảo quản các mẫu đất gồm các mẫu đã nhận được, đã phơi khô trong không
khí, đã làm lạnh hoặc bảo quản trong môi trường không có ánh sáng, trong một
thời gian dài có thể ảnh hưởng đến một số thông số đất đặc biệt là các độ hoà tan
của cả phần vô cơ và phần hữu cơ.
5. Khối lượng mẫu yêu...
PHÂN TÍCH ĐẤT
a- Nguyên tắc
Mục đích nghiên cứu cũng cần phải được làm rõ trước khi tiến hành lấy mẫu (mẫu
nông hoá, mẫu thổ nhường, mẫu đánh giá nhiễm bẩn. Đối với từng mục đích
nghiên cứu, thông tin của địa bàn nghiên cứu cũng cần được làm rõ như: loại đất
độ sâu tầng đất, chuỗi địa hình, chuỗi khí hậu, chuỗi sinh học, chuỗi thạch quyển,
diện tích...) để phân biệt được tính đồng nhất hay không đồng nhất của khu vục
nghiên cứu.
Phương pháp lấy mẫu theo đường kẻ ô có thể sử dụng đối với các khu vực bị
nhiễm bẩn trên diện rộng. Để chọn lựa khu vực lấy mẫu đất mặt, kẻ ô vuông trên
toàn bộ khu vực dự đinh lấy mẫu. Ô vuông được vẽ dựa trên cơ sở về các thông tin
chung của khu vực hoặc sử dụng phương pháp thống kê (số Ô được lấy phải đảm
bảo tối thiêu là 25% trên tổng số ô, số mẫu được lấy trên mỗi ô phải đảm bảo tối
thiểu là 10 mẫu). Cách làm này có thể dẫn tới việc một số điểm "nóng" bị bỏ qua,
nhưng kẻ ô vuông có thể liên kết được toàn bộ các điểm lấy mẫu.
Tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu trọng lượng mẫu đất được lấy có thể từ 300-
500 gram.
b- Dụng cụ lấy mẫu, túi đựng mẫu
Dụng cụ lấy mẫu có thể dùng bằng cuốc, xẻng, hoặc các dụng cụ chuyên dụng
như hình dưới đây.
Túi dụng mẫu có thể dùng túi plastic. Các mẫu đất được lấy yêu cầu phải ghi rõ
tên mẫu, địa điểm, thời gian lấy
c. Bảo quản
Cũng giống như đối với mẫu nước, tuỳ thuộc vào đối tượng nghiên cứu sẽ yêu
cầu các phương pháp bảo quản mẫu khác nhau.
PHÂN TÍCH ĐẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH ĐẤT - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
PHÂN TÍCH ĐẤT 9 10 252