Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỚC VIỄN CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Được đăng lên bởi Anna Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỚC VIỄN CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Lê Văn Khoa
Quỹ Tái chế chất thải TP.HCM
ABSTRACT
Ho Chi Minh City is considered as one of top ten cities in the world vulnerable to
various adverse impacts of climate change in the future. In consideration of climate
change and urban environmental management interrelations, from recently international
and domestic researches, the paper summaries the impacts of climate change
(temperature increasing, UHI, sea-level rise, salt water intrusion, extreme weather events
such as storms and flood…). Urban environmental management in Ho Chi Minh City
focus on three main issues: air quality management, water resource management,
including water supply and sewerage and solid waste management and recommendations
of relative measures including adaptation (such as land use planning, infrastructure
planning, public awareness raising, ….) as well as prevention (mitigation of greenhouse
gas emissions and risks). Author hopes that these initial recommendations will stimulate
discussion among researchers and policy makers in Vietnam and elsewhere on this
important topic for Ho Chi Minh City’s sustainable development.
Key Words: Climate change, sea level rise, environmental management, HCM City.

1. Mở đầu
Theo Báo cáo Phát triển Con người 2007 – 2008 của UNDP 1 , với kịch bản
nước biển dâng, đến năm 2100, nhiệt độ tăng trung bình 3-4 độ C sẽ có khoảng 22
triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng. Đặc biệt, vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ
bị ngập úng hoàn toàn, khiến năng suất nông nghiệp giảm 20%. Bão lụt, ngập úng
cũng gia tăng. Bệnh tật, nhất là sốt xuất huyết, sốt rét phát triển mạnh khiến sức
khỏe của người dân bị ảnh hưởng.

1

UNDP, 2007

Việt Nam đang chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu (BĐKH), thiên tai, bão lụt,
hạn hán diễn ra dồn dập hơn trước. Điều này là hiển nhiên và không thể chối bỏ.
Trước tình hình này, các lĩnh vực, ngành, địa phương cần triển khai các hoạt động
nghiên cứu, đánh giá tình hình, diễn biến và tác động của BĐKH đến tài nguyên,
môi trường, sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đề xuất và bước đầu thực hiện
các giải pháp ứng phó, và về lâu dài tích hợp mục tiêu ứng phó BĐKH vào trong
các hoạt động thường xuyên của mình.
Việt Nam đã xây dựng một Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với
biến đổi khí hậu 2 (Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ngày 2/12/2008). Ngày
13/10/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cũng đã công bố Khung
hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐ...
QUN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ TH THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯỚC VIN CNH BIN ĐỔI KHÍ HU
Lê Văn Khoa
Qu Tái chế cht thi TP.HCM
ABSTRACT
Ho Chi Minh City is considered as one of top ten cities in the world vulnerable to
various adverse impacts of climate change in the future. In consideration of climate
change and urban environmental management interrelations, from recently international
and domestic researches, the paper summaries the impacts of climate change
(temperature increasing, UHI, sea-level rise, salt water intrusion, extreme weather events
such as storms and flood…). Urban environmental management in Ho Chi Minh City
focus on three main issues: air quality management, water resource management,
including water supply and sewerage and solid waste management and recommendations
of relative measures including adaptation (such as land use planning, infrastructure
planning, public awareness raising, ….) as well as prevention (mitigation of greenhouse
gas emissions and risks). Author hopes that these initial recommendations will stimulate
discussion among researchers and policy makers in Vietnam and elsewhere on this
important topic for Ho Chi Minh City’s sustainable development.
Key Words: Climate change, sea level rise, environmental management, HCM City.
1. M đầu
Theo Báo cáo Phát trin Con người 2007 – 2008 ca UNDP
1
, vi kch bn
nước bin dâng, đến năm 2100, nhit độ tăng trung bình 3-4 độ C s có khong 22
triu người Vit Nam b nh hưởng. Đặc bit, vùng Đồng bng sông Cu Long s
b ngp úng hoàn toàn, khiến năng sut nông nghip gim 20%. Bão lt, ngp úng
cũng gia tăng. Bnh tt, nht là st xut huyết, st rét phát trin mnh khiến sc
khe ca người dân b nh hưởng.
1
UNDP, 2007
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỚC VIỄN CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỚC VIỄN CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Người đăng: Anna Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỚC VIỄN CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 9 10 376