Ktl-icon-tai-lieu

quang học

Được đăng lên bởi Hoahongden Nhok
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. Lí do chọn đề tài
Quang học là ngành học về các hiện tượng liên quan tới ánh sáng, các định
luật quang học và các dụng cụ quang học được sử dụng nhiều trong khoa học và
đời sống.
Trong quá trình học tập môn quang học, em được thầy Võ Quốc Đạt giao cho
nghiên cứu đề tài SỰ TÁN SẮC, HẤP THỤ VÀ TÁN XẠ ÁNH SÁNG.
Vì thời gian ngắn, kiến thức hạn chế…nên đề tài còn nhiều thiếu sót mong
thầy, cô và các bạn nhận xét, góp ý để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!

B. CƠ SỞ LÍ THUYẾT
I.

SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG

1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng
Sự tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất của môi trường vào bước
sóng (hay tần số) của ánh sáng truyền qua.
Newton là người đầu tiên nghiên cứu hiện tượng tán sắc một cách đầy đủ và
đưa ra được những giải thích thỏa đáng. Thí nghiệm do Newton tiến hành để
nghiên cứu hiện tượng tán sắc ánh sáng (1672) được bố trí như sau:

Hình 1
Một chùm ánh sáng mặt trời (ánh sáng trắng) đi qua một lỗ nhỏ trên cánh
cửa A và rọi vào một lăng kính P 1 bằng thủy tinh. Chùm tia ló ra khỏi lăng kính
P1 được hứng trên màn B bị lệch về phía đáy lăng kính và trải rộng thành một
dải có màu sắc biến thiên liên tục theo trình tự: đỏ, da cam, vàng, lục, lam,
chàm , tím. Tia màu đỏ bị lệch ít nhất còn tia sáng màu tím bị lệch nhiều nhất.
Như vậy một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính đã bị phân tích thành vô số
chùm tia màu sắc khác nhau, lệch theo từng góc khác nhau. Tập hợp tất cả các
chùm tia có màu sắc này tạo thành quang phổ ánh sáng Mặt trời.

Dải sáng trên màn B có màu sắc thay đổi liên tục, không có ranh giới rõ rệt
giữa màu này và màu khác. Do đó, quang phổ mặt trời là quang phổ liên tục.
Nếu thay lăng kính P1 bằng lăng kính làm bằng loại thủy tinh khác thì vẫn
thu được quang phổ. Tuy nhiên khi sử dụng những loại lăng kính khác nhau thì
những góc lệch của chùm tia ló và độ dài quang phổ trên màn B sẽ thay đổi.
Điều này chứng tỏ hiện tượng tán sắc có tính chất phổ biến.
Nếu trên màn B có đục lỗ hẹp để lọt một chùm tia màu hẹp, rọi tới một lăng
kính P2 thì tia này hầu như không bị tán sắc tiếp bởi lăng kính thứ 2.
Ánh sáng trắng là ánh sáng phức tạp. Nó là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn
sắc. Mỗi ánh sáng đơn sắc ứng với một bước sóng xác định.
Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của chiết suất của môi trường vào bước
sóng (hay tần số) ánh sáng gọi là phương trình tán sắc:

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của n vào bước sóng hay tần số gọi là đường
cong tán sắc. Hình vẽ bên dưới là đường cong tán sắc của một số chất:

Hình ...
A. Lí do chọn đề tài
Quang học ngành học về các hiện tượng liên quan tới ánh sáng, các định
luật quang học các dụng cụ quang học được sử dụng nhiều trong khoa học và
đời sống.
Trong quá trình học tập môn quang học, em được thầy Quốc Đạt giao cho
nghiên cứu đề tài SỰ TÁN SẮC, HẤP THỤ VÀ TÁN XẠ ÁNH SÁNG.
thời gian ngắn, kiến thức hạn chế…nên đề tài còn nhiều thiếu sót mong
thầy, cô và các bạn nhận xét, góp ý để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
quang học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quang học - Người đăng: Hoahongden Nhok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
quang học 9 10 546