Ktl-icon-tai-lieu

Quang hợp

Được đăng lên bởi trantuansm91
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUANG HỢP
Mục tiêu học tập
1. Nêu được định nghĩa và các thí nghiệm chứng
minh quang hợp ở cây xanh.
2. Nêu các phương pháp đo vận tốc quang hợp
và các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.
3. Giải thích sự chuyền điện tử trong quang hệ
thống I và quang hệ thống II và sự hình thành
ATP.
4. Giải thích sự cố định CO2 và các phản ứng của
chu trình Calvin, sự tạo thành đường.

QUANG HỢP
Quang hợp là sự khử carbon dioxyd thành các
hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng mặt trời và
phóng thích oxy từ nước.
Ánh sáng
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6O2
Diệp lục tố
· Nơi quang hợp mạnh nhất: lá 20-100 lục lạp /TB
· Lục lạp có hai màng, chứa 40-60 grana
Các túi dẹp trong mỗi granum là thylakoid.

QUANG HỢP

QUANG HỢP
Quang hợp gồm 2 giai đoạn chính:
· Giai đoạn “sáng” xảy ra dưới ánh sáng, tại
màng thylakoid, bao gồm sự chuyển điện tử
từ H2O tới NADP+ ⇨ NADPH & ATP
· Giai đoạn “tối” không cần ánh sáng, xảy ra
trong stroma, dùng các sản phẩm cao năng
của giai đoạn sáng để khử CO2 ⇨ glucid.

QUANG HỢP

Thí nghiệm chứng minh
QUANG HỢP
1. Úp ống nghiệm đầy nước trên cái phễu lộn ngược
trên cây Rong trong chậu nước có nhiều CO2 để
ngoài AS, oxy thoát ra dạng những bọt nhỏ đọng
lại trong ống nghiệm.
2. Nước sôi để nguội không thấy bọt khí thoát ra.
Cây không QH vì không được cung cấp CO2.
3. Lấy 1 lá to, nhúng cuống lá vào trong nước, bịt
một phần lá = giấy kim khí, để lá ngoài AS mặt trời
1 ngày. Chiều ngâm lá vào nước sôi, loại sắc tố =
rượu, ngâm lá vào nước iod⇨
⇨ phần nhận AS màu
lam vì có tinh bột.

Vận tốc quang hợp QUANG HỢP
- Đo vận tốc hấp thu CO2 hoặc thải O2 /đơn vị
diện tích lá / đơn vị thời gian. đặt lá hoặc cây
hay mô trong 1 phòng trong suốt có thể nhận
ánh sáng. Đo sự thay đổi nồng độ CO2 của
dòng không khí đi qua phòng lá này. giữ ổn
định: toc, vận tốc dòng khí, nồng độ hơi nước
- Sự gia tăng trọng lượng khô / đơn vị thời gian
(ước lượng)

Điều kiện của sự quang hợp
nước, CO2, ánh sáng, nhiệt độ, sắc tố: lục lạp.
1. Sắc tố
· nằm trong màng thylakoid,
· quan trọng nhất là diệp lục tố.
C u t o:
· nhân porphyrin (vòng tetrapyrrol và nguyên
tử Mg ở giữa), thích nước, liên kết với protein
và
· chuỗi phytol dài, thích lipid, liên kết với
thành phần lipid (của màng thylakoid).

Điều kiện của sự quang hợp
- DLT a có 2 cực đại
hấp thu: lam-tím &
đỏ.
- DLT b có 2 cực đại
hấp thu: lam &
cam.
- Carotenoid hấp thu:
lam-lục.

Điều kiện của sự quang hợp
- Các nối đôi trong vòng tetrapyrrol tạo hệ thống
cộng hưởng luân phiên với các nối đơn, ⇨DLT
nhận & truyền năng lượng ánh sá...
QUANG H
QUANG H
P
P
M
M
c
c
tiêu
tiêu
h
h
c
c
t
t
p
p
1.
1.
Nêu
Nêu
đư
đư
c
c
đ
đ
nh
nh
ngh
ngh
ĩ
ĩ
a
a
v
v
à
à
c
c
á
á
c
c
th
th
í
í
nghi
nghi
m
m
ch
ch
ng
ng
minh
minh
quang
quang
h
h
p
p
cây
cây
xanh
xanh
.
.
2.
2.
Nêu
Nêu
c
c
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
đo
đo
v
v
n
n
t
t
c
c
quang
quang
h
h
p
p
v
v
à
à
c
c
á
á
c
c
y
y
ế
ế
u
u
t
t
nh
nh
hư
hư
ng
ng
đ
đ
ế
ế
n
n
quang
quang
h
h
p
p
.
.
3.
3.
Gi
Gi
i
i
th
th
í
í
ch
ch
s
s
chuy
chuy
n
n
đi
đi
n
n
t
t
trong
trong
quang
quang
h
h
th
th
ng
ng
I
I
v
v
à
à
quang
quang
h
h
th
th
ng
ng
II
II
v
v
à
à
s
s
h
h
ì
ì
nh
nh
th
th
à
à
nh
nh
ATP.
ATP.
4.
4.
Gi
Gi
i
i
th
th
í
í
ch
ch
s
s
c
c
đ
đ
nh
nh
CO
CO
2
2
v
v
à
à
c
c
á
á
c
c
ph
ph
n
n
ng
ng
c
c
a
a
chu
chu
tr
tr
ì
ì
nh
nh
Calvin,
Calvin,
s
s
t
t
o
o
th
th
à
à
nh
nh
đư
đư
ng
ng
.
.
Quang hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quang hợp - Người đăng: trantuansm91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Quang hợp 9 10 341