Ktl-icon-tai-lieu

reforming không hydro

Được đăng lên bởi thanhloi1908
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 3641 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Biểu B1-2a- ĐMCNKK
THUYẾT MINH
Đề tài thuộc Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng
đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất xăng nền có
trị số octan cao từ nguồn naphta và condensate Việt Nam
bằng quá trình reforming chọn lọc, không sử dụng hydro

3

Thời gian thực hiện: 24 tháng
(Từ tháng
01/2014 đến tháng

4

2

Mã số (được cấp khi Hồ sơ
trúng tuyển)

12/2015

Tổng kinh phí thực hiện: ...............4.202............ triệu đồng, trong đó:
Nguồn

Kinh phí (triệuđồng)

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học

4.202

- Từ nguồn tự có của tổ chức
- Từ nguồn khác
5

Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Ths. Trần Vĩnh Lộc
Ngày, tháng, năm sinh:
26/10/1978
Giới tính: Nam/ Nữ: Nam
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại:
Tổ chức: 08.39303323 Nhà riêng: Mobile: 0903697050
Fax: 08. 3 930 7546 E-mail: loctv@pvpro.com.vn
Tên tổ chức đang công tác:Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí, Viện Dầu khí
Việt Nam
Địa chỉ tổ chức: 04 Nguyễn Thông, Quận 3, TPHCM
.................................................................................................................................................
Địa chỉ nhà riêng: . 656/74/11 Quang Trung – Phường 11 – Quận Gò Vấp – Thành phố Hồ Chí
Minh
6

Thư ký đề tài
Họ và tên: Bùi Vĩnh Tường
Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1989
Nam/ Nữ: Nam
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn:Kỹ sư
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên Chức vụ: Chuyên viên nghiên cứu
1

Điện thoại:
Tổ chức: : 08-39303323
Nhà riêng: Mobile: 0907567149
Fax: E-mail: tuongbv@pvpro.com.vn
Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí, Viện Dầu
khí Việt Nam
Địa chỉ tổ chức: 04 Nguyễn Thông, Quận 3, TPHCM
...............................................................................................................................................
Địa chỉ nhà riêng: 163/28 Thành Thái F.14 Q.10 TP.HCM
7

Tổ chức chủ trì đề tài
Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Dầu khí Việt Nam
Điện thoại: (04) 3784 3061 - 3784 1727 - 3784 1728
Fax: (04) 3784 4156
E-mail: vpi@vpihn.pv.com.vn
Website: 
Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu khí, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Phan Ngọc Trung
Số tài khoản: 001.1.00.0015920
Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công ...
Biểu B1-2a- ĐMCNKK
THUYẾT MINH
Đề tài thuộc Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng
đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1 Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất xăng nền có
trị số octan cao từ nguồn naphta và condensate Việt Nam
bằng quá trình reforming chọn lọc, không sử dụng hydro
2 Mã số (được cấp khi Hồ sơ
trúng tuyển)
3 Thời gian thực hiện: 24 tháng
(Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015
4 Tổng kinh phí thực hiện: ...............4.202............ triệu đồng, trong đó:
Nguồn Kinh phí (triệuđồng)
- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học
4.202
- Từ nguồn tự có của tổ chức
- Từ nguồn khác
5 Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên: Ths. Trần Vĩnh Lộc
Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1978 Giới tính: Nam/ Nữ: Nam
Học hàm, học vị/ Tnh độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại:
Tổ chức: 08.39303323 Nhà riêng: Mobile: 0903697050
Fax: 08. 3 930 7546 E-mail: loctv@pvpro.com.vn
Tên tổ chức đang công tác:Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí, Viện Dầu khí
Việt Nam
Địa chỉ tổ chức: 04 Nguyễn Thông, Quận 3, TPHCM
.................................................................................................................................................
Địa chỉ nhà riêng: . 656/74/11 Quang Trung – Phường 11 – Quận Gò Vấp – Thành phố Hồ Chí
Minh
6 Thư ký đề tài
Họ và tên: Bùi Vĩnh Tường
Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1989 Nam/ Nữ: Nam
Học hàm, học vị/ Tnh độ chuyên môn:Kỹ sư
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên Chức vụ: Chuyên viên nghiên cứu
1
reforming không hydro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
reforming không hydro - Người đăng: thanhloi1908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
reforming không hydro 9 10 225