Ktl-icon-tai-lieu

sắc ký

Được đăng lên bởi hailinh-nguyen
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 8107 lần   |   Lượt tải: 18 lần
I. SẮC KÝ LỚP MỎNG ĐIỀU CHẾ
Nguyên tắc – yêu cầu:
Sắc ký lớp mỏng điều chế (Preparative thin layer chromatography – PTLC) là một phương pháp
sắc ký được sử dụng để tách một lượng nhỏ đơn chất (10 – 1000 mg) từ một hỗn hợp đơn giản
(chỉ gồm vài cấu tử). Trong PTLC, một dung dịch mẫu thử được chấm trên một lớp chất hấp phụ
(thường là silica gel, nhôm oxyd) có độ dày từ 0,5 – 2,0 mm tráng trên nền phẳng (kính, kim
loại, chất dẻo) đóng vai trò là một pha tĩnh. Một dung môi khai triển (pha động) di chuyển dọc
theo bản mỏng sẽ làm di chuyển các cấu tử của mẫu thử theo một vận tốc khác nhau tạo thành
một sắc ký đồ gồm nhiều vết có Rf khác nhau. Sau khi khai triển, ta có thể thu được những cấu
tử đặc trưng bằng cách cạo vùng chất hấp phụ chứa vết ra khỏi bản và phản hấp phụ chất ra khỏi
giá hấp phụ bằng một dung môi thích hợp. Hợp chất thu được từ bản mỏng có thể được tinh
khiết hóa tiếp tục bằng sắc ký lớp mỏng (Thin layer chromatography – TLC) hay các phương
pháp sắc ký khác hoặc hợp chất này đã đạt độ tinh khiết để tiến hành định tính, xác định cấu trúc
bằng các phương pháp phân tích cơ bản hay bằng phép đo quang phổ, nghiên cứu hoạt tính sinh
học, nghiên cứu tổng hợp hóa học, sử dụng như chất chuẩn đối chiếu.
1.
Ưu nhược điểm của PTLC:
Ưu điểm:
Phương pháp tiến hành của PTLC nhìn chung tương tự như TLC chỉ khác ở việc sử dụng những
bản mỏng dày hơn so với TLC: PTLC 0,5 – 2 mm, có thể dày đến 10 mm tùy yêu cầu sử dụng;
TLC 0,2 – 0,25 mm.
So với sắc ký cột:
Nhanh và thuận tiện hơn so với sắc ký cột cổ điển.
Dễ tìm được dung môi thích hợp để tách các chất.
Vùng chứa chất tụ thành lớp mỏng dễ phát hiện, dễ cô lập
Tỉ lệ giữa silicagel và chất tách cao nên tách tốt hơn
Rẻ, đơn giản hơn so với HPLC. Thiết bị, thao tác đơn giản dễ nắm bắt và áp dụng.
Sử dụng một lượng nhỏ dung môi → có thể triển khai nhiều lần để thu được kết quả phân tách
tốt hơn, dễ dàng tách các vùng chứa chất hấp phụ ra khỏi bản mỏng, có thể triển khai đồng thời
các chất chuẩn đối chiếu trong cùng một điều kiện xác định giúp tạo thuận lợi cho việc xác định
hợp chất mong muốn.
Nhược điểm:
Các hợp chất kém bền chấm trên bề mặt bản mỏng có thể bị phân hủy khi tiếp xúc với không khí
và ánh sáng.
Sự hiện diện đồng thời của tạp chất khi phản hấp phụ chất mong muốn ra khỏi giá hấp phụ.
2.
Ứng dụng:
Dùng để tách các chất với hàm lượng nhỏ (10 – 1000 mg) trong trường hợp không thể tách bằng
các phương pháp khác.
Có thể phân lập được các đơn chất tinh khiết với khối lượng đủ từ các polymer tổng hợp, các sản...
I. SẮC KÝ LỚP MỎNG ĐIỀU CHẾ
Nguyên tắc – yêu cầu:
Sắc ký lớp mỏng điều chế (Preparative thin layer chromatography – PTLC) một phương pháp
sắc được sử dụng để tách một lượng nhỏ đơn chất (10 1000 mg) từ một hỗn hợp đơn giản
(chỉ gồm vài cấu tử). Trong PTLC, một dung dịch mẫu thử được chấm trên một lớp chất hấp phụ
(thường silica gel, nhôm oxyd) độ dày từ 0,5 2,0 mm tráng trên nền phẳng (kính, kim
loại, chất dẻo) đóng vai trò một pha tĩnh. Một dung môi khai triển (pha động) di chuyển dọc
theo bản mỏng sẽ làm di chuyển các cấu tử của mẫu thử theo một vận tốc khác nhau tạo thành
một sắc đồ gồm nhiều vết Rf khác nhau. Sau khi khai triển, ta thể thu được những cấu
tử đặc trưng bằng cách cạo vùng chất hấp phụ chứa vết ra khỏi bản và phản hấp phụ chất ra khỏi
giá hấp phụ bằng một dung môi thích hợp. Hợp chất thu được từ bản mỏng thể được tinh
khiết hóa tiếp tục bằng sắc lớp mỏng (Thin layer chromatography TLC) hay các phương
pháp sắc ký khác hoặc hợp chất này đã đạt độ tinh khiết để tiến hành định tính, xác định cấu trúc
bằng các phương pháp phân tíchbản hay bằng phép đo quang phổ, nghiên cứu hoạt tính sinh
học, nghiên cứu tổng hợp hóa học, sử dụng như chất chuẩn đối chiếu.
1. Ưu nhược điểm của PTLC:
Ưu điểm:
Phương pháp tiến hành của PTLC nhìn chung tương tự như TLC chỉ khác ở việc sử dụng những
bản mỏng dày hơn so với TLC: PTLC 0,5 2 mm, thể dày đến 10 mm tùy yêu cầu sử dụng;
TLC 0,2 – 0,25 mm.
So với sắc ký cột:
Nhanh và thuận tiện hơn so với sắc ký cột cổ điển.
Dễ tìm được dung môi thích hợp để tách các chất.
Vùng chứa chất tụ thành lớp mỏng dễ phát hiện, dễ cô lập
Tỉ lệ giữa silicagel và chất tách cao nên tách tốt hơn
Rẻ, đơn giản hơn so với HPLC. Thiết bị, thao tác đơn giản dễ nắm bắt và áp dụng.
Sử dụng một lượng nhỏ dung môi thể triển khai nhiều lần để thu được kết quả phân tách
tốt hơn, dễ dàng tách các vùng chứa chất hấp phụ ra khỏi bản mỏng, thể triển khai đồng thời
các chất chuẩn đối chiếu trong cùng một điều kiện xác định giúp tạo thuận lợi cho việc xác định
hợp chất mong muốn.
Nhược điểm:
Các hợp chất kém bền chấm trên bề mặt bản mỏng có thể bị phân hủy khi tiếp xúc với không khí
và ánh sáng.
Sự hiện diện đồng thời của tạp chất khi phản hấp phụ chất mong muốn ra khỏi giá hấp phụ.
2. Ứng dụng:
Dùng để tách các chất với hàm lượng nhỏ (10 – 1000 mg) trong trường hợp không thể tách bằng
các phương pháp khác.
Có thể phân lập được các đơn chất tinh khiết với khối lượng đủ từ các polymer tổng hợp, các sản
phẩm tự nhiên từ nuôi cấy mô hay từ dược liệu, các sản phẩm chuyển hóa từ dịch sinh học, phân
biệt cấu hình hoá học của các sản phẩm thiên nhiên hay tổng hợp.để khảo sát điểm chảy, phổ
UV, IR, khảo sát cấu trúc và làm chất chuẩn.
3. Pha tĩnh:
Pha tĩnh hay sử dụng trong PTLC các chất hấp phụ, các chất hấp phụ này phần lớn trộn
thêm chất kết dính như CaSO4 5 15 %, tinh bột 2 5 %, dextran, nhưng cũng trường hợp
không dùng chất kết dính.
Sắc ký điều chế - Nhóm 2 – TT DL chiều T3 Trang 1
sắc ký - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sắc ký - Người đăng: hailinh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
sắc ký 9 10 585