Ktl-icon-tai-lieu

SÂU BỆNH

Được đăng lên bởi Tran Huong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xem b¨ng h×nh vÒ tËp tÝnh c¸c loµi s©u bä
Em hiÓu biÕt g× vÒ c¸c loµi c«n trïng
(s©u bä)?
Giíi thiÖu chung vÒ c«n trïng(s©u bä)
Côn trùng, hay sâu bọ, những
động vật không xương sống tên khoa học lớp Insecta (lớp
Côn trùng), lớp lớn nhất trên Trái Đất cũng lớp phân bố
rộng rãi nhất trong số c đại diện của ngành Chân khớp (
Arthropoda). Côn trùng là nhóm đa dạng nhất trên Trái Đất, với
hơn 1 triệu loài đã đưc tả-chiếm hơn một nửa tổng stất cả
các loài sinh vật sống con người biết đến với ước lượng về số
loài chưa được mô tả lên tới 30 triệu, do đó thể đại diện cho
hơn 90% các dạng sống khác nhau trên hành tinh. Người ta thể
tìm thấy côn trùng gần như tất cả các môi trường sống trên Trái
Đất, mặc chỉ một số ng nhỏ các loài thể thích nghi
được với đời sống đại dương, i giáp xác nhóm chiếm
ưu thế. khoảng 5.000 loài chuồn chuồn; 2.000 loài bọ ngựa;
20.000 loài châu chấu; 17.000 loài ớm; 120.000 loài hai cánh;
82.000 loài cánh nửa; 350.000 loài cánh cứng khoảng 110.000
loài cánh màng. Côn trùng thực sự (mà được phân loại vào lớp côn
trùng) các đặc điểm sau: thứ nhất, thể của một thành trùng
(cá thể trưởng thành của loài) phải phân thành 3 phần tất cả: đầu,
ngực bụng. Thứ hai, thành trùng phải tất c ba đôi chân
được gắn vào các đốt ngực, hai đôi râu (ăngten) trên đầu, phần
bụng được phân chia thành nhiều đốt (≤11 đốt). Phần lớn (không
phải tất cả) côn trùng trưởng thành đều cánh. Khoa học nghiên
cứu về côn trùng được gọi là côn trùng học (entomology).
SÂU BỆNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÂU BỆNH - Người đăng: Tran Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
SÂU BỆNH 9 10 252