Ktl-icon-tai-lieu

SẤY THĂNG HOA

Được đăng lên bởi Đoàn Dự
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3945 lần   |   Lượt tải: 7 lần
SẤY THĂNG HOA
1.Đặc điểm sấy thăng hoa.
+ Khái niệm
-Sấy thăng hoa là phương pháp tách ẩm ra khỏi vật liệu bằng cách thăng hoa,nghĩa
là chuyển ẩm thẳng từ pha rắn sang pha hơi,không qua trạng thái lỏng.
+.Điều kiện thực hiện
-Cần phải tạo được hiệu số nhiệt độ lớn giữa vật liệu và nguồn nhiệt bên
ngoài,muốn vậy cần phải sấy vật liệu ở trạng thái đóng rắn ở độ chân không cao
0,1-1,0mmHg, áp suất này có thể sấy ở nhiệt độ
nước đá

0o C

, nước khi đó sẽ ở trạng thái

2.Cấu tạo thiết bị sấy thăng hoa.
+Thiết bị sấy thăng hoa gồm một phong sấy, thiết bi ngưng tụ và hệ thống bơm chân
không.
-Phòng sấy là một tủ kín trong đó các ngăn được đốt nóng bằng hơi hay nước nóng,
đôi khi đốt nóng bằng bức xạ hồng ngoại. Vật liệu sấy đóng rắn được xếp trên các
ngăn, như vậy thiết bị loại tiếp xúc. Hơi ẩm thoát ra đi sang thiết bị ngưng tụ và
ngưng tụ thành nước đá.
-Thiết bị ngưng tụ được làm lạnh bằng dung dịch nước muối có nhiệt độ -10 đến
o

C

-40
. Dung dịch nước muối được làm lạnh và tuần hoàn trong hệ thống nhờ một
bơm và một máy nén làm lạnh- ngưng tụ. Trên bề mặt thiết bi ngưng tụ bao phủ một
lớp đá, phải lấy đi liên tục nhờ những cào hay một cơ cấu nào khác, cũng co khi dặt
hai thiết bị ngưng tụ để thay phiên làm việ và cạo nước đá.
-Hệ thống bơm chân không thuộc loại quay tròn chạy bằng dầu hoặ cũng có thể
dùng bơm chân không loại tuye nhiều cấp, loại này tạo được nhiều áp suất 0,1o

1,0mmHg đảm bảo sấy ở nhiệt độ -15

C

.

+Hình ảnh một số thiết bi sấy thăng hoa
3.Ưu và nhược điểm, ứng dụng
+ Ưu điểm
-Thu được sản phẩm có chất lượng cao, khi sấy không bị biến chất ablumin, không
xảy ra các quá trình vi sinh vật bảo vệ nguyên vẹn các vitamin, giữ nguyên thể tích
ban đầu của vật liệu nhưng xốp hơn nên dễ hấp phụ nước để trở lai dạng đầu tiên.

+Nhược điểm.
-Phương pháp này rất phức tap về thiết bi và có giá thành rất cao, vốn đầu tư nhiều.
+Ứng dụng.
-Dùng để sấy các thực phẩm như sữa, rau, quả và được áp dụng rộng rãi trong sản
xuất dược phẩm để sấy các chất kháng sinh như penixilin, treptômicin

...
SẤY THĂNG HOA
1.Đặc điểm sấy thăng hoa.
+ Khái niệm
-Sấy thăng hoa là phương pháp tách ẩm ra khỏi vật liệu bằng cách thăng hoa,nghĩa
là chuyển ẩm thẳng từ pha rắn sang pha hơi,không qua trạng thái lỏng.
+.Điều kiện thực hiện
-Cần phải tạo được hiệu số nhiệt độ lớn giữa vật liệu và nguồn nhiệt bên
ngoài,muốn vậy cần phải sấy vật liệu ở trạng thái đóng rắn ở độ chân không cao
0,1-1,0mmHg, áp suất này có thể sấy ở nhiệt độ
C0
o
, nước khi đó sẽ ở trạng thái
nước đá
2.Cấu tạo thiết bị sấy thăng hoa.
+Thiết bị sấy thăng hoa gồm một phong sấy, thiết bi ngưng tụ và hệ thống bơm chân
không.
-Phòng sấy là một tủ kín trong đó các ngăn được đốt nóng bằng hơi hay nước nóng,
đôi khi đốt nóng bằng bức xạ hồng ngoại. Vật liệu sấy đóng rắn được xếp trên các
ngăn, như vậy thiết bị loại tiếp xúc. Hơi ẩm thoát ra đi sang thiết bị ngưng tụ và
ngưng tụ thành nước đá.
-Thiết bị ngưng tụ được làm lạnh bằng dung dịch nước muối có nhiệt độ -10 đến
-40
C
o
. Dung dịch nước muối được làm lạnh và tuần hoàn trong hệ thống nhờ một
bơm và một máy nén làm lạnh- ngưng tụ. Trên bề mặt thiết bi ngưng tụ bao phủ một
lớp đá, phải lấy đi liên tục nhờ những cào hay một cơ cấu nào khác, cũng co khi dặt
hai thiết bị ngưng tụ để thay phiên làm việ và cạo nước đá.
-Hệ thống bơm chân không thuộc loại quay tròn chạy bằng dầu hoặ cũng có thể
dùng bơm chân không loại tuye nhiều cấp, loại này tạo được nhiều áp suất 0,1-
1,0mmHg đảm bảo sấy ở nhiệt độ -15
C
o
.
+Hình ảnh một số thiết bi sấy thăng hoa
3.Ưu và nhược điểm, ứng dụng
+ Ưu điểm
-Thu được sản phẩm có chất lượng cao, khi sấy không bị biến chất ablumin, không
xảy ra các quá trình vi sinh vật bảo vệ nguyên vẹn các vitamin, giữ nguyên thể tích
ban đầu của vật liệu nhưng xốp hơn nên dễ hấp phụ nước để trở lai dạng đầu tiên.
SẤY THĂNG HOA - Trang 2
SẤY THĂNG HOA - Người đăng: Đoàn Dự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
SẤY THĂNG HOA 9 10 378