Ktl-icon-tai-lieu

sinh địa hóa

Được đăng lên bởi anhduynguyen-gl
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 947 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo thực hành

Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
Họ và tên:
Nguyễn Duy Anh
Ngày làm thực hành: 26/02/2014
Điểm
Lời phê

Lớp 12a2

Tổ 1

I. Mục địch thực hành
Quan sát hệ vân giao thoa tạo bởi khe Y-âng, sử dụng chùm sáng laze.
Đo bước sóng ánh sáng.
II. Tóm tắt lý thuyết:
1. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là gì?
Hiện tượng giao thoa ánh sáng khi dùng ánh sáng đơn sắc là khi hai sóng ánh sáng kết hợp gặp nhau sẽ tạo
nên những vân sáng và vân tối xen kẽ đều đặn với nhau.
2. Điều kiện giao thoa của hai sóng ánh sáng là gì?
Điều kiện giao thoa của hai sóng ánh sáng là là hai sóng ánh sáng phải cùng tần số và có độ lệch pha không
đổi theo thời gian
3. Công thức tính khoảng vân và công thức xác định bước sóng ánh sáng trong trường hợp giao thoa của hai
sóng ánh sáng đơn sắc tạo bởi khe Y-âng là như thế nào?
Công thức tính khoảng vân:
Công thức xác định bước sóng ánh sáng
III. Kết quả thí nghiệm
Xác định bước sóng của chùm tia laze
Khoảng cách giữa hai khe hở hẹp
Độ chính xác của thước milimet:
Độ chính xác của thức cặp
Số khoảng vân sáng đánh dấu
Lần đo
1
2
3
4
5
Trung Bình

:

670
720
560
680
570
642

a. Tính giá trị trung bình của bước sóng :

b. Tính sai số tỉ đối của bước sóng :

c. Tính sai số tuyệt đối trung bình của bước sóng :

28
78
82
38
62
57,6

12
13
10
11
10
11,4

0,6
1,6
1,4
0,6
1,4
1,12

d. Viết kết quả đo của bước sóng :

...
Báo thực hành
Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
Họ và tên: Nguyễn Duy Anh Lớp 12a2 Tổ 1
Ngày làm thực hành: 26/02/2014
Điểm
Lời phê
I. Mục địch thực hành
Quan sát hệ vân giao thoa tạo bởi khe Y-âng, sử dụng chùm sáng laze.
Đo bước sóng ánh sáng.
II. Tóm tắt lý thuyết:
1. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là gì?
Hiện tượng giao thoa ánh sáng khi dùng ánh sáng đơn sắc là khi hai sóng ánh sáng kết hợp gặp nhau sẽ tạo
nên những vân sáng và vân tối xen kẽ đều đặn với nhau.
2. Điều kiện giao thoa của hai sóng ánh sáng là gì?
Điều kiện giao thoa của hai sóng ánh sáng là là hai sóng ánh sáng phải cùng tần số và có độ lệch pha không
đổi theo thời gian
3. Công thức tính khoảng vân và công thức xác định bước sóng ánh sáng trong trường hợp giao thoa của hai
sóng ánh sáng đơn sắc tạo bởi khe Y-âng là như thế nào?
Công thức tính khoảng vân:
Công thức xác định bước sóng ánh sáng
III. Kết quả thí nghiệm
Xác định bước sóng của chùm tia laze
Khoảng cách giữa hai khe hở hẹp :
Độ chính xác của thước milimet:
Độ chính xác của thức cặp
Số khoảng vân sáng đánh dấu
Lần đo
1 670 28 12 0,6
2 720 78 13 1,6
3 560 82 10 1,4
4 680 38 11 0,6
5 570 62 10 1,4
Trung Bình 642 57,6 11,4 1,12
a. Tính giá trị trung bình của bước sóng :
b. Tính sai số tỉ đối của bước sóng :
c. Tính sai số tuyệt đối trung bình của bước sóng :
sinh địa hóa - Trang 2
sinh địa hóa - Người đăng: anhduynguyen-gl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
sinh địa hóa 9 10 868