Ktl-icon-tai-lieu

Sinh giới nguyên sinh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Design by To 1

Trùng kiết lị giống trùng
biến hình ở nhiều điểm,
chỉ khác là chân giả rất
ngắn và sinh sản nhanh
hơn. Chúng theo thức
ăn, nước uống vào ruột
hay gan người rồi kí sinh
ở đó, nuốt hồng cầu gây
bệnh nguy hiểm:
•Bệnh lị a-mip ruột
•Bệnh lị a-mip gan

NẤM
NHẦY

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh giới nguyên sinh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sinh giới nguyên sinh 9 10 849