Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học 11. Bài 3: Thoát hơi nước

Được đăng lên bởi Phương Uyên Đoàn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 
Thủ Đức, ngày 27 tháng 8 năm 2015

THOÁT HƠI NƯỚC

Bài 3:
Nhóm thực hiện: 3---Lớp: 11CA
Danh sách học sinh:
- Nguyễn Phượng Duyên (STT:05)
- Nguyễn Ngọc Hậu (STT: 08)
- Nguyễn Hoàng Phúc (STT: 24)
- Đoàn Phương Uyên (STT: 30)

Nội dung

Thời gian

I-Vai trò của quá trình thoát hơi nước

4 phút

II-Thoát hơi nước qua lá

8 phút

III-Các tác nhân ảnh hưởng tới quá trình thoát hơi
nước

4 phút

IV-Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lý cho cây trồng

5 phút

Mở rộng
Đố vui

3 phút
6 phút

Phân công
Uyên (nội dung)
Phúc (thuyết trình)
Uyên (nội dung)
Duyên (thuyết trình)
Hậu (nội dung)
Phúc (thuyết trình)
Hậu (nội dung)
Duyên (thuyết trình)
Phúc
Duyên

Đặt vấn đề: Động lực đầu trên giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá là
sự thoát hơi nước ở lá. Vậy quá trình thoát hơi nước ở lá diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng
nghiên cứu cơ chế thoát hơi nước ở lá.

I-Vai trò của quá trình thoát hơi nước:…………………………Nguyễn Hoàng Phúc
1) Thoát hơi nước là gì?
- Là hiện tượng mất nước qua bề mặt lá và các bộ phận khác của cây tiếp xúc với không khí.
2) Cung cấp thông tin:
- Khoảng 98% lượng nước mà rễ cây hấp thụ được bị mất qua con đường thoát hơi nước. Chỉ có
2% lượng nước đi qua cây được sử dụng để tạo môi trường cho các hoạt động sống, trong đó có
chuyển hóa tạo chất khô cho cơ thể.
*Ví dụ:
- Ngô là cây sử dụng nước tương đối tiết kiệm cũng thoát 250 kg nước để tổng hợp 1 kg chất
khô, lúa mì hay khoai tây thoát 600 kg nước mới tổng hợp 1 kg chất khô.

Hình 1: Khoai tây, ngô và lúa mì.
- Thoát hơi nước là một “thảm họa cần thiết”.
Thảm họa là vì cây phải mất đi một lượng
nước quá lớn và phải hấp thụ một lượng nước lớn hơn, đó là điều không dễ dàng gì trong điều
kiện môi trường luôn thay đổi. Cần thiết là vì quá trình thoát hơi nước có những ý nghĩa lớn đối
với đời sống của thưc vật như:
+ Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ (vận chuyển nước và ion khoáng lên
cao, tạo môi trường liên kết các bộ phận, tạo độ cứng cho thực vật thân thảo).
+ Khí khổng mở hơi nước được thoát ra, giúp cho khí CO2 (cacbon điôxit) khuếch tán vào lá
cung cấp cho quá trình quang hợp (lí do quan trọng nhất).
+ Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những
ngày nắng giúp các hoạt động sinh lý diễn
ra bình thường và ổn định.
Hình 2: Cacbon điôxit (CO2) khuếch tán
vào lá qua sự thoát hơi nước, giúp thực
vậy thực hiện quá trình quang hợp, nhả ra
khí Oxi (O2) và nước (H2O).

II-Thoát hơi nước qua lá:……………………………................Nguyễn Phượng Duyên
...
Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
Thủ Đức, ngày 27 tháng 8 năm 2015
Bài 3: THOÁT HƠI NƯỚC
Nhóm thực hiện: 3---Lớp: 11CA
Danh sách học sinh:
- Nguyễn Phượng Duyên (STT:05)
- Nguyễn Ngọc Hậu (STT: 08)
- Nguyễn Hoàng Phúc (STT: 24)
- Đoàn Phương Uyên (STT: 30)
Nội dung Thời gian Phân công
I-Vai trò của quá trình thoát hơi nước 4 phút
Uyên (nội dung)
Phúc (thuyết trình)
II-Thoát hơi nước qua lá 8 phút
Uyên (nội dung)
Duyên (thuyết trình)
III-Các tác nhân ảnh hưởng tới quá trình thoát hơi
nước
4 phút
Hậu (nội dung)
Phúc (thuyết trình)
IV-Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lý cho cây trồng 5 phút
Hậu (nội dung)
Duyên (thuyết trình)
Mở rộng 3 phút Phúc
Đố vui 6 phút Duyên
Đặt vấn đề: Động lực đầu trên giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá là
sự thoát hơi nước ở lá. Vậy quá trình thoát hơi nước ở lá diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng
nghiên cứu cơ chế thoát hơi nước ở lá.
I-Vai trò của quá trình thoát hơi nước:…………………………Nguyễn Hoàng Phúc
1) Thoát hơi nước là gì?
- Là hiện tượng mất nước qua bề mặt lá và các bộ phận khác của cây tiếp xúc với không khí.
2) Cung cấp thông tin:
- Khoảng 98% lượng nước mà rễ cây hấp thụ được bị mất qua con đường thoát hơi nước. Chỉ có
2% lượng nước đi qua cây được sử dụng để tạo môi trường cho các hoạt động sống, trong đó có
chuyển hóa tạo chất khô cho cơ thể.
*Ví dụ:
- Ngô là cây sử dụng nước tương đối tiết kiệm cũng thoát 250 kg nước để tổng hợp 1 kg chất
khô, lúa mì hay khoai tây thoát 600 kg nước mới tổng hợp 1 kg chất khô.
Sinh học 11. Bài 3: Thoát hơi nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học 11. Bài 3: Thoát hơi nước - Người đăng: Phương Uyên Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sinh học 11. Bài 3: Thoát hơi nước 9 10 99