Ktl-icon-tai-lieu

sinh học 11 chương 1

Được đăng lên bởi Lê Đình Thắng
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
I. RỄ LÀ CƠ QUAN HẤP THỤ NƯỚC:
1. Hình thái của hệ rễ: SGK
2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ
- Rễ đâm sâu, lan rộng và sinh trưởng liên tục hình thành nên
số lượng khổng lồ các lông hút làm tăng diện tích bề mặt tiếp
xúc với đất giúp cây hấp thụ được nhiều nước và mối khoáng.
- Tế bào lông hút có thành tế bào mỏng, không thấm cutin, có
áp suất thẩm thấu lớn.
II . CƠ CHẾ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ CÂY.
1. Hấp thụ nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút.
a.Hấp thụ nước
- Nước được hấp thụ liên tục từ đất vào tế bào lông hút luôn
theo cơ chế thẩm thấu: đi từ môi trường nhược trương vào dung
dịch ưu trương của các tế bào rễ cây nhờ sự chênh lệch áp suất
thẩm thấu (hay chênh lệch thế nước)
b. Hấp thụ muối khoáng
- Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây một cách chọn
lọc theo hai cơ chế :
- Thụ động: Cơ chế khuếch tán từ nơi nồng độ cao đến nồng độ
thấp.
- Chủ động: Di chuyển ngược chiều gradien nồng độ và cần
năng lượng.
2. Dòng nước và các ion khoáng đi từ lông hút vào mạch gỗ của
rễ.
- Gồm 2 con đường:
sinh học 11 chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh học 11 chương 1 - Người đăng: Lê Đình Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
sinh học 11 chương 1 9 10 294