Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học phát triển

Được đăng lên bởi tranthilanphuong_t58
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH HỌC PHÁT TRIỂN

TS. Nguyễn Thị Trang

MỤC TIÊU
1. Mô tả được cấu tạo của tinh trùng và các loại
trứng.
2. Trình bày được đặc điểm sự phân cắt và sự
tạo thành phôi của các loại trứng.
3. Nêu được định nghĩa, các đặc điểm của GĐ
sinh trưởng, GĐ trưởng thành, GĐ già lão và
GĐ tử vong.
4. Trình bày được cơ chế điều khiển phát triển
cá thể ở giai đoạn phôi và các nhân tố ảnh
hưởng lên sự phát triển phôi.

Sinh học phát triển
Nghiên cứu các quy luật phát triển cá thể của cơ thể
sinh vật, nghiên cứu các nhân tố và cơ chế điều khiển sự
phát triển cá thể của cơ thể sinh vật

Quá trình phát triển cá thể
Là quá trình từ khi sinh ra mầm mống của cơ thể mới,
phát triển qua các gđ cho tới khi già và chết của cá thể

Các cá thể được hình thành qua SS

CÁC PHƯƠNG THỨC SINH SẢN CỦA SINH VẬT
SS VÔ TÍNH

SS ĐẶC BIỆT
TIẾP HỢP
VD: Trùng lông
NỘI HỢP

LƯỠNG TÍNH SINH
VD: Sán dây tự thụ tinh;
Sán lá và giun đất thụ tinh chéo
ĐƠN TÍNH SINH

SS HỮU TÍNH

ĐƠN TÍNH SINH
1. Đơn tính sinh đực.
VD: ở ong

4. Đơn tính sinh nhân tạo
VD: Châm kim trứng ếch,
thay đổi C muối của trứng
cầu gai

2. Đơn tính sinh cái
VD: Ốc, tôm, cua

5. Đơn tính sinh ở người
VD: Hiện tượng u quái

3. Đơn tính sinh chu
kỳ. VD ở luân trùng
Rotatoria

6. Mẫu sinh
VD: Cá diếc bạc

7. Phụ sinh
VD: Tạo giống
tăm cao sản

1. Theo hướng phân hóa cấu trúc và chức
năng tế bào và cơ thể:
- Tiến hóa phân hóa về chức năng tb trong
cơ thể.
- Phân hóa về hình thái, cấu trúc, chức năng
của các giao tử
- Phân hóa giới tính
2. Theo phương thức thụ tinh: Từ thụ tinh
ngoài tiến hóa thành thụ tinh trong

3. Theo khả năng bảo vệ phôi thai: Từ đẻ
trứng tiến hóa thành đẻ con

2. Quá trình phát triển cá thể ĐV
Với ĐV cú xương sống, q/trỡnh p/triển cỏ thể qua
hỡnh thức SS hữu tớnh gồm 7 GĐ chớnh:
1. Giai đoạn tạo giao tử.
2. Giai đoạn tạo hợp tử.
3. Giai đoạn phụi thai.
4. Giai đoạn sinh trưởng.
5. Giai đoạn trưởng thành.
6. Giai đoạn già lóo.
7. Giai đoạn tử vong.

2.1. GĐ tạo giao tử - các TB sinh dục
Tinh trùng ĐV cú vỳ
-Phần đầu: Nhân, thể đầu.
Chứa lysin và hyaluronidase
- Phần cổ: chứa trung thể gần
và trung thể xa.
- Phần đuôi:
+ Đoạn trung gian: Lò xo ty
thể, sát cổ có trung thể xa.
+ Đoạn chính: Sợi trục – 9
ống kép vi thể chứa tubulin và
dynein – vận động.
+ Đoạn cuối: chỉ có sợi trục
trần

Vai trò trong phân
chia của hợp tử

Trứng:

A: Trứng đẳng hoàng: cầu gai, cá lưỡng tiêm.
B: Trứng đoạn hoàng: noãn hoàng trung bình (lưỡng cư),
C:Trứng đoạn hoàng: n.hoàng rất nhiều (bò sát, chim)
D: Trứng trung hoàng: côn tr...
SINH HỌC PHÁT TRIỂN
TS. Nguyễn Thị Trang
Sinh học phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học phát triển - Người đăng: tranthilanphuong_t58
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Sinh học phát triển 9 10 600