Ktl-icon-tai-lieu

sinh lí người động vật

Được đăng lên bởi Anh Mãi Yêu Em
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương : THẦN KINH
A.Đại cương:
Hệ thần kinh thực hiện sự thống nhất giữa cơ thể và môi trường bên ngoài
đồng thời điều phối hoạt động của tất cả các cơ quan và môi trường bên trong cơ
thể nhờ tính cảm ứng – một trong những tính chất căn bản của chất sống. Kích
thích thu nhận từ các giác quan và các cảm thụ quan được phản ứng trở lại (co cơ,
bài tiết) nhờ các cấu tạo thần kinh trong từng cơ quan đến tận các mô.
Hệ thần kinh có cấu tạo tiến hóa nhất và cao cấp nhất. Do đó cơ thể phản ánh
một cách tinh tế và đáp ứng thích hợp nhất đối với mọi kích thích bên ngoài hoặc
những biến đổi nội môi trường, bằng đường chất dịch (máu, bạch huyết, dịch mô
kẽ).
Hệ thần kinh gồm hệ thần kinh trung ương (não bộ và tủy gai) và hệ thần
kinh ngoại biên (các dây sọ, dây gai với các hạch và các rễ, kể cả các đầu tận cùng
cảm giác và vận động).
Đơn vị giải phẫu của hệ thần kinh là nơron.
Hoạt động của hệ thần kinh dựa trên cung phản xạ và vòng phản xạ. Dựa vào
chức năng, hệ thần kinh còn được phân biệt thành hệ thần kinh tự chủ (còn được
gọi bằng các danh từ khác như: thực vật, tạng, nội tạng, cơ quan, không tự ý). Hệ
tự chủ này phụ trách hoạt động của các tạng, tuyến, mạch máu, quá trình trao đổi
chất và hoạt động ngoài ý muốn.

B.Sự phát triển của hệ thần kinh trung ương
1.Về phương diện giải phẫu học so sánh ( chủng loại phát sinh)
 Động vật đơn bào (không có hệ thần kinh).
 Động vật đa bào bậc thấp ( có vài tế bào thần kinh biệt hóa được gọi
là tế bào thần kinh cảm thụ).
 Thủy tức (lưới thành kinh). ở người có cấu tạo lưới ở các đám rối
thần kinh tạng( các mạng lưới thần kinh của ruột) là bằng chứng của
giai đoạn sơ khai này.
 Ở giun tròn: các nhánh thần kinh và tế bào thần kinh hợp lại thành
chuỗi (gồm hạch và dây thần kinh)→giảm nhánh của tế bào thần
kinh và sắp xếp theo hướng nhất định. Hạch do nhân tế bào nhập lại,
dây do các nhánh hợp thành. Các hạch ở các đốt phía đầu phát triển
nhất là mầm của não ở các loại tiến hóa cao hơn. Di tích của thần
kinh hạch còn thấy ở chuỗi hạch giao cảm ở người.
 Tiến hóa hơn là ở động vật có dây sống: Có ống thần kinh do hạch
phát triển thành (cá lưỡng tiêm) có phần bọng não và tủy gai là tiền
thân của não và tủy.
 Ở động vật có xương sống và người: tủy gai là phần thân của ống
thần kinh phát triền thành, trong tủy gai các tế bào thầnn kinh tập
trung lại thành lớp nhân→ nhân hình thành nên các đảo chất xám
1

nằm trong chất trắng, chất trắng do sợi thần kinh tạo thành. Sự hình
thành tủy gái có tác động đến quá trình hoàn thiện cơ...
Chương : THẦN KINH
A.Đại cương:
Hệ thần kinh thực hiện sự thống nhất giữa cơ thể và môi trường bên ngoài
đồng thời điều phối hoạt động của tất cả các cơ quan và môi trường bên trong cơ
thể nhờ tính cảm ứng – một trong những tính chất căn bản của chất sống. Kích
thích thu nhận từ các giác quan và các cảm thụ quan được phản ứng trở lại (co cơ,
bài tiết) nhờ các cấu tạo thần kinh trong từng cơ quan đến tận các mô.
Hệ thần kinh có cấu tạo tiến hóa nhất và cao cấp nhất. Do đó cơ thể phản ánh
một cách tinh tế và đáp ứng thích hợp nhất đối với mọi kích thích bên ngoài hoặc
những biến đổi nội môi trường, bằng đường chất dịch (máu, bạch huyết, dịch mô
kẽ).
Hệ thần kinh gồm hệ thần kinh trung ương (não bộ và tủy gai) và hệ thần
kinh ngoại biên (các dây sọ, dây gai với các hạch và các rễ, kể cả các đầu tận cùng
cảm giác và vận động).
Đơn vị giải phẫu của hệ thần kinh là nơron.
Hoạt động của hệ thần kinh dựa trên cung phản xạ và vòng phản xạ. Dựa vào
chức năng, hệ thần kinh còn được phân biệt thành hệ thần kinh tự chủ (còn được
gọi bằng các danh từ khác như: thực vật, tạng, nội tạng, cơ quan, không tự ý). Hệ
tự chủ này phụ trách hoạt động của các tạng, tuyến, mạch máu, quá trình trao đổi
chất và hoạt động ngoài ý muốn.
B.Sự phát triển của hệ thần kinh trung ương
1.Về phương diện giải phẫu học so sánh ( chủng loại phát sinh)
Động vật đơn bào (không có hệ thần kinh).
Động vật đa bào bậc thấp ( có vài tế bào thần kinh biệt hóa được gọi
là tế bào thần kinh cảm thụ).
Thủy tức (lưới thành kinh). ở người có cấu tạo lưới ở các đám rối
thần kinh tạng( các mạng lưới thần kinh của ruột) là bằng chứng của
giai đoạn sơ khai này.
Ở giun tròn: các nhánh thần kinh và tế bào thần kinh hợp lại thành
chuỗi (gồm hạch và dây thần kinh)→giảm nhánh của tế bào thần
kinh và sắp xếp theo hướng nhất định. Hạch do nhân tế bào nhập lại,
dây do các nhánh hợp thành. Các hạch ở các đốt phía đầu phát triển
nhất là mầm của não ở các loại tiến hóa cao hơn. Di tích của thần
kinh hạch còn thấy ở chuỗi hạch giao cảm ở người.
Tiến hóa hơn là ở động vật có dây sống: Có ống thần kinh do hạch
phát triển thành (cá lưỡng tiêm) có phần bọng não và tủy gai là tiền
thân của não và tủy.
Ở động vật có xương sống và người: tủy gai là phần thân của ống
thần kinh phát triền thành, trong tủy gai các tế bào thầnn kinh tập
trung lại thành lớp nhân→ nhân hình thành nên các đảo chất xám
1
sinh lí người động vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh lí người động vật - Người đăng: Anh Mãi Yêu Em
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
sinh lí người động vật 9 10 929