Ktl-icon-tai-lieu

SKKN: Giải bài tập hỗn hợp cho học sinh lớp 8

Được đăng lên bởi thcsmacdinhchidp-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu cùng tập thể thầy cô giáo
trong nhà trường đã tạo điều kiện về thời gian, cung cấp tài liệu tham khảo,
đóng góp một số kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như việc áp dụng lý
thuyết vào thực tế giảng dạy của bộ môn Hóa học. Nhằm giúp tôi hoàn thành
đề tài này.
Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những mặt hạn chế .
Rất mong nhận được sự góp ý của Ban Giám Hiệu cùng các bạn đồng
nghiệp …
Xin trân trọng cảm ơn !

Trang 1

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

LỜI CẢM ƠN..................................................................................................1
I. PHẦN MỞ ĐẦU..........................................................................................3
I.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI............................................................................3
I.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU...................................................................4
I.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU :.................................................................4
I.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:...............................................................5
I.5. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU :.............................................................5
I.6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU :....................................................................5
I.7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :........................................................5
I.8. GIẢ THIẾT KHOA HỌC :.....................................................................6
I.9. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI :............................................................................6
II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI...................................................................................7
II.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN :...............................................................................7
II.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN :...........................................................................9
II.3. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU....................................................................11
II.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..................................................................18
II.5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM :...............................................................20
III. PHẦN KẾT LUẬN.................................................................................21
PHẦN PHỤ LỤC...........................................................................................23
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................23

Trang 2

I. PHẦN MỞ ĐẦU.
I.1. LÍ DO CHỌN Đ...
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu cùng tập thể thầy giáo
trong nhà trường đã tạo điều kiện về thời gian, cung cấp tài liệu tham khảo,
đóng góp một số kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như việc áp dụng
thuyết vào thực tế giảng dạy của bộ môn Hóa học. Nhằm giúp tôi hoàn thành
đề tài này.
Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những mặt hạn chế .
Rất mong nhận được sự góp ý của Ban Giám Hiệu cùng các bạn đồng
nghiệp …
Xin trân trọng cảm ơn !
Trang 1
SKKN: Giải bài tập hỗn hợp cho học sinh lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN: Giải bài tập hỗn hợp cho học sinh lớp 8 - Người đăng: thcsmacdinhchidp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
SKKN: Giải bài tập hỗn hợp cho học sinh lớp 8 9 10 364