Ktl-icon-tai-lieu

SKKN môn Toán

Được đăng lên bởi lethioanh75
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A – ĐẶT VẤN ĐỀ
Qua nhiều năm liên tục dạy bộ môn Toán lớp 8 ở trường THCS tôi nhận
thấy một vấn đề là trong chương trình đại số lớp 8 chương I “phép nhân và phép
chia đa thức” trong đó có các bài: “Những hằng đẳng thức đáng nhớ” với tất cả 3
tiết lý thuyết và 2 tiết luyện tập, thì phần lớn học sinh học thuộc 7 hằng đẳng thức,
nhưng việc nắm chắc và hiểu sâu để giải quyết các bài tập trong sách giáo khoa
cũng như sau này vận dụng vào các kiến thức có liên quan như: Phân tích đa thức
thành nhân tử, tính giá trị của biểu thức, rút gọn biểu thức và xa hơn nữa là các
dạng toán như tìm cực trị, chứng minh chia hết, … cũng được vận dụng những
hằng đẳng thức rất nhiều. Nhưng trong thực hành về chiều rộng lẫn chiều sâu thì
học sinh vận dụng được kết quả không như mong muốn.
Do đó mức độ kiến thức mà các em đạt được chưa thể nói là thỏa mãn các
yêu cầu người dạy và người học.
Chính vì lí do đó tôi đã lựa chọn viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài:
“Hướng dẫn học sinh lớp 8 sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để giải một số
bài tập liên quan” nhằm cung cấp cho học sinh phương pháp học và làm toán,
nắm được kiến thức cơ bản, cách tư duy và phương pháp sử dụng linh hoạt những
hằng đẳng thức vào giải toán. Từ đó tạo nên điều kiện để học sinh học tốt lĩnh hội
tốt những kiến thức liên quan sau này.
Đây chỉ là những kinh nghiệm ít ỏi qua quá trình giảng dạy môn Toán lớp
8, tôi cũng mạnh dạn xin nêu ra đây để được cùng trao đổi với quý đồng nghiệp và
xin ghi nhận mọi sự đóng góp ý kiến để tôi tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm
hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người” của mình.

B. GIẢI QUYẾ VẤN ĐỀ
3. Giải pháp và tổ chức thực hiện
3.1. Một số kiến thức cơ bản
3.1.1. Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ
2

1.

( A  B)  A  2 AB  B

2.

( A  B ) 2  A 2  2 AB  B 2

2

3. A 2 

2

B 2 ( A  B )( A  B )

4.
3.1.2. Một số hằng đẳng thức tổng quát (dành cho học sinh giỏi)
Vận dụng những hằng đẳng thức vào giải bào toán
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tránh những lỗi cơ bản khi vận dụng 7 hằng
đẳng thức vào giải bài toán.
Ngay sau khi học song 2 hằng đẳng thức: Bình phương của tổng, bình
phương của hiệu: Tôi mời hai học sinh có học lực trung bình khá lên bảng với các
yêu cầu sau:
Học sinh 1: Tính

( x  2) 2 ;

(3 x  2 y ) 2

Học sinh 2: Điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống
x 2  10 y .... (...  5 y ) 2
...  12 x  9 (2 x  ...) 2

Kết quả các em thực hiện như sau:
Học sinh 1:

( x  2) 2  x 2  4 x  4
(3 x  2 y ) 2 3 x 2  12 xy  2 xy 2

Học sinh 2:

x 2  10 x  25 ( x ...
A – ĐẶT VẤN ĐỀ
Qua nhiều năm liên tục dạy bộ môn Toán lớp 8 trường THCS tôi nhận
thấy một vấn đề trong chương trình đại số lớp 8 chương I phép nhân và phép
chia đa thức” trong đó các bài: “Những hằng đẳng thức đáng nhớ” với tất cả 3
tiết lý thuyết và 2 tiết luyện tập, thì phần lớn học sinh học thuộc 7 hằng đẳng thức,
nhưng việc nắm chắc hiểu sâu để giải quyết các bài tập trong sách giáo khoa
cũng như sau này vận dụng vào các kiến thức liên quan như: Phân tích đa thức
thành nhân tử, tính giá trị của biểu thức, rút gọn biểu thức và xa hơn nữa các
dạng toán như m cực trị, chứng minh chia hết, cũng được vận dụng những
hằng đẳng thức rất nhiều. Nhưng trong thực hành về chiều rộng lẫn chiềuu thì
học sinh vận dụng được kết quả không như mong muốn.
Do đó mức độ kiến thức các em đạt được chưa thể i là thỏa mãn các
yêu cầu người dạy và người học.
Chính do đó tôi đã lựa chọn viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài:
Hướng dẫn học sinh lớp 8 sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để giải một số
bài tập liên quan nhằm cung cấp cho học sinh phương pháp học làm toán,
nắm được kiến thức bản, cách duy phương pháp sử dụng linh hoạt những
hằng đẳng thức vào giải toán. Từ đó tạo nên điều kiện để học sinh học tốt lĩnh hội
tốt những kiến thức liên quan sau này.
Đây chỉ những kinh nghiệm ít ỏi qua quá trình giảng dạy môn Toán lớp
8, tôi cũng mạnh dạn xin nêu ra đây để được cùng trao đổi với quý đồng nghiệp và
xin ghi nhận mọi sự đóng góp ý kiến để tôi tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm
hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người” của mình.
SKKN môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN môn Toán - Người đăng: lethioanh75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SKKN môn Toán 9 10 739