Ktl-icon-tai-lieu

Sự nhiễm các độc tố kim loại nặng trong động vật thủy sinh

Được đăng lên bởi tongtram2302
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH
KHOA HOÁ HỌC

SEMINAR HÓA MÔI TRƯỜNG

SỰ NHIỄM CÁC ĐỘC TỐ KIM LOẠI NẶNG
TRONG ĐỘNG VẬT THỦY SINH

Nhóm thực hiên

: Nhóm 10
Nguyễn Viết Trung
Tống Lê Bảo Trâm

Lớp

: HPT – K24

Giáo viên hướng dẫn : TS. Trương Thị Tố Oanh

Thành phố Hồ Chí Minh – 2014

LỜI MỞ ĐẦU
Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng và là nhu cầu thiết yếu cho sự
sống của con người và mọi sinh vật sống trên trái đất.
Quá trình phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ như y tế, du lịch, thương
mại… đã làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt sự hiện diện của kim
loại nặng trong môi trường đất, nước đã và đang là vấn đề môi trường được cộng đồng
quan tâm. Vùng cửa sông, cửa biển, ven biển thường là nơi tích tụ các chất ô nhiễm có
nguồn gốc từ nội địa. Sự tích tụ kim loại nặng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của các sinh
vật thủy sinh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người thông qua chuỗi thức ăn. Do
vậy, xác định hàm lượng kim loại nặng trong môi trường là rất cần thiết do bởi tính độc,
tính bền vững và sự tích tụ sinh học của chúng.
Trong phạm vi bài tiểu luận này, nhóm chúng em xin tìm hiểu những nghiên cứu
về “ Sự nhiễm các độc tố kim loại nặng trong động vật thủy sinh”. Từ đó đưa ra một
số nhận xét về thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong động vật thủy sinh cũng như đề
xuất những kiến nghị góp phần cải thiện chất lượng thủy sản, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm cho người tiêu dùng.
Do đề tài này khá rộng và kiến thức còn nhiều hạn chế nên nội dung đề tài không
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự chỉ dẫn của Cô để bài báo cáo được hoàn
chỉnh hơn.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................
TNG ĐI HỌC KHOA HC T NHN TP H CHÍ MINH
KHOA H HỌC
SEMINAR A I TỜNG
SỰ NHIỄM C ĐỘC TKIM LOẠI NẶNG
TRONG ĐỘNG VT THỦY SINH
Nhóm thực hiên : Nhóm 10
Nguyễn Viết Trung
Tng Lê Bo Tm
Lớp : HPT K24
Giáo viên hướng dẫn : TS. Trương Th T Oanh
Thành ph H Chí Minh 2014
Sự nhiễm các độc tố kim loại nặng trong động vật thủy sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự nhiễm các độc tố kim loại nặng trong động vật thủy sinh - Người đăng: tongtram2302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Sự nhiễm các độc tố kim loại nặng trong động vật thủy sinh 9 10 591