Ktl-icon-tai-lieu

sư tiến hóa của hệ thần kinh

Được đăng lên bởi tran-thi-thu-hoai
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 7213 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Hệ thần kinh là hệ cơ quan có vai trò quan trọng bậc nhất trong cơ thể động
vật. Chúng thống nhất các hệ cơ quan trong cơ thể con vật. Sự tiến hóa hóa của hệ
thần kinh kéo theo sự tiến hóa của rất nhiềuu hệ cơ quan. Động vật càng tiến hóa
cao thì mức độ phát triển của hệ thần kinh cũng cao hơn. Càng lên cao trong nấc
thang tiến hóa cấu tạo của hệ thần kinh ngày càng hoàn chỉnh và phức tạp. Do đó
tính hoàn thiện ngày càng cao trong tổ chức cơ thể liên quan đến chức năng sống
của các nhóm động vật có xương sống.
Bài tiểu luận được làm với lòng đam mê học hỏi, tìm tòi, và muốn tiếp cận nhiều
hơn tới kho tri thức của nhân loại. Đồng thời cũng là lòng ham muốn nghiên cứu
về cấu tạo cũng như chức năng, nghiên cứu sự tiến hóa của hệ thần kinh của các
loài động vật.
Mục đích của phần này là làm sáng tỏ cấu tạo và so sánh để thấy được sự tiến
hóa ngày càng cao của động vật.
Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất
mong nhận được nhiều ý kiến quý báu cuả các giảng viên giảng dạy và những ý
kiến đóng góp của mọi người để bài tiểu luận được hoàn chỉnh hơn
Các bộ phận cơ quan ở các loài động vật có chiều hướng tiến hóa rõ rệt từ
thấp lên cao, từ cấu tạo đơn giản đến phức tạp, chưa phân hóa đến phân hóa rõ rệt,
từ thấp lên cao và hoàn thiện đầy đủ chức năng. Thể hiện sự tiến hóa vượt bậc của
các loài động vật để thích nghi với điều kiện sống và đặc trưng của từng loài.
Hệ thần kinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa mọi hoạt
động của cơ thể, đồng thời bảo đảm cho cơ thể thích nghi hoàn toàn với
ngoại cảnh.
Hệ thần kinh là cơ quan duy nhất có khả năng thực hiện các hoạt
động kiểm soát hết sức phức tạp. Hằng ngày, nó nhận hàng triệu mã
thông tin từ các cơ quan cảm giác truyền về rồi tích hợp chúng lại để định
ra các đáp ứng thích hợp.
Để hoàn thành chức năng đó, hệ thần kinh phải thực hiện các chức
năng cơ bản sau:
- Chức năng cảm giác
- Chức năng vận động
- Chức năng thực vật
- Chức năng hoạt động thần kinh cao cấp
CNSH
Page 1

HỆ THÂN
̀ KINH
Động vật có tổ chức thần kinh chỉ bắt đầu từ động vật đa bào, khi cơ thể đã
có sự phân hoá về tổ chức cơ thể. Cùng với sự tiến hoá của thế giới động vật, tổ
chức thần kinh cũng ngày càng phức tạp và hoàn chỉnh.
1.
Đông
̣ vật không xương sông
́
Sự tiến hóa của hệ thần kinh kể từ khi xuất hiện là theo hướng tập trung và đầu
hóa
Sự tập trung hóa thể hiện ở chỗ các tế bào thần kinh phân tán thành thần kinh dạng
lưới ở ruột khoang, tập trung thành chuỗi hạch thần kin...
LỜI MỞ ĐẦU
Hệ thần kinh là hệ cơ quan có vai trò quan trọng bậc nhất trong cơ thể động
vật. Chúng thống nhất các hệ cơ quan trong cơ thể con vật. Sự tiến hóa hóa của hệ
thần kinh kéo theo sự tiến hóa của rất nhiềuu hệ cơ quan. Động vật càng tiến hóa
cao thì mức độ phát triển của hệ thần kinh cũng cao hơn. Càng lên cao trong nấc
thang tiến hóa cấu tạo của hệ thần kinh ngày càng hoàn chỉnh và phức tạp. Do đó
tính hoàn thiện ngày càng cao trong tổ chức cơ thể liên quan đến chức năng sống
của các nhóm động vật có xương sống.
Bài tiểu luận được làm với lòng đam mê học hỏi, tìm tòi, và muốn tiếp cận nhiều
hơn tới kho tri thức của nhân loại. Đồng thời cũng là lòng ham muốn nghiên cứu
về cấu tạo cũng như chức năng, nghiên cứu sự tiến hóa của hệ thần kinh của các
loài động vật.
Mục đích của phần này là làm sáng tỏ cấu tạo và so sánh để thấy được sự tiến
hóa ngày càng cao của động vật.
Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất
mong nhận được nhiều ý kiến quý báu cuả các giảng viên giảng dạy và những ý
kiến đóng góp của mọi người để bài tiểu luận được hoàn chỉnh hơn
Các bộ phận cơ quan ở các loài động vật có chiều hướng tiến hóa rõ rệt từ
thấp lên cao, từ cấu tạo đơn giản đến phức tạp, chưa phân hóa đến phân hóa rõ rệt,
từ thấp lên cao và hoàn thiện đầy đủ chức năng. Thể hiện sự tiến hóa vượt bậc của
các loài động vật để thích nghi với điều kiện sống và đặc trưng của từng loài.
Hệ thần kinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa mọi hoạt
động của cơ thể, đồng thời bảo đảm cho cơ thể thích nghi hoàn toàn với
ngoại cảnh.
Hệ thần kinh là cơ quan duy nhất có khả năng thực hiện các hoạt
động kiểm soát hết sức phức tạp. Hằng ngày, nó nhận hàng triệu mã
thông tin từ các cơ quan cảm giác truyền về rồi tích hợp chúng lại để định
ra các đáp ứng thích hợp.
Để hoàn thành chức năng đó, hệ thần kinh phải thực hiện các chức
năng cơ bản sau:
- Chức năng cảm giác
- Chức năng vận động
- Chức năng thực vật
- Chức năng hoạt động thần kinh cao cấp
CNSH
Page 1
sư tiến hóa của hệ thần kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sư tiến hóa của hệ thần kinh - Người đăng: tran-thi-thu-hoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
sư tiến hóa của hệ thần kinh 9 10 774