Ktl-icon-tai-lieu

Sự trao đổi các chất và thông tin qua màng plasma

Được đăng lên bởi Thanh Thúy
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1459 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2. Sự trao đổi các chất và thông tin
qua màng plasma
1. Phương pháp cô lập và quan sát
2. Mô hình, thành phần và chức năng
3. Sự trao đổi các chất qua các màng
4. Sự chuyển thông tin qua màng plasma

1. Phương pháp cô lập và quan sát

Đông lạnh ở -1500C,
tách 2 lớp, phủ kim loại
trên mặt cắt, và dùng
SEM: mặt cắt như
đường rải sỏi (do sự
khảm protein).

2. Mô hình, thành phần và chức năng
2.1. Mô hình màng thể khảm lỏng
(Singer và Nicholson 1972)

Cử động của phospholipid
(1) cử động xoay vòng,
(2) cử động của acid béo,
(3) khuếch tán ngang,
(4) cử động flip-flop

5

Cử động của protein màng

Tính lỏng của màng là do tương tác yếu
lipid-lipid, protein-protein và lipid-protein
(không phải là tương tác cộng hóa trị).
6

2.2. Thành phần của các màng tế bào
Các màng tế bào chứa lipid (phospholipid) và
protein, nhưng carbohydrate rất quan trọng
(tạo glycoprotein và glycolipid).

Phospholipid
Lớp đôi phospholipid là chất nền cho phép gắn
các thành phần khác của màng, và thường có
một nhóm bổ sung gắn vào phosphate, như
choline, serine, inositol.

Protein
Protein nội tại
thâm nhập ít
nhiều vào lớp
đôi, vùng kỵ
nước cuộn
thành xoắn ,
vùng thích
nước phơi ra
ngoài.

Protein nội tại xuyên qua lớp đôi (protein xuyên màng) có
thể là thể vận chuyển, kênh hay thể nhận.
Protein ngoại vi đặt trên bề mặt màng, trên phần hữu cực
của phospholipid hay protein nội tại.

Hai yếu tố ảnh hưởng tới tính lỏng của màng
(1) Các chỗ xoắn ở vị trí cầu nối đôi của acid
béo giúp các hydrocarbon không bão hòa
không dính chặt vào nhau.
(2) Cholesterol xen giữa các phospholipid
(động vật), giúp ổn định tính lỏng vì
• Hạn chế sự di chuyển của phospholipid,
nên làm giảm tính lỏng.
• Hạn chế sự nén chặt của các phospholipid,
nên hạ thấp nhiệt độ cần để màng hóa rắn.

Acid béo chưa bão hòa chứa một hay nhiều
cầu nối đôi (chỗ xoắn) cản sự xếp chặt, nên
chất béo (dầu) lỏng ở nhiệt độ phòng.

Các nghiên cứu gần đây về các màng tế bào:
• “Khảm nhiều hơn lỏng”: chứa nhiều
protein, và các protein kết hợp khá ổn định
để thực hiện các chức năng.
• Các “bè lipid” có thành phần lipid và protein
đặc biệt, nhiều cholesterol và acid béo bão
hòa nên được nén chặt hơn, trật tự hơn: giúp
sự truyền tín hiệu tế bào hiệu quả hơn.

2.3. Chức năng của màng plasma

(1) Vận chuyển (2) Enzyme (3) Truyền tin (4) Tiếp nối

(5) Nhận biết (6) Liên kết

3. Sự trao đổi các chất qua các màng
(1) Khuếch tán: chuyển động từ nơi có nồng
độ cao tới nơi có nồng độ thấp theo khuynh
độ nồng độ (tự sinh).
Nguyê...
Chương 2. Sự trao đổi các chất thông tin
qua màng plasma
1. Phương pháp cô lập và quan sát
2. Mô hình, thành phần và chức năng
3. Sự trao đổi các chất qua các màng
4. Sự chuyển thông tin qua màng plasma
Sự trao đổi các chất và thông tin qua màng plasma - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự trao đổi các chất và thông tin qua màng plasma - Người đăng: Thanh Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Sự trao đổi các chất và thông tin qua màng plasma 9 10 208