Ktl-icon-tai-lieu

Superoxide Dismutase-like Activity of Liposomes Modified with Dodecanoyl His and Metal Ions

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Superoxide Dismutase-like Activity of Liposomes Modified with Dodecanoyl His and Metal Ions - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Superoxide Dismutase-like Activity of Liposomes Modified with Dodecanoyl His and Metal Ions 9 10 194