Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu sinh học

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 30 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên nhân cơ bản làm phát sinh các bệnh di truyền ở người (4điểm)
a/ Tác động của môi trường và ô nhiễm của môi trường sống :
Đây là nguyên nhân quan trọng và phổ biến. Có rất nhiều nguồn ô nhiễm gây tác hại. Song, có
thể khái quát các yếu tố sau:
- Các chất phóng xạ tạo ra từ các vụ nổ do thử vụ khí hạt nhân. Các chất này đi vào khí quyển
rồi phát tán qua môi trường sống.(0,5đ)
- Các chất thải hóa học do hoạt động công nghiệp và do con người gây ra như chạy máy nổ, đốt
cháy.(0,5đ)
- Các chất thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu đặc biệt là chất độc hóa học mà Mĩ rải xuống Miền Nam
nước ta gây hậu quả lâu dài.(0,5đ)
- Các chất trên phát tán ra môi trường rồi xâm nhập vào cơ thể người qua không khí, nước
uống, thực phẩm trở thành các tác nhân gây đột biến và tạo ra các bệnh di truyền.(0,5đ)
b/ Hiện tượng hôn phối gần:
Sự kết hôn giữa những người có quan hệ họ hàng thân thuộc, làm cho các gen đột biến lặn có
hại được có điều kiện tổ hợp lại thành các kiểu gen đồng hợp lặn gây bệnh di truyền ở đời sau.
(1đ)
c/ Sinh con ở tuổi quá lớn:
Bố, mẹ sinh con ở tuổi quá cao, con dễ mắc bệnh di truyền hơn bình thường là do các yếu tố
gây đột biến trong cơ thể bố, mẹ trong một thời gian dài trước đó bây giờ có điều kiện tác động
với nhau để tạo kiểu gen gây hại ở con.(1đ)

...
Nguyên nhân cơ bản làm phát sinh các bệnh di truyền ở người (4điểm)
a/ Tác động của môi trường và ô nhiễm của môi trường sống :
Đây là nguyên nhân quan trọng và phổ biến. Có rất nhiều nguồn ô nhiễm gây tác hại. Song, có
thể khái quát các yếu tố sau:
- Các chất phóng xạ tạo ra từ các vụ nổ do thử vụ khí hạt nhân. Các chất này đi vào khí quyển
rồi phát tán qua môi trường sống.(0,5đ)
- Các chất thải hóa học do hoạt động công nghiệp và do con người gây ra như chạy máy nổ, đốt
cháy.(0,5đ)
- Các chất thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu đặc biệt là chất độc hóa học mà Mĩ rải xuống Miền Nam
nước ta gây hậu quả lâu dài.(0,5đ)
- Các chất trên phát tán ra môi trường rồi xâm nhập vào cơ thể người qua không khí, nước
uống, thực phẩm trở thành các tác nhân gây đột biến và tạo ra các bệnh di truyền.(0,5đ)
b/ Hiện tượng hôn phối gần:
Sự kết hôn giữa những người có quan hệ họ hàng thân thuộc, làm cho các gen đột biến lặn có
hại được có điều kiện tổ hợp lại thành các kiểu gen đồng hợp lặn gây bệnh di truyền ở đời sau.
(1đ)
c/ Sinh con ở tuổi quá lớn:
Bố, mẹ sinh con ở tuổi quá cao, con dễ mắc bệnh di truyền hơn bình thường là do các yếu tố
gây đột biến trong cơ thể bố, mẹ trong một thời gian dài trước đó bây giờ có điều kiện tác động
với nhau để tạo kiểu gen gây hại ở con.(1đ)
Tài liệu sinh học - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài liệu sinh học 9 10 341