Ktl-icon-tai-lieu

Telnet

Được đăng lên bởi daobanggiang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Telnet

Telnet là giao thức tiêu chuẩn với số STD là 8. Trạng thái của giao thức
là khuyến nghị. Telnet được mô tả trong RFC 854 – Telnet protocol
specifications và trong RFC 855 – Telnet Option Specifications.
Telnet cung cấp một giao diện chuẩn mà thông qua đó, chương trình trên
máy client (telnet client) có thể truy cập được các tài nguyên từ một máy chủ
khác (telnet server). Telnet được dùng trên cả mạng LAN và WAN

1.1.

Telnet Operation
Phương thức Telnel dựa trên 3 ý tưởng:
- Khái niệm mạng đầu cuối ảo – Network Virtual Terminal. Đây là một
thiết bị ảo gồm một cấu trúc cơ bản chung cho các thiết bị đầu cuối
thực. Mỗi một máy chủ lưu trữ các bản đồ các đặc trưng của thiết bị
đầu cuối cho những người dùng NVT và giả định rằng mỗi máy chủ
khác cũng sẽ làm như vậy.
- Quan điểm đối xứng của các thiết bị đầu cuối và các tiến trình.
- Thoả thuận về các tuỳ chọn của thiết bị đầu cuối. Sự lựa chọn các
nguyên tắc thoả thuận sẽ được sử dụng bởi giao thức telnet, bởi ngoài
những lựa chọn có sẵn trong NVT, rất nhiều các máy chủ khác cũng
muốn cung cấp các dịch vụ bổ sung. Client và server sẽ sử dụng một
tập hợp các quy ước để thiết lập kết nối telnet thông qua các cơ chế
"làm, không làm, sẽ, sẽ không". Hai máy chủ bắt đầu bằng việc kiểm
tra sự hiểu biết lẫn nhau của mỗi máy. Sau khi những thoả thuận tối
thiểu hoàn tất, mỗi máy có thể làm việc ở mức tối thiểu với NVT.
Ngoài ra, để phán ánh chính xác hơn về các phần cứng thực tế được
sử dụng cũng như mở rộng khả năng của NVT, cả hai máy có thể tuỳ

chọn các bổ sung. Theo quan điểm đối xứng, cả máy chủ (host) và
máy client đều có thể đề xuất bổ sung các tuỳ chọn.

1.2.

1.3.

Network Virtual Terminal
Một NVT có một máy in và một bàn phím, những lệnh được gõ từ bàn
phím sẽ được gửi tới kết nối telnet và máy in nhận những lệnh đó
Telnet Options
Có rất nhiều các tuỳ chọn cho telnet, được mô tả kỹ càng ở trong STD1.
Một số tuỳ chọn thông dụng như:
Số
hiệu
0
1
3
5
6
255
34
2
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tên

Trạng thái

RFC

STD

Binary transmission
Echo
Suppress Go Ahead
Status
Timing mark
Extended options list
Linemode
Reconnection
Approximate, message size
negotiation
Remote controlled trans and
echo
Output line width
Output page size
Output carriage-return dispostion
Output horizontal tab stops
Output horizontal tab disposition
Ouput from feed disposition
Output vertical tab stops
Output vertical tab disposition
Output line feed disposition

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Draft
Proposed
P...
1. Telnet
Telnet giao thức tiêu chuẩn với số STD 8. Trạng thái của giao thức
khuyến nghị. Telnet được tả trong RFC 854 Telnet protocol
specifications và trong RFC 855 – Telnet Option Specifications.
Telnet cung cấp một giao diện chuẩn thông qua đó, chương trình trên
máy client (telnet client) có thể truy cập được các tài nguyên từ một máy chủ
khác (telnet server). Telnet được dùng trên cả mạng LAN và WAN
1.1. Telnet Operation
Phương thức Telnel dựa trên 3 ý tưởng:
- Khái niệm mạng đầu cuối ảo – Network Virtual Terminal. Đây là một
thiết bị ảo gồm một cấu trúc bản chung cho c thiết bị đầu cuối
thực. Mỗi một máy chủ lưu trữ các bản đồ các đặc trưng của thiết b
đầu cuối cho những người dùng NVT giả định rằng mỗi máy chủ
khác cũng sẽ làm như vậy.
- Quan điểm đối xứng của các thiết bị đầu cuối và các tiến trình.
- Thoả thuận về các tuỳ chọn của thiết bị đầu cuối. Sự lựa chọn các
nguyên tắc thoả thuận sẽ được sử dụng bởi giao thức telnet, bởi ngoài
những lựa chọn sẵn trong NVT, rất nhiều các máy chủ khác cũng
muốn cung cấp các dịch vụ bổ sung. Client server sẽ sử dụng một
tập hợp các quy ước để thiết lập kết nối telnet thông qua c chế
"làm, không làm, sẽ, sẽ không". Hai máy chủ bắt đầu bằng việc kiểm
tra sự hiểu biết lẫn nhau của mỗi máy. Sau khi những thoả thuận tối
thiểu hoàn tất, mỗi máy thể làm việc mức tối thiểu với NVT.
Ngoài ra, để phán ánh chính c hơn về các phần cứng thực tế được
sử dụng cũng như mở rộng khả năng của NVT, cả hai máy thể tuỳ
Telnet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Telnet - Người đăng: daobanggiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Telnet 9 10 975