Ktl-icon-tai-lieu

Tham khảo về Phát Triển Bền Vững

Được đăng lên bởi tung-do-quoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung
1. Khái niệm chung
2. Các nội dung chính
3. Tiếp cận phát triển bền vững ở VN
4. Dự thảo chiến lược và kế hoạch quốc gia
Tham khảo về Phát Triển Bền Vững - Người đăng: tung-do-quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tham khảo về Phát Triển Bền Vững 9 10 975