Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm công trình

Được đăng lên bởi NT Đạt
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG

MÔN HỌC: THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH
NỘI DUNG BÀI TẬP

I. TÍNH TOÁN CẤP PHỐI BÊ TÔNG
II. TÍNH TOÁN CỐP PHA
III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG

MÔN HỌC: THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH
NỘI DUNG BÀI TẬP

I. TÍNH TOÁN CẤP PHỐI BÊ TÔNG
II. TÍNH TOÁN CỐP PHA
III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP



MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA DẦM



Sứcchịutảicủadầm: P =60 ÷ 80 KN



Tiếtdiệncủadầm:bxh= 20x30 (cm)



BêtôngB15hoặcB20



CốtđaiAI,cốtdọcAIII


 

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CỐT LIỆU

I. TÍNH TOÁN CẤP PHỐI BÊ TÔNG
 

I. TÍNH TOÁN CẤP PHỐI BÊ TÔNG
 

I. TÍNH TOÁN CẤP PHỐI BÊ TÔNG

 

II. TÍNH TOÁN CỐP PHA

 ChọnnhómgỗIV,cóKLTT = 550 k, [= 9800k
 VáncốtphacóE =,độvõng[= 1/400
 Sơđồtínhtoán:Giảsửvándàyh = 3 cm,cắtdãyb = 1 mđểtínhtoán

 

II. TÍNH TOÁN CỐP PHA



Xácđịnhtảitrọng:



Tảitrọngtiêuchuẩn:

= 1.(250.3+5.50.3) + (2+2) = 13.15 KN/m



Tảitrọngtínhtoán:

17.1 KN/m



Xácđịnhkhoảngcáchgiữacácsườnngang:

Gọillàkhoảngcáchgiữacácsườnngang
Điềukiệnđộbền:=[(*)
VớiM =KN.m
W=

 

II. TÍNH TOÁN CỐP PHA

 Xácđịnhkhoảngcáchgiữacácsườnngang:

 

Từđiềukiện(*) tađược:m

 Kiểmtrađiềuđiệnđộvõng:chọnl = 0.7 (m)
(**)
VớiI == 2.25và= 1/400

Vậyđiềukiện(**)thỏa.
Kếtluận:Cốpphadùngvándày3cm,khoảngcáchgiữacácsườnngangl = 0.7 m

III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP



Sốliệutínhtoán: P= 70KN,BT B20



Tảitrọngbảnthândầm:



Sơđồtính:



Mômenlớnnhấtởgiữanhịp: M = 54.4KN.m

 

III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP




Tínhcốtdọc:
Giảsử:= 30 (mm)

(mm)
=0.429








Vậychọn318có=763)
Kiểmtrahàmlượngcốtthép:
0.05%2.55%
KhidùngBT B15có= 8.5Mpa, tatínhtoánthươngtự
= 0.438,=814)
Chọn3có= 942),= 1.74%

 

III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP





Tínhcốtđai:
LựccắtlớnnhấttạigốiQmax= 37.5 KN
KiểmtraĐKtínhtoán:

=0.60.90.20.27 = 29.16 KN <Qmax
Bêtôngkhôngđủkhảnăngchịucắt,cầnbốtrícốtđai








Chọncốtđai6, 2nhánh,có0.283
Bướccốtđai: s = min ().Với:
=)..= 739 mm
=150 mm

== 525 mm

Vậychọns = 150 mmbốtrítrongđoạnL/4đầudầm

 

III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP




Tínhcốtđai:
Kiểmtrađiềukiện:Qmax(1)

Trongđó:0.885
== 1+5.1.08 < 1.3
= 178 (KN) >Qmax= 37.5 KNĐK (1)thỏa.
Vậydầmkhôngbịpháhoạidoứngsuấtnénchínhgâyra



BướccốtđaitrongđoạnL/2giữadầm:

= minchọn= 200(mm)




Kiểmtracốtxiên:
Khảnăngchịucắtcủacốtđai:=66 (KN)

VìQmax<nênkhôngcầnkiểmtrakhảnăngchịucắtcủacốtđaivàbêtông
Khôngcầnbốtrícốtxiên.

 

III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP



Bốtrícốtthép:

III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP



Kiểmtrakhảnăngchịulực:

 

[P] =

BT

C...
MÔN HỌC: THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH
NỘI DUNG BÀI TẬP
I. TÍNH TOÁN CẤP PHỐI BÊ TÔNG
II. TÍNH TOÁN CỐP PHA
III. TÍNH TOÁN CỐT THÉP
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG
Thí nghiệm công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm công trình - Người đăng: NT Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thí nghiệm công trình 9 10 300