Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị hấp phụ co2

Được đăng lên bởi Nam Hoàng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ THIẾT BỊ HẤP PHỤ CO2 NHẰM TINH CHẾ KHÍ
BIOGAS ĐỂ ĐẠT ĐỘ TINH KHIẾT 97% THỂ TÍCH MÊTAN, VỚI NĂNG
SUẤT SẢN PHẨM 3M3/H

PHẦN I: TỔNG QUAN
I.
Biogas và phương
1. Biogas
1.1. Khái niệm cơ bản về biogas

pháp hấp phụ nhằm tinh sạch biogas

Biogas còn gọi là khí sinh học là một hỗn hợp khí được sản sinh từ sự phân hủy những hợp chất
hữu cơ dưới tác dụng của vi khuẩn trong môi trường yếm khí. Hỗn hợp khí này chiếm tỉ lệ
gồm : CH4: 60 - 70%; CO2: 30 - 40%, phần còn lại là một lượng nhỏ khí: N 2, H2,CO,CO2…CH4 chiếm
lượng lớn và là khí chủ yếu tạo ra năng lượng khí đốt. Lượng CH 4 chịu ảnh hưởng bởi quá trình phân
hủy sinh học và phụ thuộc loại phân, tỉ lệ phân nước, nhiệt độ môi trường, tốc độ dòng chảy… trong
hệ thống phân hủy khí sinh học kỵ khí.
1.2. Đặc tính của khí biogas và khí CH4
Khí biogas có trọng lượng riêng khoảng 0,9 – 0,94 Kg/m3, trọng lượng riêng này thay đổi do tỉ lệ
CH4 so với các khí khác trong hỗn hợp. Lượng H2S chiếm 1 lượng ít, có mùi hôi, tạo thành acid
H2SO4 khi tác dụng với nước gây độc cho người và làm hư dụng cụ đun nấu. Mùi hôi của chất này
giúp xác định nơi hư hỏng của hệ thống công nghệ hầm bêtông để sữa chữa.
Khí biogas có tính dễ cháy nếu được hòa lẫn nó với tỉ lệ từ 6 đến 25% trong không khí. Nếu hỗn
hợp khí mà CH4 chỉ chiếm 60% thì 1 m3 cần 8 m3 không khí. Trong thực tế, khí biogas cháy tốt trong
không khí khi được hòa lẫn ở tỉ lệ là 1/9 – 1/10.
Khí CH4 là 1 chất khí không màu, không mùi nhẹ hơn không khí. ở 200C, 1atm, 1 m3 khí CH4 có
trọng lượng 0,716 kg. Khi đốt hoàn toàn 1 m3 khí CH4 cho ra khoảng 5500 – 6000 kcal.

1.3.

Quy trình sản xuất khí biogas

1.3.1. Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu
Chọn lọc và xử lý nguyên liệu phù hợp với yêu cầu sau: giàu xeluloza, ít lignin, CH 4 ban đầu
khoảng 2000mg/L, tỷ lệ C/N từ 20-30, hòa tan trong nước ( hàm lượng chất khô 9-9.4% với chất tan
dễ tiêu khoảng 7%).
Nguyên liệu có thể là phân gia súc, bùn cống rãnh, bùn thải công nghiệp, phế phẩm nông nghiệp,
rác thải …

1.3.2. Giai đoạn lên men mêtan
Các chất hữu cơ dưới tác dụng của vi sinh vật yếm khí sẽ bị phân hủy thành các chất hòa tan và
các chất khí. Qua quá trình hàng ngàn phản ứng, phần lớn carbon, hydro, oxy bị chuyển hóa chủ yếu
thành methane và khí carbonic. Một phần nhỏ các nguyên tố canxi, phosphor, nitơ cũng bị thất thoát
khi qua sự phân hủy trong hầm biogas.
Sự phân hủy protein, tinh bột, lipid để tạo thành acid amin, glyceryl, acid béo, acid béo bay hơi,
rượu, methylamine… cùng các chất độc hại như: tomain (độ...
TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ THIẾT BỊ HẤP PHỤ CO
2
NHẰM TINH CHẾ KHÍ
BIOGAS ĐỂ ĐẠT ĐỘ TINH KHIẾT 97% THỂ TÍCH MÊTAN, VỚI NĂNG
SUẤT SẢN PHẨM 3M
3
/H
PHẦN I: TỔNG QUAN
I. Biogas và phương pháp hấp phụ nhằm tinh sạch biogas
1. Biogas
1.1. Khái niệm cơ bản về biogas
Biogas còn gọi khí sinh học một hỗn hợp khí được sản sinh từ sự phân hủy những hợp chất
hữu dưới tác dụng của vi khuẩn trong môi trường yếm khí. Hỗn hợp khí này chiếm tỉ lệ
gồm : CH
4
: 60 - 70%; CO
2
: 30 - 40%, phần còn lại là một lượng nhỏ khí: N
2
, H
2
,CO,CO
2
…CH
4
chiếm
lượng lớn và là khí chủ yếu tạo ra năng lượng khí đốt. Lượng CH
4
chịu nh hưởng bởi quá trình phân
hủy sinh học phụ thuộc loại phân, tỉ lệ phân nước, nhiệt độ môi trường, tốc độ dòng chảy… trong
hệ thống phân hủy khí sinh học kỵ khí.
1.2. Đặc tính của khí biogas và khí CH
4
Khí biogas có trọng lượng riêng khoảng 0,9 – 0,94 Kg/m
3
, trọng lượng riêng này thay đổi do tỉ lệ
CH
4
so với các khí khác trong hỗn hợp. Lượng H
2
S chiếm 1 lượng ít, có mùi hôi, tạo thành acid
H
2
SO
4
khi tác dụng với nước gây độc cho người và làm hư dụng cụ đun nấu. Mùi hôi của chất này
giúp xác định nơi hư hỏng của hệ thống công nghệ hầm bêtông để sữa chữa.
Khí biogas có tính dễ cháy nếu được hòa lẫn nó với tỉ lệ từ 6 đến 25% trong không khí. Nếu hỗn
hợp khí mà CH
4
chỉ chiếm 60% thì 1 m
3
cần 8 m
3
không khí. Trong thực tế, khí biogas cháy tốt trong
không khí khi được hòa lẫn ở tỉ lệ là 1/9 – 1/10.
Khí CH
4
là 1 chất khí không màu, không mùi nhẹ hơn không khí. ở 20
0
C, 1atm, 1 m
3
khí CH
4
trọng lượng 0,716 kg. Khi đốt hoàn toàn 1 m
3
khí CH
4
cho ra khoảng 5500 – 6000 kcal.
1.3. Quy trình sản xuất khí biogas
1.3.1. Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu
Chọn lọc và xử lý nguyên liệu phù hợp với yêu cầu sau: giàu xeluloza, ít lignin, CH
4
ban đầu
khoảng 2000mg/L, tỷ lệ C/N từ 20-30, hòa tan trong nước ( hàm lượng chất khô 9-9.4% với chất tan
dễ tiêu khoảng 7%).
Nguyên liệu có thể là phân gia súc, bùn cống rãnh, bùn thải công nghiệp, phế phẩm nông nghiệp,
rác thải …
Thiết bị hấp phụ co2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị hấp phụ co2 - Người đăng: Nam Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thiết bị hấp phụ co2 9 10 836