Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế tháp đệm hấp thù SO2 bằng nước

Được đăng lên bởi Dong Phan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3318 lần   |   Lượt tải: 14 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Amoniac là một hóa chất dùng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác
nhau. Khí thải có chứa amonac thải vào môi trường nếu không có biện pháp xử lý sẽ
gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người.
Một phương pháp có hiệu quả để xử lý amniac từ khí thải là một yêu cầu cần
thiết. Những nguồn phát thải amoniac trong công nghiệp có thể như: các nhà máy sản
xuất phân bón, quá trình sản xuất than cốc, đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, quá trình
chăn nuôi, các hệ thống làm lạnh trong đó sử dụng amoniac như là một môi chất làm
lạnh,… Người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp để xử lý lượng amoniac này, và
trong Đồ án này em xin trình bày phương pháp xử lý bằng phương pháp hấp thu
amoniac với tháp mâm xuyên lỗ.
Trong quá trình thực hiện Đồ án, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình và quý
báu của Thầy Võ Văn Sim để giúp em hoàn thành Đồ án này. Trong quá trình thực
hiện, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong sự góp ý của Thầy để bài báo cáo của em
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Đồ án Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học

GVHD: Th.S.Võ Văn Sim

Chương 2.
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
Khí SO2 được lấy từ nhà máy sẽ được thu hồi lại rồi dùng quạt thổi khí vào tháp hấp
thụ (tháp mâm xuyên lỗ); dung dịch hấp thu là nước. Tháp hấp thụ làm việc nghịch
chiều: nước bơm lên bồn cao vị mục đích là để ổn định lưu lượng, từ đó cho vào tháp
đi từ trên xuống, hỗn hợp khí đi từ dưới lên và quá trình hấp thụ xảy ra.
Hấp thụ xảy ra trong đoạn tháp có bố trí các mâm, hỗn hợp khí trơ đi ra ở đỉnh tháp sẽ
được cho đi qua ống khói để phát tán khí ra ngoài.
Dung dịch sau hấp thụ ở đáy tháp được cho ra bồn chứa. Tại đây, dung dịch lỏng này
sẽ được xử lý sao cho nồng độ của nước thải đạt được nồng độ cho phép để có thể thải
ra môi trường.

SVTH: Trần Phi Líp
Trang 2

Đồ án Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học















GVHD: Th.S.Võ Văn Sim

Chương 3.
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THÁP MÂM XUYÊN LỖ
3.1.
CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
Lưu lượng khí thải: 1500 kg/h
Nồng
Nồng độ đầu ra theo tiêu chuẩn loại A: 50 mg/m3
Nhiệt độ làm việc: 30oC = 303K
Áp suất làm việc:5atm
3.2.
TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT
Ld, Lc: lưu lượng hỗn hợp pha lỏng vào và ra khỏi thiết bị (kmol/h)
Gd, Gc: lưu lượng hỗn hợp pha khí vào và ra khỏi thiết bị (kmol/h)
Ltr : lượng dung môi tinh khiết cần sử dụng (kmol/h)
Gtr: lượng khí trơ vào thiết bị (kmol/h)
Xd,Xc: nồng độ đầu và cuối hỗn hợp lỏng (kmol/kmol dung môi)
Yd,Yc: nồng độ đầu và cuối hỗn hợp khí (kmol/kmol dung môi)
yd, yc: Nồng độ thể tích ...
LỜI NÓI ĐẦU
Amoniac một hóa chất dùng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác
nhau. K thải chứa amonac thải vào môi trường nếu không biện pháp xử sẽ
gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người.
Một phương pháp hiệu quả để xử amniac từ khí thải một yêu cầu cần
thiết. Những nguồn phát thải amoniac trong công nghiệp thể như: các nhà máy sản
xuất phân bón, quá trình sản xuất than cốc, đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, quá trình
chăn nuôi, các hệ thống làm lạnh trong đó s dụng amoniac như một môi chất làm
lạnh,… Người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp để xử lượng amoniac này,
trong Đồ án này em xin trình bày phương pháp xử bằng phương pháp hấp thu
amoniac với tháp mâm xuyên lỗ.
Trong quá trình thực hiện Đồ án, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình quý
báu của Thầy Văn Sim để giúp em hoàn thành Đồ án này. Trong quá trình thực
hiện, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong sự góp ý của Thầy đểi báo cáo của em
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thiết kế tháp đệm hấp thù SO2 bằng nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế tháp đệm hấp thù SO2 bằng nước - Người đăng: Dong Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Thiết kế tháp đệm hấp thù SO2 bằng nước 9 10 933