Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin cơ bản kênh đào Panama

Được đăng lên bởi Chu Nguyễn Nhật Long
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kênh đào Panama:
-

-

-

Vị trí: Kênh đào Panama là kênh đào chính cho tàu thuyền đi qua, cắt
ngang eo đất Panama tạiTrung Mỹ, nối Đại Tây Dương với Thái Bình
Dương.

Vị trí kênh đào Panama
Một chuyến đi của tàu thuyền từ New York tới San Francisco qua kênh đào
này chỉ vượt qua khoảng cách 9.500 km (6.000 dặm), chưa tới một nửa
khoảng cách của hành trình trước đây qua mũi đất Horn (22.500 km hay
14.000 dặm)
Kinh tế Panama dựa trên dịch vụ, chủ yếu là ngân hàng, thương mại và du
lịch, vì vị trí địa lý chiến lược của nó. Việc chuyển giao quyền quản lý kênh
đào và các căn cứ quân sự của Mỹ khiến các dự án xây dựng mới ở đây bùng

nổ. Chính quyền Martín Torrijos đã tiến hành nhiều cuộc cải cách cơ cấu
gây tranh cãi, như cải cách thuế và một cuộc cải cách an sinh xã hội rất khó
khăn. Hơn nữa, một cuộc trưng cầu dân ý về việc xây dựng một bộ cửa cống
thư ba cho Kênh đào Panama đã được đại đa số dân chúng tán thành (dù số
người đi bầu ít ỏi) ngày 22 tháng 10 năm 2006. Con số ước tính chính thức
chi phí cho việc xây dựng này lên tới 5.25 tỷ dollar Mỹ.
-

Kinh tế Panaman tăng trưởng 8% năm 2006 và lần đầu tiên trong mười năm
qua lĩnh vực công cộng đã kết toán năm 2006 với một con số thặng dư
thương mại khoảng 88 triệu USD.[cần thẩm tra] Hơn nữa, theo thông tin được
công bố bằng tiếng Tây Ban Nha, "Informe Fiscal - Cierre año 2006" của Bộ
Kinh tế và Tài chính ngày 14/02/2007, mức GDP danh nghĩa chính thức
năm 2006 lên tới 16.704 tỷ dollar Mỹ; xem đường link bên dưới của bộ này.

-

Đồng tiền tệ Panama là balboa, được quy định ở mức trao đổi tương đương
với đồng dollar Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, nước này đã bị dollar hoá;
Panama có đồng tiền xu riêng của mình nhưng sử dụng tất cả các loại tiền
giấy bằng dollar Mỹ. Panama là một trong ba quốc gia trong vùng đã dollar
hoá nền kinh tế, hai nước kia là Ecuador và El Salvador.

-

Panama là một nước có nền kinh tế ổn định nhất trong số các nước Mỹ
Latinh, Panama có các lĩnh vực dịch vụ tiên tiến chiếm khoảng 75% GDP.
Các dịch vụ bao gồm Kênh đào Panama, ngân hàng, Khu tự do Colon, bảo
hiểm, cảng container, đăng ký tàu đô đốc và du lịch. Thời kỳ khủng hoảng
của Khu vực Tự do Colon và sự giảm giá mạnh của các mặt hàng xuất khẩu,
sự giảm tốc độ sản xuất toàn cầu và việc rút quân của Mỹ đã làm giảm tốc
độ tăng trưởng kinh tế Panama trong năm 2000-2001. Chính phủ Panamma
đặt kế hoạch cho các chương trình công tác công cộng, cải cách thuế, hiệp
định thương mại khu vực mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thập kỷ vừa
qua cho...
Kênh đào Panama:
- Vị trí: Kênh đào Panamakênh đào chính cho tàu thuyền đi qua, cắt
ngang eo đất Panama tạiTrung Mỹ, nối Đại Tây Dương với Thái Bình
Dương.
Vị trí kênh đào Panama
- Một chuyến đi của tàu thuyền từ New York tới San Francisco qua kênh đào
này chỉ vượt qua khoảng cách 9.500 km (6.000 dặm), chưa tới một nửa
khoảng cách của hành trình trước đây qua mũi đất Horn (22.500 km hay
14.000 dặm)
- Kinh tế Panama dựa trên dịch vụ, chủ yếu là ngân hàng, thương mại và du
lịch, vì vị trí địa lý chiến lược của nó. Việc chuyển giao quyền quản lý kênh
đào và các căn cứ quân sự của Mỹ khiến các dự án xây dựng mới ở đây bùng
Thông tin cơ bản kênh đào Panama - Trang 2
Thông tin cơ bản kênh đào Panama - Người đăng: Chu Nguyễn Nhật Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông tin cơ bản kênh đào Panama 9 10 870