Ktl-icon-tai-lieu

Thu nhận enzyme Amylase

Được đăng lên bởi giabaodinhsonha
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THU NHẬN ENZYME AMYLASE
1

Nguồn enzyme amylase từ vi sinh vật:

Trong thiên nhiên enzyme có ở hầu hết mọi thực vật, động vật và vi sinh vật. Song chỉ có
một số hạt thực vật và một số loài vi sinh vật mới là những đối tựợng có thể dùng làm nguồn thu
các chế phẩm enzyme amylase, do chúng có khả năng tích lũy một lượng lớn các enzyme này
trong những điều kiện xác định.
Những chủng VSV tạo nhiều amylase thường đựơc phn lập từ cc nguồn tự nhin, bởi vì cc
lồi khc nhau v thậm chí cc chủng VSV khc nhau cũng thường sản sinh ra nhiều hệ enzyme khc
nhau.
Để thu nhận amylase người ta thường dùng các giống nấm sợi Aspergillus (Asp. Oryzae,
Asp. Niger, Asp. Usamii, Asp. Awamo-ri, Asp. Batatae) v Rhizopus (Rh.Delemar, Rh. Lonnesis,
Rh. Neveus, Rh. Japonicum, Rh. Fokinesis, Rh. Lopninen-sis) v một số lồi của Neurospora v
Mucor sinh tổng hợp rất mạnh mẽ khơng những chỉ – amylase m cả glucoamylase.
Nấm men v giả nấm men thuộc cc giống Candida, Saccharomyces, Endomycopsis,
Endomyces cũng tạo amylas .Đặc biệt người ta đ tuyển chọn được chủng Endomycopsis specise
20-9 có khả năng tổng hợp mạnh mẽ glucoamylase, – amylase, glucoziltrans-ferase v invertase.
Nhiều vi khuẩn cũng có khả năng tạo lượng lớn enzyme amylase như: Bac. Polymyxa,
Phytomonas destructans, Bact.cassavanum, Clostridium acetobutylicum, Pseudomonas
saccharophila… Các vi khuẩn ưa nhiệt (ưa ấm) có khả năng tăng trửơng nhanh (4-6lần vi khuẩn
ưa ẩm) như: Bac. Diastaticus, Bac. Stearothermo-philus, Bac. Coagulans, Bac. Circulans, đặt biệt
là Bac. Circulans được phân lập từ đất sinh trưởng tốt ở 65-70oc v tạo amylase mạnh nhất ở
50oC. và phát triển tốt ở nhiệt độ tương đối cao, nên khi nuôi chúng ở nhiệt độ cao ít bị nhiễm
VSV khác.Trong số vi khuẩn ưa ẩm tạo amylase mạnh, thì Bac. Subtilis đựơc nghiên cứu chu
đáo hơn cả và được sử dụng rộng ri nhất. Nhiệt độ sinh trửơng tối thích của Bac. Subtilis là ở 37
o
C.
Trong nhóm xạ khuẩn rất hiếm gặp loài tạo amylase mạnh mẽ, tuy nhiên, cũng có một số,
chẳng hạn như xạ khuẩn ưa nhiệt. Micromonospora vulgaris 42 có khả năng tạo một lượng nhỏ
– amylase hoạt động ở 65oC cng với proteinase v cc enzyme khc.
Trong công nghiệp, các biến chủng tạo đựơc bằng cách gây đột biến nhờ tác động của tác
nhân lý hĩa hay hĩa học hoặc tc nhn phối hợp của hai loại tc nhân trên là những chủng hoạt động
rất có khả năng sinh tổng hợp nhiều amylase. Đáng chú ý l những biến chủng của nấm mốc: Asp.
Niger S, Asp.niger S-4,Asp.niger S-4-10; Asp. Usamii 3758-45 , Asp. Batatae 217-61; Asp.
Awamori 78-2 ...
THU NHẬN ENZYME AMYLASE
1 Nguồn enzyme amylase từ vi sinh vật:
Trong thiên nhiên enzyme có ở hầu hết mọi thực vật, động vật và vi sinh vật. Song chỉ có
một số hạt thực vật và một số loài vi sinh vật mới là những đối tựợng có thể dùng làm nguồn thu
các chế phẩm enzyme amylase, do chúng có khả năng tích lũy một lượng lớn các enzyme này
trong những điều kiện xác định.
Những chủng VSV tạo nhiều amylase thường đựơc phn lập từ cc nguồn tự nhin, bởi vì cc
lồi khc nhau v thậm chí cc chủng VSV khc nhau cũng thường sản sinh ra nhiều hệ enzyme khc
nhau.
Để thu nhận amylase người ta thường dùng các giống nấm sợi Aspergillus (Asp. Oryzae,
Asp. Niger, Asp. Usamii, Asp. Awamo-ri, Asp. Batatae) v Rhizopus (Rh.Delemar, Rh. Lonnesis,
Rh. Neveus, Rh. Japonicum, Rh. Fokinesis, Rh. Lopninen-sis) v một số lồi của Neurospora v
Mucor sinh tổng hợp rất mạnh mẽ khơng những chỉ – amylase m cả glucoamylase.
Nấm men v giả nấm men thuộc cc giống Candida, Saccharomyces, Endomycopsis,
Endomyces cũng tạo amylas .Đặc biệt người ta đ tuyển chọn được chủng Endomycopsis specise
20-9 có khả năng tổng hợp mạnh mẽ glucoamylase, – amylase, glucoziltrans-ferase v invertase.
Nhiều vi khuẩn cũng có khả năng tạo lượng lớn enzyme amylase như: Bac. Polymyxa,
Phytomonas destructans, Bact.cassavanum, Clostridium acetobutylicum, Pseudomonas
saccharophila… Các vi khuẩn ưa nhiệt (ưa ấm) có khả năng tăng trửơng nhanh (4-6lần vi khuẩn
ưa ẩm) như: Bac. Diastaticus, Bac. Stearothermo-philus, Bac. Coagulans, Bac. Circulans, đặt biệt
là Bac. Circulans được phân lập từ đất sinh trưởng tốt ở 65-70
o
c v tạo amylase mạnh nhất ở
50
o
C. và phát triển tốt ở nhiệt độ tương đối cao, nên khi nuôi chúng ở nhiệt độ cao ít bị nhiễm
VSV khác.Trong số vi khuẩn ưa ẩm tạo amylase mạnh, thì Bac. Subtilis đựơc nghiên cứu chu
đáo hơn cả và được sử dụng rộng ri nhất. Nhiệt độ sinh trửơng tối thích của Bac. Subtilis là ở 37
o
C.
Trong nhóm xạ khuẩn rất hiếm gặp loài tạo amylase mạnh mẽ, tuy nhiên, cũng có một số,
chẳng hạn như xạ khuẩn ưa nhiệt. Micromonospora vulgaris 42 có khả năng tạo một lượng nhỏ
– amylase hoạt động ở 65
o
C cng với proteinase v cc enzyme khc.
Trong công nghiệp, các biến chủng tạo đựơc bằng cách gây đột biến nhờ tác động của tác
nhân lý hĩa hay hĩa học hoặc tc nhn phối hợp của hai loại tc nhân trên là những chủng hoạt động
rất có khả năng sinh tổng hợp nhiều amylase. Đáng chú ý l những biến chủng của nấm mốc: Asp.
Niger S, Asp.niger S-4,Asp.niger S-4-10; Asp. Usamii 3758-45 , Asp. Batatae 217-61; Asp.
Awamori 78-2 ; Asp. Oryzase 3-9-15 , Asp. Oryze N-475, Asp. Niger URRL-333 v Asp. Niger
NRRR-337.
Phức hệ amylase từ các nguồn khác nhau đều có đặc điểm riêng. Đối với nấm sợi
Aspergillus, trong canh trường của chúng thường có các enzyme sau: – amylase, glucoamylase,
glucoziltransferase. Đa số các chủng của loài Asp. Oryzae tạo nhiều – amylasesong tạo rất ít
glucoziltransferase, ngoài amylase canh trường bề mặt của Asp. Orzyae cịn protease acid v trung
tính.
Trong canh trường các loài nấm sợi đen (Asp. Awamori, Asp. Niger) hàm lượng
glucoamylase kh cao, hoạt lực transglucozilase kh mạnh, song lại cĩ ít – amylase. Ngồi cc
enzyme trn Asp. Awamori cịn tạo protease acid v hemicellulose . Rhizopus v Endomyces khơng
tạo transglucozilase, – amylase cĩ trong mọi chế phẩm trừ cc chế phẩm từ Endomyces.
Thu nhận enzyme Amylase - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu nhận enzyme Amylase - Người đăng: giabaodinhsonha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thu nhận enzyme Amylase 9 10 299