Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ và ký hiệu mối hàn

Được đăng lên bởi khanh-tran
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 5784 lần   |   Lượt tải: 27 lần
PHẦN II
THUẬT NGỮ VÀ KÝ HIỆU MỐI HÀN
THUẬT NGỮ
1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.1 HIỆP HỘI
AWS

: American Welding Society.
Hiệp hội hàn Mỹ.
áp dụng cho hàn kết cấu thép.

ASME : American Society Mechanical Engineers.
Hiệp hội kỹ sư cơ khí Mỹ.
áp dụng cho chế tạo nồi hơi và bình, bồn áp lực.
ASTM : American Society for Testing and Meterials.
Hiệp hội Mỹ về vấn đề kiểm tra và vật liệu.
áp dụng cho vật liệu và kiểm tra.
API

: American Petrolium Institute.
Quốc gia Viện dầu mỏ Mỹ.
Áp dụng cho chế tạo téc chứa, bồn chứa.

1.2 QUỐC GIA
KS

: Korean Industrial Standard
Tiêu chuẩn công nghiệp Nam Triều Tiên.

JIS

: Japanese Industrial Standard
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản.

ANSI

: American National Standard Institute.
Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ.

DIN

: Deutschs Institute for Normung
Quy phạm của viện quốc gia Đức

1.3 QUỐC TẾ
ISO

: International Organization of Standardization
Tổ chức Tiêu chuẩn hoá tiêu chuẩn Quốc tế

Thuật ngữ và ký hiệu mối hàn – VTH/Apave

3

2. THUẬT NGỮ PHƯƠNG PHÁP HÀN
Flux Cored Arc Welding - (FCAW).
Hàn hồ quang dây hàn có lõi thuốc.
Gas Metal Arc Welding - (GMAW).
Hàn hồ quang kim loại trong môi trường khí.
Gas Tungsten Arc Welding - (GTAW).
Hàn hồ quang điện cực tungsten trong môi trường khí.
Shielded Metal Arc Welding - (SMAW).
Hàn hồ quang tay.(Hàn hồ quang que hàn có vỏ bọc).
Submerged Arc Welding – (SAW).
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc.

3. CÁC MINH HOẠ MỐI LIÊN KẾT HÀN

Liên kết đấu đầu
(Butt joint)

Liên kết góc
(Corner joint)

Liên kết chữ -T
(Tee joint)

Liên kết chồng
(Lap joint)

Liên kết mép kín
(Edge joint)

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA MỐI GHÉP

4. CÁC MINH HOẠ MỐI HÀN
Thuật ngữ và ký hiệu mối hàn – VTH/Apave

4

1. Mối hàn rãnh vuông
Square - Groove weld

2. Mối hàn rãnh -V- đơn
Single-V-Groove

3. Mối hàn rãnh -V- kép
Double-V-Groove

4. Mối hàn rãnh vát đơn
Single-Bevel-Groove

5. Mối hàn rãnh vát kép
Double-Bevel-Groove

6. Mối hàn rãnh -U- đơn
Single-U-Groove

7. Mối hàn rãnh -U-kép
Double-U-Groove

8. Mối hàn rãnh -J- đơn
Single-J-Groove

9. Mối hàn rãnh -J- kép
Double-J-Groove

10. Mối hàn góc một bên
Single-Fillet

12. Rãnh V loe
Flare-V

13. Mối hàn bẻ gờ
Flange-Edge

11. Mối hàn góc hai bên
Double-Fillet

14. Giọt hàn
Bead

16. Mối hàn điểm hoặc
mối hàn đường
Arc Spot or Arc Seam

15. Mối hàn nút
Plug

5. ĐỊNH NGHĨA TỪNG PHẦN MỐI HÀN RÃNH và MỐI HÀN GÓC
1
2

2

7

3
7

3

4

1

Thuật ngữ và ký hiệu mối hàn – VTH/Apave
6

5

MỐI HÀN RÃNH

5
6

4

MỐI HÀN GÓC

5

1. GROOVE ANGLE (A):
Góc mở mép hàn.
Là toàn bộ góc của rãnh g...
PHẦN II
THUẬT NGỮ VÀ KÝ HIỆU MỐI HÀN
THUẬT NGỮ
THUẬT NGỮ
1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.1 HIỆP HỘI
AWS : American Welding Society.
Hiệp hội hàn Mỹ.
áp dụng cho hàn kết cấu thép.
ASME : American Society Mechanical Engineers.
Hiệp hội kỹ sư cơ khí Mỹ.
áp dụng cho chế tạo nồi hơi và bình, bồn áp lực.
ASTM : American Society for Testing and Meterials.
Hiệp hội Mỹ về vấn đề kiểm tra và vật liệu.
áp dụng cho vật liệu và kiểm tra.
API : American Petrolium Institute.
Quốc gia Viện dầu mỏ Mỹ.
Áp dụng cho chế tạo téc chứa, bồn chứa.
1.2 QUỐC GIA
KS : Korean Industrial Standard
Tiêu chuẩn công nghiệp Nam Triều Tiên.
JIS : Japanese Industrial Standard
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản.
ANSI : American National Standard Institute.
Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ.
DIN : Deutschs Institute for Normung
Quy phạm của viện quốc gia Đức
1.3 QUỐC TẾ
ISO : International Organization of Standardization
Tổ chức Tiêu chuẩn hoá tiêu chuẩn Quốc tế
Thuật ngữ và ký hiệu mối hàn – VTH/Apave
3
Thuật ngữ và ký hiệu mối hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ và ký hiệu mối hàn - Người đăng: khanh-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thuật ngữ và ký hiệu mối hàn 9 10 620