Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập sinh phân tử

Được đăng lên bởi nguoiditimtuonglai
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1436 lần   |   Lượt tải: 1 lần


Thời gian thực tập: 15/10  10/11/2012



Sáng: 8h00



Chiều: 13h00



Thời gian thi: ngày 17/11/2012

1. Tách chiết DNA


Tách chiết DNA genome



Tách chiết DNA plasmid

2. Các phương pháp phân tích DNA


Đo mật độ quang



Điện di



Enzyme cắt giới hạn

3. Kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction)

Phá màng tế bào và màng nhân
Tách chiết DNA, loại protein
Tủa DNA

 Phương

pháp hóa học

 Phương

pháp cơ học

 Phương

pháp siêu âm

Để đảm bảo sự toàn vẹn cấu trúc của các nội
dung bên trong, tế bào cần được phá vỡ trong
điều kiện gần với điều kiện sinh lý bình thường



Mục tiêu: thu nhận DNA tinh sạch, loại bỏ thành phần tạp
nhiễm.



Nguyên tắc: dựa trên nguyên tắc hòa tan khác nhau của các
phân tử khác nhau trong 2 pha không hòa tan




Tác nhân tách chiết thông dụng:
Phenol



Chloroform



Isobutanol



Tủa bằng ethanol: nồng độ cao, bổ sung nồng độ
muối cao, nhiệt độ thấp. Sử dụng 2-2.5 Vethanol/Vdung dịch cần tủa



Tủa bằng isopopanol: không cần muối. Sử dụng
0.8-1 Vethanol/Vdung dịch cần tủa



Thu sinh khối tế bào Bacillus subtilis.



Bổ sung 1ml dung dịch ly giải (10mM Tris-HCl, 10mM EDTA pH 8, 100mM NaCl,
2% SDS, 400mg/ml Proteinase K), vortex thật kỹ.



Ủ ở nhiệt độ 56oC, 30 phút.



Chia dung dịch vào 2 eppendorf, 500µl/eppendorf



Cho vào mỗi eppendorf 250µl phenol bão hòa/TE và 250µl chloroform, vortex đều, li
tâm 10000v/phút, 5 phút, to phòng. Thu dịch nổi vào eppendorf khác.



Cho vào eppendorf 250µl chloroform, lắc đều, li tâm 10000v/phút, 5 phút, nhiệt độ
phòng. Thu dịch nổi vào eppendorf khác.



Bổ sung1 ml ethanol tuyệt đối lạnh, 50µl sodium acetate 3M, ủ ở -20oC, 30 phút.



Li tâm 13000v/phút, 20 phút, 4oC. Hút bỏ dịch nổi, thu tủa.



Rửa tủa trên với 500ul ethanol 70% lạnh, li tâm 13000v/phút, 10 phút, 4oC. Hút bỏ
dịch nổi, thu tủa. Phơi khô.



Đo mật độ quang



Điện di




Nguyên tắc:
Mỗi loại phân tử có một đỉnh hấp thụ ở một độ dài sóng nhất
định. Dựa vào mức hấp thụ ánh sáng  tính nồng độ các phần
tử vật chất trong môi trường lỏng.



1OD = 50µg/ml DNA sợi đôi
40µg/ml DNA sợi đơn/RNA
20µg/ml oligonucleotide sợi đơn



Ước lượng độ tinh sạch của dung dịch acid nucleic:
OD260/280



Nguyên tắc: trong một
điện trường, các phân tử
nằm trong pha lỏng sẽ di
chuyển với vận tốc tùy
thuộc tỉ lệ giữa điện tích
và khối lượng.

Agarose:

phân tách DNA sợi

đôi, kích thước 300-10000bp.
Phát hiện bằng cách nhuộm
với ethidium bromide.
Polyacrylamide:

phân tách

DNA sợi đơn, kí...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập sinh phân tử - Người đăng: nguoiditimtuonglai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thực tập sinh phân tử 9 10 49