Ktl-icon-tai-lieu

Tiến Hóa

Được đăng lên bởi Tám Hường Đôremon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lịch trình tiến hóa của sự sống liệt kê những sự kiện lớn trong sự phát triển của sự
sống trên Trái Đất. Để biết thêm chi tiết về các sự kiện này, xem Lịch sử Trái Đất, và niên đại địa
chất. Thời gian liệt kê ở đây được ước tính dựa trên các chứng cứ khoa học.
Trong sinh học, tiến hóa là quá trình mà qua đó các sinh vật nhận được và truyền lại các đặc
tính từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc diễn ra trong một thời gian rất dài của nó giải thích
nguồn gốc của các loài mới và sự đa dạng của sinh giới. Các loài cùng thời nhau liên quan đến
nhau bởi cùng gốc, sản phẩm của sự tiến hóa và sự hình thành loài qua hàng tỉ năm.

Lịch trình cơ bản[sửa | sửa mã nguồn]
Lịch trình cơ bản là một Trái Đất 4,6 tỉ năm tuổi, với xấp xỉ:


3,5 tỉ năm của sinh vật nhân sơ



3 tỉ năm của quang hợp



2 tỉ năm của sinh vật nhân chuẩn



1 tỉ năm của sinh vật đa bào,



600 triệu năm của động vật đơn giản



570 triệu năm của động vật chân đốt (tổ tiên của côn trùng, nhện và giáp xác)



550 triệu năm của động vật phức tạp



500 triệu năm của cá và tổ tiên loài lưỡng cư



475 triệu năm của thực vật đất liền



400 triệu năm của côn trùng và hạt



360 triệu năm của động vật lưỡng cư



300 triệu năm của bò sát



200 triệu năm của động vật có vú



150 triệu năm của chim



130 triệu năm của hoa



65 triệu năm từ khi khủng long phi-điểu tuyệt chủng



2,5 triệu năm từ khi xuất hiện Chi Người (Homo).



200 nghìn năm từ khi loài người trông giống như ngày nay.



25 nghìn năm từ khi người tiền sử Neanderthals tuyệt chủng.

Lịch trình chi tiết[sửa | sửa mã nguồn]
Trong các bảng dưới đây:


"Ma" = "triệu năm trước"



"ka" = "nghìn năm trước"

Liên đại Hỏa Thành[sửa | sửa mã nguồn]
Thời điểm

Sự kiện

4567.17 Hành tinh Trái Đất hình thành từ một đĩa tiền hành tinh xoay tròn xung
Ma quanh Mặt Trời non trẻ.

4533 Ma Hành tinh Trái Đất và hành tinh Theia đập vào nhau, tạo thành vô số vệ tinh
quay theo quĩ đạo quanh Trái Đất non trẻ. Những vệ tinh này cuối cùng hợp nhất
lại tạo nên Mặt Trăng. Lực hấp dẫn của Mặt Trăng mới làm ổn định trục
quay vốn đang thay đổi của Trái Đất và tạo điều kiện cho việc hình thành sự
sống.[1]

4100 Ma Bề mặt của Trái Đất đủ lạnh để lớp vỏ cứng lại. Khí quyển và các đại
dương hình thành.[2]

4000 Ma Sự sống đầu tiên xuất hiện, có thể phát triển từ các phân tử tự sao RNA. Sự tự
sao của các sinh vật này cần đến các tài nguyên như năng lượng, không gian và
các khối kiến tạo nhỏ hơn, sớm trở nên bị giới hạn do cạnh tranh. Chọn lọc tự
n...
Lịch trình tiến hóa của sự sống liệt kê những sự kiện lớn trong sự phát triển của s
sống trên Trái Đất. Để biết thêm chi tiết về các sự kiện này, xem Lịch sử Trái Đất, và niên đại địa
chất. Thời gian liệt kê ở đây được ước tính dựa trên các chứng cứ khoa học.
Trong sinh học, tiến hóa là quá trình mà qua đó các sinh vật nhận được và truyền lại các đặc
tính từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc diễn ra trong một thời gian rất dài của nó giải thích
nguồn gốc của các loài mới và sự đa dạng của sinh giới. Các loài cùng thời nhau liên quan đến
nhau bởi cùng gốc, sản phẩm của sự tiến hóa và sự hình thành loài qua hàng tỉ năm.
Lch trình cơ bn[sửa | sửa mã nguồn]
Lịch trình cơ bản là một Trái Đất 4,6 tỉ năm tuổi, với xấp xỉ:
3,5 tỉ năm của sinh vật nhân sơ
3 tỉ năm của quang hợp
2 tỉ năm của sinh vật nhân chuẩn
1 tỉ năm của sinh vật đa bào,
600 triệu năm của động vật đơn giản
570 triệu năm của động vật chân đốt (tổ tiên của côn trùng, nhện và giáp xác)
550 triệu năm của động vật phức tạp
500 triệu năm của và tổ tiên loài lưỡng cư
475 triệu năm của thực vật đất liền
400 triệu năm của côn trùnghạt
360 triệu năm của động vật lưỡng cư
300 triệu năm của bò sát
200 triệu năm của động vật có vú
150 triệu năm của chim
130 triệu năm của hoa
65 triệu năm từ khi khủng long phi-điểu tuyệt chủng
Tiến Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiến Hóa - Người đăng: Tám Hường Đôremon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiến Hóa 9 10 478