Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về phương pháp luận Từ tồn tại xã hội phân tích những nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó tới kinh tế Việt Nam

Được đăng lên bởi Linh Khánh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Tiểu luận về phương
pháp luận
Từ tồn tại xã hội phân tích những nguyên nhân
dẫn tới biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó
tới kinh tế Việt Nam
Sinh viên : Trần Minh Quang
Lớp :KT18-40
Mã sv :13106500
Giáo viên hướng dẫn : Th.S Trần Thị Thu Giang
[Pick the date]

Hà Nội ngày 24/03/2014

PHẦN MỞ ĐẦU
Thế giới đang bước vào những năm đầu của thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, đồng nghĩa với
việc Trái Đất đang chuyển sang thời kỳ gian băng, nhiệt độ Trái Đất nhìn chung tăng làm cho
Trái Đất đang nóng dần lên. Đó gọi là sự biến dổi khí hậu có quy mô toàn cầu. Việt Nam là một
quốc gia nhỏ bé nằm ở đông nam của châu Á nên cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu toàn cầu.
Với nhịp sống đô thị ngày càng phát triển sôi động, những hoạt động của con người cũng đã
phần nào góp phần đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu của Trái Đất và ảnh hưởng không nhỏ
đến các tài nguyên và môi trường, trong đó có môi trường nước. „Ô nhiễm môi trường” tự bao
giờ đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc đối với con người, song không phải ai trong chúng ta
đều nhận thức hết được thực trạng cũng như hậu quả của nó. Sự vận mình của ô nhiễm môi
trường diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng nguy hiểm đến bất ngờ.
Môi trường nước đang ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Nước là tài nguyên quan trọng không thể
thiếu trong đời sống cũng như sự tồn tại của con người và sinh vật. Ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu toàn cầu và những tác động của con người là nguyên nhân chính làm nguồn tài nguyên nước
của chúng ta dần bị thay đổi chất lượng và số lượng nước sạch.
Và một trong những biến đổi nguy hiểm nhất đặt ra của hiện tượng ô nhiễm môi trường đó là vấn
đề biến đổi khí hậu toàn cầu.Bài báo cáo của tôi sẽ tập trung nghiên cứu về vấn đề biến đổi khí
hậu toàn cầu như là một ví dụ điển hình cho vấn đề ô nhiễm môi trường sống hiện nay và tập
trung vào ba phần chính.
Phần 1 : Phân tích,định nghĩa tồn tại xã hội là gì?Biến đổi khí hậu là gì ?
Phần 2 : một số nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí h ậu bao gồm nguyên nhân trực tiếp và sâu
xa,chủ y ếu là những nguyên nhân do hoạt động của con người gây ra.
Phần 3 : Ảnh hưởng của vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu đến Việt Nam
Chọn đề tài phù hợp với bản than, tôi lập kế hoạch nghiên cứu và đã trải qua quá trình nghiên
cứu khoa học thực sự, từ thu nhập, xử lý thông tin đến tổng hợp và viết báo cáo. Bài tiểu luận đã
phản ánh được tầm quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường, ảnh hưởng của biến đổi
khí h...
TR NG Đ I H C KINH DOANH VÀ CÔNG NGH HÀ N I ƯỜ
Ti u lu n v ph ng ươ
pháp lu n
T t n t i xã h i phân tích nh ng nguyên nhân
d n t i bi n đ i khí h u và nh h ng c a ế ưở
t i kinh t Vi t Nam ế
Sinh viên : Trần Minh Quang
Lớp :KT18-40
Mã sv :13106500
Giáo viên hướng dẫn : Th.S Trần Thị Thu Giang
[Pick the date]
Hà Nội ngày 24/03/2014
Tiểu luận về phương pháp luận Từ tồn tại xã hội phân tích những nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó tới kinh tế Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về phương pháp luận Từ tồn tại xã hội phân tích những nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó tới kinh tế Việt Nam - Người đăng: Linh Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận về phương pháp luận Từ tồn tại xã hội phân tích những nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó tới kinh tế Việt Nam 9 10 524