Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VÀ TÍNH ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN DFS (Depth First Search)

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2045 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thuật toán Depth First Search- Đào Ngọc Anh – TIN HỌC 5A

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
ĐỀ TÀI: GIẢI THUẬT TÌM KIẾM THEO
CHIỀU SÂU (DEPTH FIRST SEARCH)

Giảng viên: Thầy NGÔ HỮU PHÚC
SV thực hiện: ĐÀO NGỌC ANH
Lớp
: TIN HỌC 5A

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2010
Trang 0

Thuật toán Depth First Search- Đào Ngọc Anh – TIN HỌC 5A

A. Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (Depth First Search)
Việc tìm kiếm tối ưu trong không gian trạng thái là công việc đã sớm được nghiên cứu trong
ngành Trí Tuệ Nhân Tạo. Việc tiếp cận này đòi hỏi chúng phải giải quyết một số lượng lớn
thông tin (bùng nổ tổ hợp), đôi khi đòi hỏi một thời gian tìm kiếm không thể chấp nhận được
(có khi lên đến hàng vạn năm). Do đó, việc tìm ra một giãi thuật tìm kiếm nhanh, hiệu quả là
công việc cần thiết. Trong phần này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu hai giải thuật cổ điển cũng
như đánh giá khả năng của nó.Sau đó, chúng ta sẽ demo 1 chương trình được viết trong ngôn
ngữ C# (trong bộ.net của Microsoft).
1. Khái niệm:

Tìm kiếm theo chiều sâu luôn luôn mở rộng một trong các nút ở mức sâu nhất của cây. Chỉ
khi phép tìm kiếm đi tới một điểm cụt (một nút không phải đích mà không có phần mở rộng),
việc tìm kiếm sẽ quay lại và mở rộng đối với những nút nông hơn.


2. Đánh giá:

Đủ? Không đủ (không gian vô hạn hoặc loop)
o Nếu sửa để tránh trùng lặp  đủ trong không gian hữu hạn.

Thời gian? O(bm)
o Rất xấu nếu m lớn hơn nhiều so với d
o Nhưng nếu mật độ lời giải trong không gian lớn thì có thể nhanh hơn BFS

Không gian? O(bm), i.e., độ phức tạp tuyến tính.

Tối ưu? không
3. Cài đặt thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu:

Giải thuật:
- Đưa điểm bắt đầu vào Stack
- Trong khi Stack chưa rỗng:
+ Ta sẽ bỏ 1 đỉnh của Stack ra: nếu đây là đích  kết thúc
+ Nếu không: ứng với các đỉnh kề với đỉnh vừa bỏ ra, ta lại cho vào Stack.

Depth First Search:
Procedure Depth_First_Search;
begin
1. Khởi tạo danh sách L chỉ chứa trạng thái ban đầu u0;
2. loop do
2.1. if L rỗng then
{thông báo thất bại; stop};
2.2. Loại trạng thái u ở đầu danh sách L;
2.3. if u là trạng thái kết thúc then
{thông báo thành công; stop};
2.4. for mỗi trạng thái v kề u do
{Đặt v vào đầu danh sách L;};
end;
Phân tích thời gian của giải thuật DFS:
Thời gian thực hiện giải thuật DFS trên một ma trận 2 chiều luôn tỉ lệ với n 2 vì mỗi thành phần trên ma
trận đều phải được kiểm tra qua một lần. Do đó với ma trận vuông nxn thì chi phí để duyệt qua n dòng
và n cột tương ứng nxn = n2
Trang 1

Thuật toán Depth F...
Thuật toán Depth First Search- Đào Ngọc Anh – TIN HỌC 5A
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
ĐỀ TÀI: GIẢI THUẬT TÌM KIẾM THEO
CHIỀU SÂU (DEPTH FIRST SEARCH)
Giảng viên : Thầy NGÔ HỮU PHÚC
SV thực hiện : ĐÀO NGỌC ANH
Lớp : TIN HỌC 5A
HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2010
Trang 0
TÌM HIỂU VÀ TÍNH ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN DFS (Depth First Search) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VÀ TÍNH ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN DFS (Depth First Search) - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TÌM HIỂU VÀ TÍNH ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN DFS (Depth First Search) 9 10 709