Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp chất lỏng ion

Được đăng lên bởi goemon87
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP CHẤT LỎNG ION

NỘI DUNG

Nguyêntắctổnghợpchấtlỏngion

Chấtlỏngionhọimidazolium

Chấtlỏngioncóhoạttínhquanghọc

Chấtlỏngioncốđịnhtrênchấtmangrắn

Nguyêntắctổnghợpchấtlỏngion
NR3
i)Tạomuốiđểhìnhthànhcationthíchhợp

Giaiđoạn1

+ [NR3R’] X

ii)Traođổianionđểhìnhthànhchấtlỏngionmong
muốn

R’X

Giaiđoạn2a

+ Lewis acidMXy

Giaiđoạn2b

+ 1.+MuốikimloạiM [A] - MX

2.+Bronstedacid

3.+Nhựatraođổiion

+
[NR3R’] [MXy+1]

+ [NR3R’] [A]

+ H [A] - HX

Nguyêntắctổnghợpchấtlỏngion

Nguyêntắctổnghợpchấtlỏngion
•

TạoanionsửdụngLewis acid:cónhiềuaniontồntạiphụthuộcvàotỷlệmolgiữa[RN 3R’]+X-vàMxy

Tổnghợpchấtlỏngionhọimidazolium
•

Điềuchế:tạomuốitrựctiếpnhờphảnứngalkylhóaN-methylimidazole-> 1-alkyl-3-methylimidazole halide.

•

Tinhchế:hòatantrongdungmôinhưacetonitrilehoặctetrahydrofuran->xửlývớithanhoạttính>đuổidungmôidướiápsuấtkém.

Tổnghợpchấtlỏngionhọimidazolium
TácgiảVarmatổnghợpchấtlỏngionhọimidazoliumnhờsựhỗtrợcủavisóng.

Tổnghợpchấtlỏngionhọimidazolium
TácgiảRogersvàDavistổnghợpchấtlỏngionhọimidazoliumchứacácnhómurea,thiourea,thioether.



Ứngdụnglàm

dungmôitríchlycác
cationkimloạinặng
nhưHg2+, Cd2+

Tổnghợpchấtlỏngioncóhoạttínhquanghọc
Cácchấtlỏngionbấtđốixứngcóhoạttínhquanghọcứngdụngtrongcácquátrìnhtổnghợpbấtđốixứng,phângiảihỗnhợ
pracemicthànhcácđồngphânquanghọctinhkhiết.
Cácchấtlỏngionbấtđốixứngcầnphảiđápứngcáctiêuchuẩn:
Đượctổnghợptiếptừmộtquytrìnhđơngiảnvàhìnhthànhdướidạngtinhkhiếtquanghọc
Cónhiệtđộnóngchảythấp
Cóđộổnđịnhhóahọc
Cóđộnhớtth

Tổnghợpchấtlỏngionhọimidazolium
TácgiảDysontổnghợpchấtlỏngionhọimidazoliumchứacácnhómchứcởcảphầncationvàanion.



Thêmvàocácnhómthếlàmgiảmđộnhớt,nhiệtđộnóngchảyvàthayđổitínhchấthóalý.

Tổnghợpchấtlỏngionhọimidazolium
TácgiảChengtổnghợpchấtlỏngionhọimidazoliumchứacácnhómchứctrêncơsởquinuclidine

Tổnghợpchấtlỏngionhọimidazolium
TácgiảGallandtổnghợpchấtlỏngionhọimidazoliummớilàdẫnxuấtphosphitevàtồntạiởdạngtrication.

Tổnghợpchấtlỏngionhọimidazolium
TácgiảGallandtổnghợpchấtlỏngionhọimidazoliummớilàdẫnxuấtphosphitevàtồntạiởdạngtrication.

...
TỔNG HỢP CHẤT LỎNG ION
Tổng hợp chất lỏng ion - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp chất lỏng ion - Người đăng: goemon87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tổng hợp chất lỏng ion 9 10 409