Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1

Được đăng lên bởi Gà Ngủ Đông
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Phan Đăng Lưu

Trang 1

CHƯƠNG I : NGUYÊN TỬ
BÀI 1 : THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
A– TÓM TẮT LÝ THUYẾT CƠ BẢN:
* Kích thước và khối lượng nguyên tử :
– Đường kính nguyên tử khoảng 10–10m
Chú ý: nhớ : 1nm = 10–9m ; 1Ǻ = 10–10m ; 1nm = 10Ǻ
– Nguyên tử hidro có bán kinh nhỏ nhất khoảng 0,053 nm.
– Đường kính hạt nhân vào khoảng 10–5 nm.
– Đường kính electron và proton khoảng 10–8nm.
* Hạt nhân : Proton (p) : điện tích = 1+ ; khối lượng 1u
Nơtron (n): điện tích = 0 ; khối lượng 1u
* Vỏ nguyên tử:
Electron (e): điện tích =1– ; khối lượng : 5,5.10–4u
B– BÀI TẬP:
1.1 Khái niệm "nguyên tử là phần tử nhỏ bé nhất không thể phân
chia được nữa " xuất hiện ở thời kỳ :
A. Sau khi tìm ra electron.
B. Sau khi tìm ra proton.
C. Sau khi tìm ra nơtron.
D. Từ trước công nguyên.
1.2 Người tìm ra nguyên tử có cấu tạo rỗng là:
A. Tôm-xơn. B. Chat-Uých.
C. Rơ-dơ-pho.
D. Bo.
1.3 Người tìm ra electron là :
A. Tôm-xơn
B. Rơ-dơ-pho.
C. Chat-uých.
D. Bo.
1.4 Người tìm ra proton là :
A. Tôm-xơn. B. Rơ-dơ-pho.
C. Chat-uých.
D. Bo.
1.5 Người tìm ra nơtron là:
A. Tôm-xơn. B. Rơ-dơ-pho.
C. Chat-uých.
D. Bo.
1.6 Chọn câu phát biểu đúng:
A. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron.
B. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton.
C. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron mang điện
dương và các hạt proton không mang điện.
D. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện
dương và các hạt nơtron không mang điện.

Hóa học Khối 10

Trang 2

1.7 Chọn câu Đúng :
A. Khối lượng riêng của hạt nhân lớn hơn khối lượng riêng của
nguyên tử .
B. Bán kính nguyên tử bằng bán kính hạt nhân .
C. Bán kính nguyên tử bằng tổng bán kính e, p, n.
D. Trong nguyên tử, các hạt p, n, e xếp khích nhau thành một
khối bền chặt.
1.8 Định nghĩa nào đúng nhất về đơn vị khối lượng nguyên tử :
A. 1 u là khối lượng của 6,02. 1023 nguyên tử cacbon.
B. 1 u có gía trị bằng 1/12 gam.
C. 1 u có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.
D. 1 u có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon đồng vị
12.
1.9 Proton có kích thước, khối lượng và điện tích như sau:
A. 0,053 nm ; 1u và 0.
B. 10–8 nm ; 1u ; 1+.
C. 0,053 nm ; 0,00055u và 1– . D. 10–8 nm ; 0,00055u và 1–.
1.10 Nơtron có kích thước , khối lượng và điện tích như sau :
A. 0,053nm ; 1u và 0.
B.10–8nm; 0,00055u và 1–
C. 10–8nm ; 1u và 0.
D.0,053nm; 0,00055u; 1–
1.11 Electron có kích thước , khối lượng và điện tích như sau :
A. 0,053nm; 0,00055u và 1–
B. 0,053nm; 1u và 0.
C. 10–8nm; 1u và 1+.
D. 10–8nm ; 0,00055u và 1–.
1.12 Nguyên tử hidro có kích...
Trường THPT Phan Đăng Lưu Trang 1
CHƯƠNG I : NGUYÊN TỬ
BÀI 1 : THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
A– TÓM TẮT LÝ THUYẾT CƠ BẢN:
* Kích thước và khối lượng nguyên tử :
– Đường kính nguyên tử khoảng 10
–10
m
Chú ý: nhớ : 1nm = 10
–9
m ; 1Ǻ = 10
–10
m ; 1nm = 10Ǻ
– Nguyên tử hidro có bán kinh nhỏ nhất khoảng 0,053 nm.
Đường kính hạt nhân vào khoảng 10
–5
nm.
Đường kính electron và proton khoảng 10
–8
nm.
* Hạt nhân : Proton (p) : điện tích = 1+ ; khối lượng 1u
Nơtron (n): điện tích = 0 ; khối lượng 1u
* Vỏ nguyên tử:
Electron (e): điện tích =1– ; khối lượng : 5,5.10
–4
u
B– BÀI TẬP:
1.1 Khái niệm "nguyên tử phần tử nhỏ nhất không thể phân
chia được nữa " xuất hiện ở thời kỳ :
A. Sau khi tìm ra electron.
B. Sau khi tìm ra proton.
C. Sau khi tìm ra nơtron.
D. Từ trước công nguyên.
1.2 Người tìm ra nguyên tử có cấu tạo rỗng là:
A. Tôm-xơn. B. Chat-Uých. C. Rơ-dơ-pho. D. Bo.
1.3 Người tìm ra electron là :
A. Tôm-xơn B. Rơ-dơ-pho. C. Chat-uých. D. Bo.
1.4 Người tìm ra proton là :
A. Tôm-xơn. B. Rơ-dơ-pho. C. Chat-uých. D. Bo.
1.5 Người tìm ra nơtron là:
A. Tôm-xơn. B. Rơ-dơ-pho. C. Chat-uých. D. Bo.
1.6 Chọn câu phát biểu đúng:
A. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron.
B. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton.
C. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron mang điện
dương và các hạt proton không mang điện.
D. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện
dương và các hạt nơtron không mang điện.
Trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 - Người đăng: Gà Ngủ Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 9 10 862