Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm hóa lớp 12

Được đăng lên bởi Nguyen Thuy Bao Tram
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số bí quyết làm bài thi trắc nghiệm môn hóa đạt điểm cao: Viết và cân bằng phương trình hóa học nhanh, chính
xác (có thể dùng phương trình ion thu gọn thay cho phương trình phân tử, dùng sơ đồ thay cho phản ứng hóa
học); Tính toán bằng phân số nếu gặp số không chia hết; Triệt để sử dụng phương pháp loại trừ để thu hẹp các
phương án cần lựa chọn; Cần kiểm tra lại các phương án mà các em lựa chọn.
1. Tránh tỉ mẩn, cần cù trong cách giải
Để tự tin, không bị mất bình tĩnh khi làm bài thi trắc nhiệm môn hóa các em nên ôn tập thật tốt, nắm chắc kiến thức. Bí
quyết làm bài thi trắc nghiệm môn hóa đạt điểm cao là nên bắt đầu làm bài từ câu trắc nghiệm số 1; lần lượt “lướt qua”
khá nhanh, quyết định làm những câu cảm thấy dễ và chắc chắn, đồng thời đánh dấu trong đề thi những câu chưa làm
được; lần lượt thực hiện đến câu trắc nghiệm cuối cùng trong đề. Sau đó quay trở lại “giải quyết” những câu đã tạm
thời bỏ qua. (không mất quá 2 phút cho 1 câu, sau khi giải quyết hết câu khác mà còn thời gian thì mới tập trung giải
quyết các câu còn lại, còn nếu đã sát thời gian (còn <5 phút) thì nên cân nhắc, tính toán đánh “lụi” để đạt xác suất cao
nhất).
2. Đọc kĩ câu hỏi
Mặc dù cần phải đọc nhanh câu hỏi để làm nhưng không có nghĩa các thí sinh được phép đọc lướt một cách cẩu thả.
Nhiều bẫy rất nhỏ trong đề thi, chỉ khi đọc kĩ các thí sinh mới tìm ra được. Chẳng hạn câu hỏi “Hãy tìm câu trả lời
không đúng trong những câu dưới đây”. Như vậy, nếu bạn chỉ đọc lướt qua mà không chú ý sẽ có thể bỏ sót chữ
“không”, “không đúng” = “sai”, nhưng nếu chỉ chú ý tới chữ “đúng” cộng với kiến thức không chắc thì rất có thể bạn
sẽ mất điểm câu đó một cách dễ dàng.
Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm môn hóa đạt điểm cao là hãy luyện tập cách nhìn câu hỏi nhanh mà vẫn bao quát được
cả câu hỏi. Nếu cần các thí sinh có thể đánh dấu những từ quan trọng trong đề, điều đó sẽ giúp bạn tránh được sai sót
trong quá trình làm bài.
3. Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm môn hóa đạt điểm cao là nên để phiếu TLTN phía tay cầm bút (thường là bên phải),
đề thi trắc nghiệm phía kia (bên trái): tay trái giữ ở vị trí câu trắc nghiệm đang làm, tay phải dò tìm số câu trả lời tương
ứng trên phiếu TLTN và tô vào ô trả lời được lựa chọn (tránh tô nhầm sang dòng của câu khác).
>>>

Cách học giỏi môn hóa

PHƯƠNG PHÁP “LỤI” CÓ TÍNH TOÁN - BÍ QUYẾT LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA ĐẠT ĐIỂM CAO:

Mỗi câu hỏi có 4 đáp án nhưng thường sẽ có 3 câu na ná giống nhau. 1 trong 3 chắc chắn là đáp án đúng, có thể loại
ngay đáp án...
Một số bí quyết làm bài thi trắc nghiệm môn hóa đạt điểm cao: Viết và cân bằng phương trình hóa học nhanh, chính
xác (có thể dùng phương trình ion thu gọn thay cho phương trình phân tử, dùng sơ đồ thay cho phản ứng hóa
học); Tính toán bằng phân số nếu gặp số không chia hết; Triệt để sử dụng phương pháp loại trừ để thu hẹp các
phương án cần lựa chọn; Cần kiểm tra lại các phương án mà các em lựa chọn.
1. Tránh tỉ mẩn, cần cù trong cách giải
Để tự tin, không bị mất bình tĩnh khi làm bài thi trắc nhiệm môn hóa các em nên ôn tập thật tốt, nắm chắc kiến thức.
quyết làm bài thi trắc nghiệm môn hóa đạt điểm cao nên bắt đầu làm bài từ câu trắc nghiệm số 1; lần lượt “lướt qua”
khá nhanh, quyết định làm những câu cảm thấy dễ chắc chắn, đồng thời đánh dấu trong đề thi những câu chưa làm
được; lần lượt thực hiện đến câu trắc nghiệm cuối cùng trong đề. Sau đó quay trở lại “giải quyết” những câu đã tạm
thời bỏ qua. (không mất quá 2 phút cho 1 câu, sau khi giải quyết hết câu khác còn thời gian thì mới tập trung giải
quyết các câu còn lại, còn nếu đã sát thời gian (còn <5 phút) thì nên cân nhắc, tính toán đánh “lụi” để đạt xác suất cao
nhất).
2. Đọc kĩ câu hỏi
Mặc cần phải đọc nhanh câu hỏi để làm nhưng không nghĩa các thí sinh được phép đọc lướt một cách cẩu thả.
Nhiều bẫy rất nhỏ trong đề thi, chỉ khi đọc các thí sinh mới tìm ra được. Chẳng hạn câu hỏi “Hãy tìm câu trả lời
không đúng trong những câu dưới đây”. Như vậy, nếu bạn chỉ đọc lướt qua không chú ý sẽ thể bỏ sót chữ
“không”, “không đúng” = “sai”, nhưng nếu chỉ chú ý tới chữ “đúng” cộng với kiến thức không chắc thì rất thể bạn
sẽ mất điểm câu đó một cách dễ dàng.
Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm môn hóa đạt điểm cao là hãy luyện tập cách nhìn câu hỏi nhanh mà vẫn bao quát được
cả câu hỏi. Nếu cần các thí sinh thể đánh dấu những từ quan trọng trong đề, điều đó sẽ giúp bạn tránh được sai sót
trong quá trình làm bài.
3. Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm môn hóa đạt điểm cao là nên để phiếu TLTN phía tay cầm bút (thường là bên phải),
đề thi trắc nghiệm phía kia (bên trái): tay trái giữ ở vị trí câu trắc nghiệm đang làm, tay phải dò tìm số câu trả lời tương
ứng trên phiếu TLTN và tô vào ô trả lời được lựa chọn (tránh tô nhầm sang dòng của câu khác).
>>> Cách học giỏi môn hóa
PHƯƠNG PHÁP “LỤI” CÓ TÍNH TOÁN - BÍ QUYẾT LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA ĐẠT ĐIỂM CAO:
Mỗi câu hỏi có 4 đáp án nhưng thường sẽ có 3 câu na ná giống nhau. 1 trong 3 chắc chắn là đáp án đúng, có thể loại
ngay đáp án còn lại.
Ví dụ :
A. Chu kỳ 4, nhóm IIA
B. Chu kỳ 4, nhóm VIIIB
1
Trắc nghiệm hóa lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm hóa lớp 12 - Người đăng: Nguyen Thuy Bao Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Trắc nghiệm hóa lớp 12 9 10 786