Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm lý thuyết Vật Lý 12

Được đăng lên bởi Lê Ngọc Khánh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1643 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ebook

Trắc
Tr c Nghiệm
Nghi m Lý Thuyết
Thuy t Vật
V t Lí 12

Cuốn Sách này euclid viết Tặng các Thành Viên của

Chúc các bạn ñạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới !

© 
© 

euclid1990@yahoo.com.vn

Lời Nói ðầu
Kiểm tra, ñánh giá có vai trò, chức năng rất quan trọng trong dạy học. Nó giúp thầy
và trò ñiều chỉnh việc dạy và học nhằm ñạt kết quả dạy học cao hơn, ñồng thời xác nhận
thành quả dạy học của thầy và trò. Có nhiều hình thức kiểm tra, ñánh giá kết quả dạy học,
trong ñó kiểm tra trắc nghiệm khách quan ñang ñược quan tâm sử dụng.
Trắc nghiệm khách quan ñược quan tâm bởi một số lí do sau:
- Việc chấm và cho ñiểm tương ñối dễ dàng và khách quan hơn so với thi tự
luận.
- Trong các câu hỏi trắc nghiệm, nhiệm vụ của người học ñược phát biểu rõ
ràng hơn là trong các bài thi tự luận.
- Khi làm một bài thi trắc nghiệm, hầu hết thời gian học sinh dùng ñể ñọc và
suy nghĩ. Có thể tự kiểm tra, ñánh giá kiến thức.
- Tránh ñược việc học tủ, học lệch. Cung cấp một lượng thông tin phản hồi
lớn, làm cơ sở cho việc ñiều chỉnh kế hoạch dạy học.
- Dễ dàng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ñể tổ chức thi,
chấm bài một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.
Trong bài thi trắc nghiệm bao giờ cũng có 2 phần : Kiểm tra lý thuyết & thực hành.
ðối với phần trắc nghiệm lý thuyết, theo mình : Nếu học sinh chăm ñọc sách giáo
khoa, học thuộc các ñịnh nghĩa, ñịnh lý, các phát biểu quan trọng trong mỗi bài ( Tất nhiên
là phải hiểu chứ không học vẹt ^.^ ) & ðặc biệt là chăm làm ñề thì Phần lý thuyết sẽ ñược
giải quyết trọn vẹn trong thời gian ngắn ( Có những câu hỏi - nếu nắm chắc lý thuyết bạn
mất chưa tới 10s ñể ñưa ra kết quả ñúng ^.^).
Cuốn sách này mình chỉ ñề cập tới Phần lí thuyết vật lí ( Do khả năng có hạn ). Tuy
nhiên với các bạn học sinh học phân ban sẽ bị thiếu phần Cơ Học Vật Rắn & Thừa phần
Quang Hình. Rất mong các bạn thông cảm vì mình viết Ebook này trong những ngày ôn
thi ðH năm 2007 - 2008 , khi mà ñề thi vẫn còn phần Tự Chọn & mình lại là nhóm ñối
tượng học sinh không phân ban T.T! ( Bây giờ ! Thi xong rùi mới chỉnh sửa và ñưa lên ! ).
Nội dung cuốn sách gồm các câu hỏi lý thuyết vật lí - Tuy nhiên, qua quá trình làm
ñề mình ñã cô ñọng phần lớn các câu hỏi hay, chứ không như nhiều cuốn Ebook có quá
nhiều câu hỏi dễ, mà học sinh chỉ liếc qua ñã có ñáp án ñúng rùi !
Ở mỗi Câu hỏi - Phần ðáp án ñược Tô ðậm là ñáp án chính xác nhất ( Tốt nhất khi
làm các bạn nên che ðáp án ñi - he he ). ...
Ebook
EbookEbook
Ebook
Tr
TrTr
Trc Nghi
c Nghic Nghi
c Nghim Lý
m Lým Lý
m Lý Thuy
Thuy Thuy
Thuyết V
t Vt V
t Vt Lí 12
t Lí 12t Lí 12
t Lí 12
Cuốn Sách này euclid viết Tặng các Thành Viên của
http://ebook.top1.vn
Chúc các bạn ñạt kết quả cao trong các kì thi sắp ti !
Trắc nghiệm lý thuyết Vật Lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm lý thuyết Vật Lý 12 - Người đăng: Lê Ngọc Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Trắc nghiệm lý thuyết Vật Lý 12 9 10 82