Ktl-icon-tai-lieu

trao đổi protein

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2583 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 11
Trao đổi Protein
11.1. Sự phân giải protein và amino acid
11.1.1. Phân giải protein
Thủy phân con đường phân giải protein phổ biến thực vật động vật. Quá trình
thủy phân protein xảy ra tại lysosome, nơi chứa nhiều enzyme thủy phân protein protease.
Quá trình thủy phân xảy ra qua 2 giai đoạn
- Nhờ peptid-peptido hydrolase, protein bị thủy phân thành các đoạn peptid ngắn.
- Nhờ peptid-hydrolase thủy phân tiếp các peptid thành amino acid.
Kết quả chung là
động vật vú, sự phân giải protein đầu tiên do tác động của pepsin. Tếo niêm
mạc dạ dày tiết ra pepsinogen. Nhờ pepsin HCl của dịch dạ dày, pepsinogen biến đổi
thành pepsin họat động và pepsin họat động sẽ thủy phân protein thành amino acid.
11.1.2. Phân giải amino acid
Có nhiều con đường phân giải amino acid.
11.1.2.1. Khử amine
Bằng nhiều con đường khác nhau, các amino acid bị khử nhóm amine tạo ra các sản
phẩm tương ứng.
- Khử amin bằng các enzyme khử. Nhờ enzyme khử xúc tác, amino acid bị khử thành
acid tương ứng và giải phóng NH
3
.
- Khử amin bằng con đường oxi hóa.
Nhờ amino acid oxydase, amino acid bị oxi hóa để tạo ceto acid tương ứng và NH
3
- Khử amine bằng con đường thủy phân.
Nhờ tác dụng của enzyme thủy phân hydrolase, amino acid bị thủy phân tạo oxiacid
tương ứng và NH
3
Ngoài các con đường đó ra, aspartic acid còn bị khử amin bằng con đường khử nội
phấn tử nhờ enzyme dezaminase xúc tác
trao đổi protein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trao đổi protein - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
trao đổi protein 9 10 308